Śmieciowa sprawa

0

Mieszkańcy wsi: Krubki Górki, Małków, Trzcinka i Zabraniec już od prawie roku walczą z władzami gminy Poświętne i Zakładem Usług Asenizacyjnych Marek Bakun. Spór toczy się o plany budowy bazy transportu i hali do segregacji odpadów.

Zacznijmy jednak od początku. W grudniu 2014 r. Maciej Bakun (Zakład Usług Asenizacyjnych Marek Bakun) złożył wniosek na budowę Zakładu Gospodarki (wytwarzania, zbierania, transportu i przetwarzania odpadów) na działce nr 3 w miejscowości Krubki-Górki w gminie Poświętne. Następnie, w styczniu 2015 r. wójt gminy Poświętne wysłał do Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Mieszkańcom wsi: Krubki Górki, Małków, Trzcinka i Zabraniec nie spodobały się plany budowy w ich sąsiedztwie zakładu gospodarki odpadami komunalnymi. Wystosowali więc oni do Urzędu Gminy Poświętne petycję, pod którą podpisało się 300 osób. Jednocześnie, w lutym 2015 r. wpłynęło 150 wniosków o uznanie za strony ww. sprawie. Wobec tak dużego sprzeciwu inwestor postanowił się wycofać.

Spokój mieszkańców nie trwał jednak zbyt długo, bowiem w lipcu br. Karol Bakun (syn Marka Bakuna) złożył do Urzędu Gminy Poświętne wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie bazy transportowej na działce nr 3 w miejscowości Krubki-Górki.

Oba wnioski (zarówno ten wcześniejszy Marka Bakuna, jak i aktualny Karola Bakuna) dotyczą tego samego. Widnieją w nich te same działki oraz identyczne budynki i wymiary. We wniosku Karola Bakuna czytamy m.in.: „W budowanej bazie transportowej prowadzony będzie przeładunek materiałów stałych, produktów i surowców budowlanych, w tym gruzu, szkła, tworzyw sztucznych, papieru, tektury i ziemi.(…) Ścieki deszczowe i roztopowe z terenu bazy odprowadzane będą systemem kanalizacji do pobliskiego rowu, po wcześniejszym oczyszczeniu ich w separatorze zintegrowanym z osadnikiem. Na odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych uzyskam pozwolenie wodno prawne.” Jednak co ciekawe, wójt gminy Poświętne w projekcie decyzji o warunkach zabudowy, którą wysłał w sierpniu br. do Starostwa Powiatowego w Wołominie zwolnił inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. „W zakresie odprowadzenia ścieków deszczowych – ustala się, że wody opadowe z terenu zabudowy będą odprowadzane przez infiltrację powierzchniową do gruntu” – czytamy w projekcie decyzji wójta. Czy jest to zgodne z prawem? – W przypadku drugiego wniosku wójt nie wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o wydanie opinii w sprawie oddziaływania na środowisko. Dlaczego? Przecież jest to taka sama inwestycja. Wójt wystąpił jedynie do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego z prośbą, aby wypowiedział się on w zakresie ochrony gruntów rolnych działki nr 3 w miejscowości Krubki-Górki – powiedziała nam jedna z zaangażowanych w sprawę mieszkanek. Co więcej wójt, w pozytywnym projekcie decyzji o warunkach zabudowy napisał również, że: „Należy zapewnić możliwość segregacji odpadów na działce własnej oraz zabezpieczyć odbiór i utylizację odpadów przez firmę mającą stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami szczególnymi”. Nie ma tu mowy o odpadach własnych inwestora, co może być równoznaczne z wydaniem pozwolenia na sortownię.

Kluczowe w całej tej sprawie jest również to, że dotychczas Zakład Usług Asenizacyjnych Marek Bakun dysponował bazą techniczna w miejscowości Okuniew w gminie Halinów. Jednak w międzyczasie Halinów zmienił plan zagospodarowania przestrzennego. Z informacji starosty mińskiego wynika zatem, że 23 stycznia 2016 r. firma Bakun traci pozwolenia na transport, zbieranie, odzysk i wytwarzanie odpadów. Przepada także zaplecze w postaci bazy transportowej w Okuniewie. (…)

Więcej na łamach Wieści.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj