Daily Archives: 5 października 2021

  • Narodowy zasób archiwalny wzbogacił się o materiały z Wołomina.

    Narodowy zasób archiwalny wzbogacił się o materiały z Wołomina.

    17 września 2021 r. w Wołominie doszło do przekazania materiałów do zasobu Archiwum Akt Nowych, jednego z trzech centralnych archiwów państwa polskiego. Dyrektora AAN Mariusz Olczak przejął od: – Małgorzaty Popowskiej wspomnienia jej matki Ireny Bieleckiej, z d. Dzierżyńskiej, kurierce kontrwywiadu AK Obwody Radzymin „Rajski Ptak”, „Burak”; – Cecylii…

  • Aktualne pytania: jak zmniejszać ryzyko związane z paleniem

    Aktualne pytania: jak zmniejszać ryzyko związane z paleniem

    Kolejne badania potwierdzają niższą o około 95 proc. szkodliwość papierosów elektronicznych w porównaniu z papierosami tradycyjnymi. Na tzw. naukowej skali obniżania ryzyka (risk continuum) e-papierosy są spozycjonowane jako mniej toksyczne od tzw. wyrobów nowatorskich, czyli popularnych podgrzewaczy tytoniu. Konkretne liczby wymienia np. raport brytyjskiej Izby Gmin, powołując się między…