Mieszkańcy coraz chętniej się integrują

Mieszkańcy coraz chętniej się integrują

Wójt gminy Klembów Rafał Mathiak podkreśla, że wodociągowanie gminy to priorytetowe zadanie. Na tym też postanawia skupić się w przyszłym roku. W dalszych planach jest również stworzenie rejestru umów i wniosków o dostęp do informacji publicznej.

Co uważa Pan za największy sukces gminy w 2015 roku?

– Jest wiele takich wydarzeń i przedsięwzięć, o których warto mówić. Wybór największego sukcesu gminy Klembów w mijającym roku będzie zapewne uzależniony od konkretnego obszaru działalności gminy, czy też od rodzaju sfery życia naszych mieszkańców. Na przykład, możemy pochwalić się sukcesami w sferze obywatelskiej. Mam tu na myśli ogromny wzrost aktywności społecznej naszych mieszkańców. Powstają nowe organizacje społeczne, pojawiają się cenne inicjatywy sołeckie, integrujące mieszkańców. Za przykład niech posłuży akcja „Maraton Mikołajów” z 6 grudnia. Fantastyczne wydarzenie, integrujące 20 organizacji: samorządowych, pozarządowych i prywatnych, obejmujące swoim zasięgiem całą gminę z kulminacyjną imprezą w parku w Ostrówku. Jest to niezwykle budujące, a zarazem mobilizujące dla mnie. Ten rok to również sukcesy inwestycyjne. Wybudowaliśmy drogę do wsi Pieńki, zakończyliśmy budowę wodociągu w Ostrówku i Lipce, rozpoczęliśmy wodociągowanie kolejnych miejscowości (Krzywica, Tuł), wspólnie ze Starostwem Powiatowym przebudowaliśmy główną arterię komunikacyjną w Ostrówku (ul. Kolejowa). Pozyskaliśmy również znaczące środki finansowe. Otrzymaliśmy blisko 1,5 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego, dzięki którym możemy kontynuować wodociągowanie gminy. Uzyskaliśmy także pomniejsze dotacje z różnych źródeł, np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie około 160.000 zł na: wywóz i utylizację azbestu, rewitalizację parku w Starym Kraszewie, stworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zapewne ułożony już został projekt budżetu gminy na 2016 r. Na realizację jakich inwestycji mogą liczyć mieszkańcy? (…)

Więcej na łamach Wieści.

No Comments

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *