Pilne!

Wołomin nie dopełnił obowiązków!

Wołomin nie dopełnił obowiązków!

Ani obecne, ani poprzednie władze Wołomina nie miały prawa korzystać z sieci szerokopasmowego internetu, a więc oba projekty – związane z wyrównywaniem szans rozwojowych mieszkańców – działają nielegalnie. Dlaczego? Władze gminy nie wypełniły podstawowego obowiązku i nie uzyskały pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych.

Z dokumentu, do którego dotarły Wieści jasno wynika, że Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie nie wydał na rzecz gminy Wołomin, jak również obsługującej gminę spółki Viatelecome Sp. z.o.o w Wrocławiu pozwolenia radiowego, w obu projektach (realizowanych w dwóch ostatnich kadencjach). W ostatnim projekcie gmina nie ubiegała się nawet o rezerwację częstotliwości, z których korzystała, czyli z pasma 42 GHz na obszarze gminy miejsko-wiejskiej Wołomin. (…)

Więcej na łamach Wieści.

(46) Comments

 1. roman

  Prawo Telekomunikacyjne: Art. 143. 1. Z zastrzeżeniem art. 144, art. 144a i art. 144b, używanie urządzenia radiowego wymaga posiadania pozwolenia radiowego, zwanego dalej „pozwoleniem”. To Urząd nie miał takiej wiedzy???? Przecież w umowach zapewne jest odwołanie do wykonania ich zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym(?). Czy taki profesjonalny podmiot jak Viatelecome nie wiedział, że nie może włączyć urządzeń dopóki nie uzyska pozwolenia radiowego? Czy o co chodzi??

  1. xyz

   Za używanie urządzenia radiowego bez pozwolenia radiowego przewidziana jest odpowiedzialność karna, więc teraz wiadomo dlaczego Internet szerokopasmowy nie działa w Gminie Wołomin. A tak poza tym ta informacja to kompromitacja dla byłych i obecnych władz.

 2. Pytacz

  Zaraz, zaraz... Skoro zamówienie publiczne, to są odpowiednie procedury. Zamówienie, oferty, wybór najlepszej, umowa, protokół odbioru, zapłata. Przecież to bardzo poważna i odpowiedzialna sprawa!!!! Z tego co rozumiem została dokonana zapłata za nie wykonane roboty???? Chyba jakiś żart!!!

 3. ser

  jak powiedział jeden z radnych Pani Zbieć dostał "kukułcze jajo" , szacunek pani Vice za ogromną siłę na sesji i odpieranie ataków. Panowie radni atakujący na temat burzy. Burza była i nie omijała Wołomina, proszę dokładnie sprawdzić, (Pan Stepnik sprawdzał w instytutach tak jak chciał sprawdźić), nie mówić że ominęła Wołomin, a zrobiła szkody tylko w sołectwach. Inne tematy bez dyskusji.

 4. Heniu

  A co tu się dziwić. Viatelecome prowadzi prace dla komend wojewódzkich Policji, Czuje się ponad prawem:))

 5. Fly

  Przecież to przestępstwo! Czy powiadomiono organy ścigania? Złożono wniosek o ściganie? Co na to Komisja Rewizyjna? Co na to burmistrz?

 6. Heniu

  11 Luty MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU W TECHNOLOGII ETHERNET Viatelecome bierze udział w postępowaniu dla Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Postępowanie dotyczy modernizacji systemu monitoringu przez dostosowanie do przesyłania sygnału wizyjnego w technologii Ethernet (45417)..

 7. Heniu

  28 Grudzień In Business by Viatelecome URUCHOMIENIE ŁĄCZY TRANSMISYJNYCH SIECI RADIOWEJ WLAN Viatelecome wykona dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie dostawę, montaż i uruchomienie łączy transmisyjnych sieci radiowej WLAN na potrzeby dołączenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej do węzłów sieci OST-112. .

 8. Heniu

  policja 14 Grudzień PROJEKT DOSTAWY I URUCHOMIENIA CYFROWYCH RADIOLINII W BYDGOSZCZY Viatelecome bierze udział w postępowaniu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Projekt dotyczy dostawy i uruchomienia cyfrowych radiolinii oraz dołączenia ich do funkcjonującego systemu zarządzania zlokalizowanego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. .

 9. Zezul

  W dzisiejszej Polsce kradnie się miliony. Za rower z piwnicy lub paczkę kawy policja zamyka. Tylko dlaczego taka firma robi właśnie dla policji?

 10. obywatel

  @Heniu, skoro dysponujesz taka wiedza to jeszcze zapytam: kiedy decydowano / prowadzono postepowanie i wybierano tego wykonawcę/ prac dla wskazanych jednostek policji.Czy dotychczas wykonane prace były odebrane a instalacje działają?

 11. Heniu

  Do Gość - tu raczej nie o wojnę polityczną chodzi. Tu raczej wykonawcą jest celem. To on namotał zdrowo w tej gminie. W innych też podobno. Ale Wołomin wezmą do księgi Guinnessa za celnoć piorunów ...buhahahaha

 12. ciekawski

  W takim przypadku jeszcze dluuugo nie bedzie mozna dokonczyc prac z udostępnieniem internetu mieszkańcom, gdyż wszystkie urzadzenia należy niezwłocznie wyłączyć. Brak pozwoleń oznacza ze urzadzen nie mozna używać. Skoro nie ma pozwolen radiowych to nie mozna było też odebrac przetargu!!!!! Burza i deszcz schodza na dużo dalszy plan i nic nie znaczą.....

 13. Zezul

  to znaczy że wyłącza Internet? chyba jakieś herezję uskuteczniasz koleś jakie k... pozwolenia. Co to radio wolna Europa czy cvo?

 14. Internauta

  A niby po co Wam ten cały internet? Ani o tym słowa nie ma w Biblii, ani tym krowy nakarmić, ani sąsiada tym poszczuć, ani ogródka podlać... Furt tylko gender, in vitro, gołe ciałka... Sodoma i Gomora... Mszy te z się w internecie [jak na razie] nie odprawia]....Ruina huty szkła Wam nie wystarczy?... Szczynami kocimi zalatujące okoliice stacji [a tam bruuud!!!] Was nie rajcują?... Gołębie zas*ywające ulicę Kościelną już Wam nie odpowiadają?. Chce się Wam internetu - przyjeżdżajcie do gmin, gdzie bezpłatne Wi-Fi, gdzie prężnie działa ot choćby IT4Polska... Pokażemy, nauczymy, może nawet potrzymać myszkę pozwolimy.,.. Gdybyż jeszcze Wołomin był miastem... A przecież ta miejscowość nawet dokumentu nadającego jej prawa miejskie nie posiada... Ot co...

 15. obywatel

  @ Heniu co z Twoimi informacjami. pytam, bo zapewne w tych pracach dla policji wszystko działa bo ktos tego dopilnował i nie było tak expresowego nie realnego tepma. Jezeli masz inne informacje potwierdzone to dawaj. W Wołominie w czerwcu 2015r. to UM Wołomin sam sobie naważył piwa takimi terminami.W ciagu 24 godzin to sie nie mogło udać.Jezeli jest tak jak czytamy to ewidetnie doszło do powaznych nieprawidłowości. Dziwi mnie to,że osoby odpowiedzialne z UM Wołomin przeprowadzając te procedure 25/26.06.2015 były pewne ,że to przejdzie w urzedzie marszałkowskim/czyzby to kolejne podwójne dno/.

 16. Heniu

  Do obywatel... O policji nie będę pisać. Niech sama bada prawidłowości u siebie. Natomiast Viatelecome to dość ciekawa firma, a właściwie ludzie co za nią stoją. Podobnych historii jak w tej gminie jest zdecydowanie więcej. Jak kogoś interesują szczegóły niech powie. Podam maila. Pokorespondujemy mailowo.

 17. zen

  Czy ktoś wie, czy Komisja Rewizyjna w swoich pracach zweryfikowała u wlaścicieli / administratorów obiektów kiedy sprzęty zostały faktycznie zamontowane?

 18. dociekliwy

  Redakcjo!!! - dlaczego nie sprawdzasz tego o czym piszesz??? Decyzja Prezesa UKE dla gminy Wołomin w zakresie świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu. "W dniu 30 grudnia 2015 r., Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminę Wołomin - w zakresie realizowanego projektu pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”, o numerze POIG.08.03.00-14-112/11 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, będącego przedmiotem Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-112/11-00 z dnia 3 lipca 2014 r., zwanego dalej „Projektem” - usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej: 200 gospodarstwom domowym, wyłonionym w ramach Projektu; w 16 jednostkach organizacyjnych podległych gminie Wołomin, objętych Projektem, wskazanym w Załączniku do niniejszej Decyzji oraz określił zakres i warunki świadczenia przez gminę Wołomin usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą sieci bezprzewodowej, o której mowa w punkcie I w następujący sposób: obszar, na którym będzie świadczona usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat, będzie obejmował teren gminy Wołomin; warunki świadczenia usługi są zgodne z warunkami Projektu."

  1. dobre

   Mało dociekliwy jesteś :) . Polecam lekturę ustawy Prawo telekomunikacyjne... Decyzja ktora przytaczasz pozwala UM Wolomin swiadczyc uslugi bez pobierania oplat. Nie zwalnia z posiadania niezbednych decyzji jak rezerwacje czestotliwosci czy pozwolenia radiowe, a tych brakuje. Zatem artykul zgodny z prawdą w 100%.

   1. dociekliwy

    Art. 144 Prawa telekomunikacyjnego ... 2. Nie wymaga pozwolenia używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego: ... 4) wykorzystującego zakresy częstotliwości zarezerwowane na rzecz podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością, o ile rezerwacja częstotliwości przewiduje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia i określa warunki wykorzystywania częstotliwości; p.s. Usługa bezpłatnego dostępu do Internetu świadczona jest, w standardzie LTE 3 GPP Release 9 pracującym w licencjonowanym paśmie 3,4-3,6 GHz na kanałach 7, 8, 9, 10 i 11, według aranżacji 3,5 A 3,5, zgodnie z przyznaną Gminie Wołomin rezerwacją częstotliwości. Decyzja UKE nr. 5106-88/13(2)

   2. owszem

    Prawidłowe cytowanie zapisów ustawy! Brawo 5+ z teorii :) 1. Czy wskazywana przez Ciebie Decyzja UKE nr. 5106-88/13(2) o rezerwacji częstotliwości przewiduje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia? Czy może wskazuje jednak obowiązek uzyskania pozwolenia radiowego? 2. Co z 42GHz tutaj również wg Twojej wiedzy nie musi być rezerwacji i pozwoleń radiowych? Widzę, że posiadasz dużą wiedzę w temacie. Więc może pomożesz znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania?

   3. xyz

    Wskazany przez "dociekliwego" numer rzekomej rezerwacji częstotliwości na rzecz Gminy Wołomin jest lipny. Numer decyzji rezerwacyjnej wydawanej przez Prezesa UKE rozpoczyna się od oznaczenia "DZC".

   4. dociekliwy

    @xyz - jesteś mało wiarygodny!!! informacja o rezerwacji pasma dostępna jest na stronie UKE - http://www.uke.gov.pl/_rejestry/dostepnosc/gminy35/143412.HTM

   5. xyz

    Przepraszam. Dociekliwy podał prawidłowy numer rezerwacji. Wątpię żeby decyzja rezerwacyjna zwalniała Gminę Wołomin z obowiązku uzyskania pozwoleń radiowych. Poza tym po co Gminie Wołomin pozwolenia radiowe skoro rzekomo sieć nie działa.

   6. dociekliwy

    Wcześniej przywołany zapis art. 144 ustawy telekomunikacyjnej dopuszcza korzystanie z zarezerwowanego pasma bez konieczności wystąpienia i pozyskania pozwolenia.

   7. ciekawa

    @dociekliwy To potrzebne pozwolenia radiowe czy nie? Jest w decyzji rezerwacji częstotliwości zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwoleń radiowych, czy jest jednak obowiązek uzyskania pozwoleń radiowych? Wiedza dość specyficzna więc pomóż w rozwiązaniu zagadki.

   8. dociekliwy

    @ciekawa na stosowne wyjaśnienia oczekuję i ja od redakcji Wieści Podwarszawskich.

   9. ciekawa

    @dociekliwy Jak dotąd byłeś tak pewien swego zdania, a teraz nie chcesz odpowiedzieć czy w decyzji o rezerwacji jest zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwoleń radiowych. Nie rozumiem? Wycofujesz się?

 19. z Woli

  Jedyny błąd jaki popełniły władze Wołomina to oszczędności na doradztwie prawnym w zakresie umowy z Viatelecome. Każdy rozsądny prawnik zaangażowany w procedurę zawarcia umowy powinien doradzić paragraf, który reguluje obowiązki projektanta/wykonawcy w kwestii doradztwa w zakresie wszelkich pozwoleń i uprawnień. Niestety jak oszczędzają na prawnikach ze strachu przed "mądralami", którzy mogą wymyślić sobie niegospodarność jak zobaczą koszt prawnika to właśnie mamy efekty..... I to jest niestety standard .....

 20. Kamila

  Należy poczekać na więcej szczegółów na temat tej sprawy. Sami możemy jedynie gdybać czy jest to spowodowane umową czy chęcią zaoszczędzenia na prawnikach, czy też niedostatecznością znajomością prawa przez osoby, które się tym zajmowały.

 21. eryk

  Jak to w końcu jest z częstotliwością 42GHz? W UKE nie widać ani rezerwacji ani pozwoleń radiowych: http://www.uke.gov.pl/_rejestry/dostepnosc/gminy42/143412.HTM Czy urządzenia Urzędu korzystają z tej częstotliwości?

 22. Podwykonawca

  Czytam tą całą afere i aż dziwie sie ze nikt z Viatelecome tutaj nie zacznie opisywac calej sytuacji, otoz bylem podwykonawcą przy realizacji tych projektow i wiem jak to wyglądalo od kuchni, ta gmina byla nie przygotowana do takiej inwestycji, a o Viatelecome nie moge powiedziec zlego slowa, zainwestowali kupe swojej kasy w 1 projekcie nie wiem czy zarobili, w drugim nie bralem udzialu, mnie jako podwykonawce rozliczyli i wsparli bardzo fachowa wiedza, od tyle odemnie

 23. Gosc

  Poczekajmy na pozwy od Asseco Poland SA, bo to wielkie Asseco bylo liderem przy realizacji pierwszego projektu, i raczej nie wzieliby Viatelecome do konsorcjum jakby nie byla porzadna firma, jak to mowili w pewnym kabarecie "trzeba myslec trzeba myslec", zanim sie niestworzone historie zacznie wymyslac!

  1. alladyn

   Niby z jakiego powodu te pozwy od lidera konsorcjum? Dopiero to Ty wspominasz ich nazwę - może Ciebie pozwą? Jak coś piszesz - to chociaż to przemyśl... Uskuteczniasz jakieś "strachy na lachy", ale Ci nie wychodzi :)

 24. Gosc

  Ano z pomowien jakie tutaj krążą, w dzisiejszych czasach co uwazam za sluszne niewypazona buzia i do tego nie umiejaca sprawdzic faktow plecie takie bzdury jak powyzej w tych osądach. A lidera podalem bo w odroznieniu od wszystkich tutaj doczytalem dokumenty znajdujace sie na bip....

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>