Daily Archives: 21 grudnia 2021

  • Stan Wojenny 1981 r. zza biurka  Biura Politycznego KC PZPR

    Stan Wojenny 1981 r. zza biurka Biura Politycznego KC PZPR

    W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na terenie PRL został wprowadzony stan wojenny. W Archiwum Akt Nowych przechowywane są dokumenty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wśród nich znajdują się stenogramy z obrad Biura Politycznego. Jest to ważne źródło do poznania najnowszych dziejów Polski. Poniżej prezentuję…