Daily Archives: 10 lutego 2017

  • Kolejny radny straci mandat?

    Do wojewody mazowieckiego wpłynęło pismo mieszkańca Warszawy z informacją, że radny powiatu Tomasz Czarnogórski świadczy usługi dla Powiatu, co jest niezgodne z Ustawą o samorządzie powiatowym. Jak wskazuje w piśmie mieszkaniec, radny Tomasz Czarnogórski jako prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach, cyt. „zarządza działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu…