Na szczęście to tylko ćwiczenia…

0

„W czasie prowadzonych prac na jednym ze zbiorników magazynujących substancję niebezpieczną, dochodzi do groźnego wypadku. Pracownik traci równowagę i spada z wysokości na jeden z zaworów. W wyniku upadku następuje uszkodzenie zaworu i wyciek niebezpiecznej substancji. Pracownik ochrony, widząc zaistniałą sytuację, informuje o zdarzeniu dyspozytora zmiany. Następnie podbiega do miejsca wypadku. Podczas próby pomocy koledze traci przytomność. Następuje dalszy wyciek substancji, w ilości około 5 l/min. Powiadomione zostają służby ratownicze oraz jednostka ratownictwa chemicznego zakładu DJCHEM, która przyjeżdża na miejsce jako pierwsza. Osoby poszkodowane zostają wyniesione ze strefy, a pracownicy zostają ewakuowani. Po przyjeździe na miejsce straży pożarnej wyciek zostaje zatamowany, a rozlana substancja usunięta” – tak wygląda skrót scenariusza ćwiczeń służb ratowniczych, które od wtorku 19 stycznia trwały na terenie zakładu chemicznego DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. w Wołominie. Organizatorem niecodziennych manewrów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie oraz właściciel zakładu – Bogdan Domagała.

Dźwięk syren alarmowych i widok pojazdów straży pożarnej na sygnale zmierzających w stronę ul. Łukasiewicza w Wołominie, unoszącego się dymu i ratowników w ubraniach chemicznych mogły wskazywać na to, że w zakładzie chemicznym dzieje się coś niebezpiecznego. Tymczasem takie właśnie ćwiczenia służb ratowniczych to w DJCHEM Chemicals Poland S.A. norma. Organizowane są prawie każdego roku, choć przepisy narzucają konieczność ich organizacji raz na trzy lata. – Bezpieczeństwo to dla nas wartość najważniejsza – deklaruje właściciel zakładu, Bogdan Domagała.

Uczestnikami tegorocznych, trzydniowych ćwiczeń byli strażacy z JRG Wołomin, OSP Zielonka, OSP Wołomin, OSP Kobyłka, pracownicy DJCHEM i policjanci. Celem manewrów było doskonalenie działań ratowniczo-gaśniczych w zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, jednak główny nacisk położono na doskonalenie współdziałania służb ratowniczych. Szkolenia podzielono na ćwiczenia praktyczne i zapoznanie uczestników z zakładem. Przy okazji sprawdzono stan gotowości bojowej jednostek, ich operatywność, poziom wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stan techniczny sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek. Zapoznano ćwiczących strażaków z charakterystyką zakładu i zagrożeniami występującymi na jego terenie, z systemem zabezpieczeń przeciwpożarowych, występujących w DJCHEM Chemicals Poland S.A., z rozmieszczeniem dróg i wyjść ewakuacyjnych, sposobami ewakuacji, jak również innymi elementami, mającymi wpływ na rozwinięcie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.

Ogólny podział zadań wyglądał następująco:

Zadania dla strażaków JRG i OSP:

– Zabezpieczenie terenu działań ratowniczo-gaśniczych.

– Rozpoznanie zagrożenia

– Ewakuacje osób ze strefy zagrożenia

– Usuwanie z powierzchni sprzętu i skóry substancji zagrażających życiu

– Udzielenie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym

– Prowadzenie działań w strefie zagrożenia

– Organizacja zaopatrzenia wodnego na terenie prowadzonych działań

Zadania dla Zakładowej Jednostki Ratownictwa Chemicznego:

– organizacja ewakuacji ludzi i mienia z zagrożonego rejonu,

– inicjowanie podjęcia bezpośredniej akcji ratowniczo-gaśniczej na terenie zakładu,

– współpraca z kierownikiem akcji ratowniczej

– zabezpieczenie wycieku

– usunięcie bezpośredniego zagrożenia

– neutralizacja uwolnionej substancji

Zadania dla Policji:

– informowanie lokalnej społeczności o zagrożeniu

– zabezpieczenie miejsca zdarzenia

– współdziałanie ze kierownikiem działań ratowniczych.

Jak mówi Grzegorz Daniłowicz, rzecznik KP PSP w Wołominie – Wspólne ćwiczenia z zakładową jednostką ratownictwa chemicznego DJCHEM są bardzo istotne, ponieważ na co dzień jednostka uczestniczy w działaniach związanych z ratownictwem chemicznym i ekologicznym, zarówno na terenie powiatu wołomińskiego, jak również woj. mazowieckiego Na mocy zawartych porozumień dysponowana jest głównie do: rozpoznawania występujących zagrożeń oraz oceny i prognozowania ich rozwoju. Posiadając specjalistyczny sprzęt analityczny dokonuje identyfikacji substancji niewiadomego pochodzenia. Jednocześnie doradza w zakresie sposobu postepowania oraz neutralizacji niebezpiecznych związków chemicznych – wylicza rzecznik.

W trzecim dniu ćwiczeń, akcji ratowniczej połączonych służb przyglądali się wykładowcy i studenci z koła naukowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po zakończeniu pokazu wysłuchali także wykładu Bogdana Domagały, na co dzień doradcy przy Wojewódzkim Stanowisku Koordynacji Ratownictwa w Komendzie Wojewódzkiej PSP, na temat systemu rozpoznawania substancji w ratownictwie chemicznym.

DJCHEM Chemicals Poland S.A. w Wołominie przy ulicy Łukasiewicza 11a, zajmuje powierzchnię 5,31 ha, w odległości około 400 m od jednej z tranzytowych tras Wołomina (droga wojewódzka nr 635) i jest bezpośrednim sąsiadem budowanego centrum handlowego. Obecnie firma jest producentem substancji chemicznych o właściwościach antyutleniających DEHA (m.in. środek ochraniający sieci ciepłownicze przed korozją oraz odkładaniem się osadów wapnia i magnezu, stabilizator starzenia się olejów opałowych i napędowych), DOX-1 (stosowany jako dodatek w produkcji opon samochodowych i innych wyrobów gumowych), DOX-2, DOX-S, SEHA 34, prowadzi też dystrybucję tetrahyrotiofenu (THT) – nawaniacza gazu ziemnego i merkaptanów nawaniacza gazu LPG.

W związku z wejściem w życie dyrektywy unijnej SEVESO III wołomiński zakład w najbliższych miesiącach stanie się zakładem dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, co jeszcze bardziej zaostrzy normy bezpieczeństwa w DJCHEM.cwiczenia_djch_10 cwiczenia_djch_9 cwiczenia_djch_8  cwiczenia_djch_4

 

cwiczenia_djch_5 alt=