Category Archives: Lokalna historia

 •   Walki pod Radzyminem i Ossowem

    Walki pod Radzyminem i Ossowem

  W zasobie Archiwum Akt Nowych jest wiele cennych materiałów, jak już wspominano, dotyczących tematyki Bitwy Warszawskiej 1920 r. Często są to materiały znajdujące się w poszczególnych zbiorach, tak że ich odszukanie może nastręczać kłopotu, ale ich odnalezienie daje dużo satysfakcji. Ciekawszym zbiorem dokumentów osobistych są materiały otrzymane od Sławomira…

 • Rada Spółdzielcza

  Rada Spółdzielcza

  Wieści Podwarszawskie wspólnie z Archiwum Akt Nowych prezentują materiały archiwalne dotyczące Wołomina i regionu. Tym sposobem chcielibyśmy zachęcić czytelników, a w szczególności badaczy historii lokalnej, do odwiedzania archiwum i korzystania z jego zasobu. Oprócz udostępniania zbiorów placówka również pozyskuje cenne zbiory od osób prywatnych i stowarzyszeń, wzbogacając narodowy zasób…

 • Karol Wojtyła -  junak z cenzusem

  Karol Wojtyła –  junak z cenzusem

  Wieści Podwarszawskie wspólnie z Archiwum Akt Nowych prezentują materiały archiwalne dotyczące Wołomina i regionu. Tym sposobem chcielibyśmy zachęcić czytelników, a w szczególności badaczy historii lokalnej, do odwiedzania archiwum i korzystania z jego zasobu. Oprócz udostępniania zbiorów placówka również pozyskuje cenne zbiory od osób prywatnych i stowarzyszeń, wzbogacając narodowy zasób…

 • Straże pożarne

  Straże pożarne

  Wieści Podwarszawskie wspólnie z Archiwum Akt Nowych prezentują materiały archiwalne dotyczące Wołomina i regionu. Tym sposobem chcielibyśmy zachęcić czytelników, a w szczególności badaczy historii lokalnej, do odwiedzania archiwum i korzystania z jego zasobu. Oprócz udostępniania zbiorów placówka również pozyskuje cenne zbiory od osób prywatnych i stowarzyszeń, wzbogacając narodowy zasób…

 • Sprawy Wojskowe. Zielonka

  Sprawy Wojskowe. Zielonka

  Wieści Podwarszawskie wspólnie z Archiwum Akt Nowych prezentują materiały archiwalne dotyczące Wołomina i regionu. Tym sposobem chcielibyśmy zachęcić czytelników, a w szczególności badaczy historii lokalnej, do odwiedzania archiwum i korzystania z jego zasobu. Oprócz udostępniania zbiorów placówka również pozyskuje cenne zbiory od osób prywatnych i stowarzyszeń, wzbogacając narodowy zasób…