Category Archives: 12 kwietnia 2015 nr 15 (1240)

 • Smród z wysypiska: Trzy wersje jednego zdarzenia

  Smród z wysypiska: Trzy wersje jednego zdarzenia

  Wiele emocji wzbudziła wtorkowa komisja wyjazdowa w Starych Lipinach w Wołominie, w czasie której u stóp wysypiska spotkali się: władze miasta, prezesi MZO Sp. z o.o, radni i okoliczni mieszkańcy. Rozmawiano o zabezpieczeniu nowo budowanej instalacji przed ulatnianiem się uciążliwych zapachów i przyczynie ostatnich, niepokojących wydarzeń na wysypisku. Ku…

 • Radzymin: Zaczynają od podwyżki

  Radzymin: Zaczynają od podwyżki

  Ten wniosek był jednym z najmniej spodziewanych podczas marcowych obrad Rady Gminy Radzymin. Mimo widocznego niezadowolenia znacznej części zgromadzonej w urzędzie publiczności, 13 z 20 radnych złożyło wniosek o podwyższenie diet. Z góry było wiadomo, że rozmowy o kasie będą trudne, ale kiedy jak nie na początku kadencji najłatwiej…

 • Wołomin ma pełnomocnika ds. wsi

  Wołomin ma pełnomocnika ds. wsi

  Były wiceburmistrz Radzymina Andrzej Siarna został pełnomocnikiem do spraw wsi w gminie Wołomin. Jak poinformowano na marcowej sesji, na razie został zatrudniony na 1/5 etatu. Temat rozpoczął radny Adam Bereda, zauważając: – Mamy w urzędzie dużo stanowisk pełnomocników: ds. ochrony informacji niejawnych, ds. systemu zarządzania jakością, ds. promocji i…

 • Kurator jest za utworzeniem Zespołu Szkół

  Kurator jest za utworzeniem Zespołu Szkół

  Kuratorium Oświaty zaopiniowało pozytywnie wniosek o utworzeniu Zespołu Szkół w Poświętnem. Na nic zdały się protesty rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Poświętnem. Swoją decyzję Kuratorium Oświaty szczegółowo wyjaśniło w piśmie przesłanym do wójta Jana Cymermana. (…) (…) Rodzice uczniów liczą jednak na to, że radni pozwolą…

 • Węzeł Wołomin: Ekolodzy protestują

  Węzeł Wołomin: Ekolodzy protestują

  Jak się okazuje, budowa węzła Wołomin, prowadzącego do trasy S8, ma także swoich przeciwników. Jak zwykle przy tego typu inwestycjach, protestują stowarzyszenia ekologiczne, stawiające – jak to określają urzędnicy – absurdalne żądania. Temat wywołał na ostatniej, wołomińskiej sesji radny Robert Kobus, który zapytał burmistrz Elżbietę Radwan czy to prawda,…