Category Archives: Lokalna historia

 • Stan Wojenny 1981 r. zza biurka Biura Politycznego KC PZPR

  Stan Wojenny 1981 r. zza biurka Biura Politycznego KC PZPR

  W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na terenie PRL został wprowadzony stan wojenny. W Archiwum Akt Nowych przechowywane są dokumenty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wśród nich znajdują się stenogramy z obrad Biura Politycznego. Jest to ważne źródło do poznania najnowszych dziejów Polski. Poniżej prezentuję…

 • Narodowy zasób archiwalny wzbogacił się o materiały z Wołomina.

  Narodowy zasób archiwalny wzbogacił się o materiały z Wołomina.

  17 września 2021 r. w Wołominie doszło do przekazania materiałów do zasobu Archiwum Akt Nowych, jednego z trzech centralnych archiwów państwa polskiego. Dyrektora AAN Mariusz Olczak przejął od: – Małgorzaty Popowskiej wspomnienia jej matki Ireny Bieleckiej, z d. Dzierżyńskiej, kurierce kontrwywiadu AK Obwody Radzymin „Rajski Ptak”, „Burak”; – Cecylii…

 •   Walki pod Radzyminem i Ossowem

    Walki pod Radzyminem i Ossowem

  W zasobie Archiwum Akt Nowych jest wiele cennych materiałów, jak już wspominano, dotyczących tematyki Bitwy Warszawskiej 1920 r. Często są to materiały znajdujące się w poszczególnych zbiorach, tak że ich odszukanie może nastręczać kłopotu, ale ich odnalezienie daje dużo satysfakcji. Ciekawszym zbiorem dokumentów osobistych są materiały otrzymane od Sławomira…

 • Rada Spółdzielcza

  Rada Spółdzielcza

  Wieści Podwarszawskie wspólnie z Archiwum Akt Nowych prezentują materiały archiwalne dotyczące Wołomina i regionu. Tym sposobem chcielibyśmy zachęcić czytelników, a w szczególności badaczy historii lokalnej, do odwiedzania archiwum i korzystania z jego zasobu. Oprócz udostępniania zbiorów placówka również pozyskuje cenne zbiory od osób prywatnych i stowarzyszeń, wzbogacając narodowy zasób…

 • Karol Wojtyła -  junak z cenzusem

  Karol Wojtyła –  junak z cenzusem

  Wieści Podwarszawskie wspólnie z Archiwum Akt Nowych prezentują materiały archiwalne dotyczące Wołomina i regionu. Tym sposobem chcielibyśmy zachęcić czytelników, a w szczególności badaczy historii lokalnej, do odwiedzania archiwum i korzystania z jego zasobu. Oprócz udostępniania zbiorów placówka również pozyskuje cenne zbiory od osób prywatnych i stowarzyszeń, wzbogacając narodowy zasób…

 • Straże pożarne

  Straże pożarne

  Wieści Podwarszawskie wspólnie z Archiwum Akt Nowych prezentują materiały archiwalne dotyczące Wołomina i regionu. Tym sposobem chcielibyśmy zachęcić czytelników, a w szczególności badaczy historii lokalnej, do odwiedzania archiwum i korzystania z jego zasobu. Oprócz udostępniania zbiorów placówka również pozyskuje cenne zbiory od osób prywatnych i stowarzyszeń, wzbogacając narodowy zasób…

 • Sprawy Wojskowe. Zielonka

  Sprawy Wojskowe. Zielonka

  Wieści Podwarszawskie wspólnie z Archiwum Akt Nowych prezentują materiały archiwalne dotyczące Wołomina i regionu. Tym sposobem chcielibyśmy zachęcić czytelników, a w szczególności badaczy historii lokalnej, do odwiedzania archiwum i korzystania z jego zasobu. Oprócz udostępniania zbiorów placówka również pozyskuje cenne zbiory od osób prywatnych i stowarzyszeń, wzbogacając narodowy zasób…