Pałacyk na sprzedaż

1

W grudniu ubiegłego roku do Rady Miasta Kobyłka została złożona petycja o odstąpienie od sprzedaży zabytkowego „Pałacyku na Źródniku”, który znajduje się przy ul. Rumuńskiej 2 w Kobyłce. Pod petycją podpisały się organizacje społeczne i społecznicy, którzy chcą aby obiekt ten przeznaczono na siedzibę organizacji pozarządowych oraz muzeum historii i tradycji miasta Kobyłka. Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miasta Kobyłka, uchwała Rady Miejskiej w Kobyłce z marca 2006 r. była pierwszym dokumentem dającym zgodę burmistrzowi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. W października 2007 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał ten budynek do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, ustalając jednocześnie w granicach działki strefę otoczenia. Miasto Kobyłka występowało o pozyskanie wsparcia finansowego m.in. na sporządzenie kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej. – Trudna sytuacja budżetowa w instytucjach zewnętrznych, zajmujących się właśnie dystrybucją środków na ochronę zabytkowych obiektów spowodowała, że działania te zakończyły się niepowodzeniem. 5 maja 2014 r. miasto Kobyłka ogłosiło w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zamiar zbycia przedmiotowego budynku – wyjaśniła nam kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych.

W opini technicznej obiektu wykonanej w 2005 roku, wielokrotnie czytamy o wilgoci, stęchliźnie i zawilgoceniu. Budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i nadaje się do rozbiórki lub daleko idącej przebudowy. Dalsze użytkowanie budynku bez podjęcia zdecydowanych działań naprawczych może doprowadzić do katastrofy budowlanej lub pożaru i może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi. Stan budynku i otaczającego go terenu stwarza zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Budynek uległ bardzo dużej dekapitalizacji przez co ewentualny zamiar doprowadzenia go do stanu technicznego i poziomu cywilizacyjnego jest nieekonomiczny.

Więcej na łamach Wieści.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj