P I L N E !!! - z ostatniej chwili

Daily Archives: 12 lutego 2019

  • Wołomin: RIO uznała uchwały za niezgodne z prawem!

    Na stronie BIP   Regionalnej Izby Obrachunkowej ukazała się uchwała o orzeczeniu nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28  grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2019-2029 oraz decyzja w sprawie orzeczenia o nieważności uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie wymiany…