RIO wypunktowało wołomińskich radnych

RIO wypunktowało wołomińskich radnych

W minionym tygodniu do przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie dotarła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 czerwca 2016 r., która postawiła radnych opozycji w niezbyt pozytywnym świetle. Chodziło o przesłany przez nich wniosek w sprawie nieudzielenia absolutorium dla burmistrza Wołomina za 2015 rok, w którym zdaniem RIO argumenty opozycji są przedstawione lakonicznie, nieprecyzyjnie i niekonkretnie. Jak pouczył radnych Skład Orzekający, komisja rewizyjna nie była uprawniona do formułowania wniosku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Wołomina sprawozdaniu finansowym gminy oraz wniosku w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.

Uchwała przesłana przez RIO przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wołominie opiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie nieudzielenia absolutorium dla burmistrza. Komisja Rewizyjna najpierw jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Gminy Wołomin za 2015 rok, a potem nie udzieliła absolutorium opierając się na tym samym sprawozdaniu finansowym Gminy Wołomin za rok 2015, oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015, informacji o stanie mienia komunalnego i opinii Składu Orzekającego RIO w sprawie sprawozdania z budżetu przedłożonego przez Burmistrza Wołomina. Za nieudzieleniem absolutorium burmistrz Elżbiecie Radwan głosowało 4 radnych opozycji: Dominik Kozaczka, Adam Bereda, Bogdan Sawicki i Mariusz Stępnik, a za udzieleniem absolutorium 3 radnych: Robert Kobus, Emil Wiatrak oraz Jakub Orych. Nikt nie wstrzymał się od głosu. (…)

Więcej na łamach Wieści.

 

(7) Comments

 1. stasio

  Coś się temu RIO w głowie poprzewracało. Jak najbardziej komisja rewizyjna jest uprawniona do formułowania wniosku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Wołomina sprawozdaniu finansowym gminy oraz wniosku w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy. Podstawa. Art. 270. 1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.  2. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268, przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania.  3. Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu.

  1. ser

   ta komisja to ma trochę pojecia ? akceptuje sprawozdanie finansowe ale nie akceptuje wykonania budżetu. A w ogóle wiedza po co tam siedzą ?

 2. zbigniew

  RIO jak zwykle kieruje sie swoimi przemysleniami, które nie zwsze sa sensowne, ale i tak nic im nie można zrobić a zwłaszcza samorzady nie podejmują dyskusji, bo to sie moze żle skonczyć przy najblizszej okazji.

 3. zbigniew

  @ser sprawozdanie zapewne pod wzgledem ksiegowym jest w porzadku, wydatki i dochody zrealizowane grubo powyzej 90% to i moze nie ma sie czego czepnąć, ale politycznie jak ma opozycja popierac władzę, popatrzcie wyzej. No i pozostaje sprawa internetu a to istotne.Zapewne opozycja ma i inne uwagi do całokształtu wykonania budżetu stad ten brak absolutorium.

 4. Ja

  I sprawa nieudolnego uruchamiania inwestycji MZO. Na jednej z sesji radny Kobus w swej wypowiedzi brutalnie i bezpodstawnie zaatakował przewodniczącego Czarzastego. Choć nie miał racji, mam nadzieję co do szczerości jego intencji i że po tej sytuacji nie będziemy czytali w mediach o pojawieniu się w urzędzie i spółkach gminnych nowych pracowników o określonym nazwisku albo koneksjach rodzinno-towarzyskich

 5. ola

  radni klubu Pis + p. kozaczka są słabi , nie dali absolutorium bo tak chcieli, tylko dembiński sę wstrzymał od głosu bo się ich nie słuchał....

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *