Oświatowe roszady Radzymina

Oświatowe roszady Radzymina

(…) Niespodziewanie zapał ten, (być może przedwczesny) uspokoił jeden z mieszkańców, informując iż wśród proponowanych dyrektorów, znalazła się nieco kontrowersyjna kandydatura. – Nie chcę dociekać co było przyczyną kłopotów tej pani w poprzedniej pracy, nie oceniam, ale poddaje pod wątpliwość kandydaturę, do czego zmotywowały mnie doniesienia z Wyszkowa – napisał zatroskany mieszkaniec Radzymina.

I rzeczywiście, coś było na rzeczy, w ubiegłym roku bowiem do burmistrz Wyszkowa dotarła skarga na działania wspomnianej osoby – ówczesnej dyrektorki jednej ze szkół gminy. Jak informuje gazeta Nowy Wyszkowiak, w maju 2017 r. odbyło się kilka spotkań w tej sprawie. Skarżący przesłał pismo z kilkunastoma zarzutami, domagając się natychmiastowego odwołania tej pani z zajmowanego stanowiska. W piśmie wykazało szereg uchybień od nieprzestrzegania przez dyrektora zapisów Regulaminu rady pedagogicznej, w zakresie usprawiedliwiania nieobecności nauczycieli na posiedzeniach rady oraz dopuszczania do obrad radę rodziców, krótkookresowy przydział godzin nauczycielowi ponad limit określony w Karcie nauczyciela, po nieszczelność ochrony danych służbowych, nienależytego przestrzegania ochrony danych osobowych, nieprzestrzeganie uchwały rady miejskiej o przydzielaniu dodatków motywacyjnych, skonfliktowanie z częścią pracowników. Mimo tak sformułowanych zrzutów burmistrz Wyszkowa nie znalazła podstaw do odwołania dyrektor. (..)

Więcej na łamach Wieści.

http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=titleissues&id_title=154563

https://www.egazety.pl/marpan/e-wydanie-wiesci-podwarszawskie.html

No Comments

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *