P I L N E !!! - z ostatniej chwili

Category Archives: pasek

  • Bez wotum zaufania ale z absolutorium

    30 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Miasta Kobyłka. Za udzieleniem burmistrz Edycie Zbieć absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r., zagłosowało 16 radnych (3 osoby wstrzymały się od głosu). Nieco wcześniej radni rozpatrywali projekt uchwały w sprawie udzielenie wotum zaufania burmistrz Kobyłki, jednak w tym przypadku większość…