Po raz pierwszy w historii – Wołomin na plusie!

0

Jak poinformowała na ostatniej sesji Rady Miejskiej skarbnik gminy Wołomin Marta Maliszewska, pierwszy raz w długiej historii gminy została wypracowana nadwyżka budżetowa. Zwiększyły się dochody gminy, zmniejszyły wydatki, a planowana dziura budżetowa zmalała aż o 40 proc.

– Od 2007 r. do 2014 r. następowała tendencja wzrostowa wydatków gminy, które przekraczały dochody. W skrócie: więcej wydawaliśmy niż byliśmy w stanie zarobić. W 2015 r. było odwrotnie: dochody wygenerowane od 1 stycznia do 31 grudnia, po raz pierwszy od 2007 r. są wyższe od wydatków – oznajmiła radnym skarbnik gminy.

Dochody na 2015 r. z planowanych ponad 153 980 000, na koniec roku wyniosły p. 154 525 000 – wykonano więc ponad sto procent planu.

Natomiast wydatki gminy Wołomin, z planowanych p. 162 644 000 wyniosły jedynie p. 151 567 000 – wykonano 93 proc. planu.

Przychody (czyli dziura budżetowa) z 15 mln zł zmalała do 6 mln zł.

Rozchody (czyli wymagana spłata zobowiązań obligacji i kredytu z lat poprzednich) została wypłacona zgodnie z planem i wyniosła 8 853 000 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2014 r. wynosiło 62 283 000 zł

Natomiast zadłużenie na koniec 2015 r. już tylko 59 430 000 zł.

– W trakcie realizacji ubiegłorocznego budżetu zmniejszyliśmy dług gminy Wołomin o ponad 13 mln zł, a wydatki o 11 mln zł. Zadłużenie gminy osiągnęło tendencję spadkową – poinformowała skarbnik gminy. – To się nie zadziało za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale jest to wynik bardzo ciężkiej pracy wszystkich pracowników – zaznaczyła.

Przysłuchujący się tym informacjom radni nie ukrywali zaskoczenia. Spoglądając na wykresy pytali, czy podobne procenty uda się uzyskać także na koniec bieżącego roku. Skarbnik zadeklarowała, że prognozy na ten rok też są bardzo dobre i władze miasta będą się starać by ten trend został utrzymany. Zaznaczyła jednak, że w 2016 r. władze gminy zrealizują co najmniej 54 inwestycje, to o 17 więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

– Mogę tutaj złożyć publiczne przyrzeczenie, że jeżeli ten poziom inwestycji kwotowej, który został zaplanowany przez panią burmistrz zostanie wykonany, a pani skarbnik utrzyma ten budżet ponad kreską, to ja tutaj złożę podziękowania, kupię piękne bukiety kwiatów, bo to będzie oznaczało, że gmina Wołomin idzie w bardzo dobrym kierunku. Bo jeśli to się uda połączyć, to rzeczywiście będzie to majstersztyk utrzymać powyżej wskaźnika zero – zadeklarował radny opozycji, Adam Bereda

– Myślę, że pani burmistrz będzie bardziej zadowolona, jeśli przyjmiemy absolutorium – zauważył radny Tomasz Kowalczyk.

Przypominając radnym opozycji próbę odebrania burmistrz możliwości decydowania o wydatkach powyżej 1 mln zł, którą to próbowano wprowadzić w budżecie na 2016 r. (zakwestionowała te zmiany RIO), Elżbieta Radwan zaznaczyła z satysfakcją: – Może niekoniecznie trzeba nam aż tak patrzeć na ręce, żeby nam odbierać uprawnienia, bo jak się okazuje z analizy dokumentów, potrafimy sobie dobrze radzić. Oczywiście w dobrej współpracy z radnymi – dodała, deklarując: – Wykonanie budżetu jest wzorcowe. Liczymy każdy grosz, oglądamy każdą złotówkę.

wyniki przychody podsumowanie1-2dochody