Nie chce się dzielić sukcesem?

Nie chce się dzielić sukcesem?

Bardzo burzliwy przebieg miało poniedziałkowe spotkanie burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan z rodzicami dorosłych osób niepełnosprawnych. Nikt nie lubi się dzielić sukcesem, i może dlatego burmistrz wyprosiła ze spotkania radnego, który przyszedł by zapoznać się z przebiegiem prac dostosowujących lokal na ul. Mieszka I do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tymczasem to nikt inny, ale właśnie radni zdecydowali o powstaniu domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, przekazując na ten cel odpowiednie środki finansowe.

Na temat przebiegu spotkania rodzice nie chcą się wypowiadać, powtarzając szeptem, że jeśli burmistrz nie wygra, to realizacja inwestycji może nie być kontynuowana. Jedno jest pewne: atmosfera stała się napięta po tym, kiedy na salę urzędu wszedł radny miejski Tomasz Kowalczyk – brat osoby niepełnosprawnej, jak mówi, żywo zainteresowany tematem. Po dość ostrej reprymendzie ze strony burmistrz, która nie zgadzała się na jego obecność, radny musiał salę opuścić. Podobnie niemiła atmosfera towarzyszyła pojawieniu się przedstawiciela Starostwa. Jak mówią obecni na spotkaniu, od tej chwili jednak zaczęto przekazywać rodzicom szczegóły interesującej ich inwestycji, nie skupiając się już na wyborczych opowieściach. (…)

Więcej na łamach Wieści.

http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=titleissues&id_title=154563

https://www.egazety.pl/marpan/e-wydanie-wiesci-podwarszawskie.html