Piwo bez zezwolenia na pikniku parafialnym?

23

Na początku czerwca br. do Rady Gminy Poświętne wpłynęła skarga na wójta gminy. Zaniepokojony mieszkaniec w piśmie, które przekazane zostało radnym, zastanawia się czy podczas  pikniku parafialnego odbywającego się 23 kwietnia 2017 r. w Zabrańcu, nie naruszono przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Oto treść skargi: „23 kwietnia 2017 r. podczas pikniku parafialnego odbywającego się z okazji 25-lecia powstania parafii w Zabrańcu oraz Święta Miłosierdzia Bożego był sprzedawany alkohol (piwo). Fakt ten został udokumentowany zdjęciami zamieszczonym przez OSP Zabraniec na swoim profilu na portalu społecznościowym facebook. W związku z powyższym, w dniu 4 maja 2017 r. zwróciłem się do wójta gminy Poświętne z wnioskiem o udostępnienie skanu wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz skanu zezwolenia wójta gminy Poświętne wydanego na sprzedaż alkoholu. W czasie gdy oczekiwałem na odpowiedz wójta gminy Poświętne z niewiadomych powodów z profilu OSP Zabraniec, prowadzonego na portalu społecznościowym facebook zniknęły dwa zdjęcia na których uwieczniona była sprzedaż alkoholu. 16 maja 2017 r. z urzędu gminy Poświętne otrzymałem pismo oraz skany wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz skanu zezwolenia wójta gminy Poświętne. Z przesłanych kopii dokumentów wynikało, że wniosek został złożony przez OSP Zabraniec, a osobą odpowiedzialną za sprzedaż piwa podczas pikniku parafialnego odbywającego się z okazji 25-lecia powstania parafii w Zabrańcu oraz Święta Miłosierdzia Bożego był pan Bogdan Świadek, sprawujący funkcję przewodniczącego Rady Gminy Poświętne. Z uwagi na brak charakterystycznych „cech urzędowych” przesłanych dokumentów takich jak: dekretacje, urzędowa pieczęć potwierdzająca datę złożenia wniosku (tzw. prezentata) oraz numeru rejestracji wniosku w   dzienniku podawczym urzędu, czy potwierdzenia odbioru zezwolenia przez wnioskodawcę, zwróciłem się 18 maja 2017 r. do wójta gminy Poświętne o udzielenie dodatkowych wyjaśnień oraz przekazanie dodatkowych dokumentów. Na wniosek z dnia 18 maja 2017 r. wójt gminy Poświętne odpowiedział pismem z 31 maja 2017 r. Z wyjaśnień wójta gminy Poświętne budzących poważne wątpliwości – wynika następujący stan faktyczny: (…)

Więcej na łamach Wieści.

23 KOMENTARZE

 1. Jakby się nad tym dobrze zastanowić to poważny temat:
  Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy. Uchwały dot. programu podpisuje Przewodniczący Rady Bogdan Świadek. Na realizację programu gmina corocznie przeznacza 72 000 zł.
  „Celem programu w 2017 roku jest kontynuacja długofalowego procesu edukacji społecznej w szczególności dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od alkoholu …, a także promowanie i propagowanie idei zdrowego stylu życia, wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, … propagowanie trzeźwości i abstynencji w społeczności lokalnej”
  Tymczasem wg wójta o wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu na pikniku parafialnym wystąpił właśnie Przewodniczący Rady. Piknik odbywał się na boisku do gry w piłkę nożną, kilkadziesiąt metrów od kościoła i kilkadziesiąt metrów od szkoły podstawowej. W miejscu, które miejscowe dzieci jednoznacznie kojarzą z zajęciami szkolnymi, pozaszkolnymi zajęciami sportowymi i parafialnymi. Żenujące jest to, że Przewodniczącemu Rady, a także Wójtowi nie wydaje się niestosowne handlowanie alkoholem na imprezie przeznaczonej głównie dla dzieci i że od lat nie mają lepszego pomysłu na organizacje tego typu imprezy.

 2. Trzeba przyznać, że nasz wójt dba o strażaków w Zabrańcu. Do niedawna za pieniądze publiczne wybierał szambo po imprezach organizowanych w remizie teraz wystawia pozwolenie na handel alkoholem nie pobierając opłaty i nie rejestrując wniosku na dzienniku podawczym. 😉 Jeśli tym nie kupił ich głosów to już nie wiem co mógłby zrobić.

 3. Mógłby autobus do SKM załatwić. Od pół roku ludzie z Krubek, Małkowa i Zabrańca piechotą do Okuniewa chodzą bo inaczej do roboty nie można się dostać, a w urzędzie czekają aż się kierowca urodzi co w Mobilusie będzie chciał jeździć. Skansen średniowieczny pod samą Warszawą załóżmy. Jak turyści zaczną przyjeżdżać to się będzie więcej piwa sprzedawało.

 4. Mało kto wie, że niedawno zakupionym i jak się zdaje najpotrzebniejszym sprzętem w OSP Zabraniec jest NALEWAK DO PIWA. Chwała Bogu! Mają czym gasić! 🙂

  • Jak mniemam nalewak parafialnym jest zasobem. 🙂 Ksiądz dobrodziej (porządny skądinąd chłop) całą winę za aferę parafialno-alkoholową na siebie ponoć bierze. Zabraniecki Władca Tytułów trzyma rękę na pulsie.

   • Obstawiam, że wypożyczony 😉 OSP odpada bo nie ma papierów na legalną sprzedaż piwa (kasa, VAT, KRS-PKD) Gminny też nie bo Przewodniczący Rady nie może prowadzić działalności korzystając z mienia gminy.

 5. Temat jest jak najbardziej poważny. Należałoby odpowiedzieć na kilka pytań:

  1. Czy na dzień sprzedaży faktycznie było wydane pozwolenie, czy może zostało ono wydane dopiero po prośbie mieszkańca o jego udostępnienie?
  2. Czy sprzedaż była rejestrowana na kasie fiskalnej?
  3. Czy legitymowano kupujących alkohol w przypadku wątpliwości co do pełnoletniości?
  4. Jakie kody działalności zostały zgłoszone do KRS przez stowarzyszenie OSP w Zabrańcu i czy obejmują one handel alkoholem?
  5. Czy nieruchomości i ruchomości które użytkowane są przez OSP Zabraniec są w całości własnością stowarzyszenia czy może są częściowo własnością gminy. Czy pan Bogdan Świadek może jednocześnie prowadzić działalność na mieniu OSP i jednocześnie pełnić mandat radnego gminy?

 6. Jak się domyślam, wszystkie nasze niezależne komisje dobitnie wykażą, że skarga mieszkańca jest całkowicie bezzasadna. Jest to oczywiste bicie piany, zamach na autorytet naszych zasłużonych włodarzy, sianie zgorszenia, narażanie gminy na wydatki związane z rozpatrywaniem kolejnej „bezzasadnej” skargi, która „już była”. Cytując klasyka: „nie dajmy się zwariować !”

 7. Jak w tym filmie 'układ zamknięty’ te same osoby tym samym co zwykle i co gorsze chyba- nie widzą w tym nic złego. Kto w tej gminie mieszka że ciągle na nich głosuje w wyborach? Naprawdę nie ma tam normalnych do dbania o gminne pieniądze i porządnych mieszkańców?

 8. Oto fragment Apelu Zespołu Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2015 r.”

  „Mądrości i rozwagi często brakuje samorządowcom, którzy dzień po dniu przyczyniają się do kolonizacji polskiej przestrzeni publicznej przez punkty sprzedaży alkoholu. Tylko w 2013 r. samorządy udzieliły ponad 141 tysięcy zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W Polsce jeden punkt przypada na 250 mieszkańców. Każdy taki punkt to więcej przemocy domowej, to więcej śmiertelnych wypadków samochodowych, to więcej gwałtów, więcej chorób, każdy taki punkt, to więcej przegranych ludzi.”

  I tyle w temacie.

 9. Jeżeli na dzień sprzedaży nie było pozwolenia to doszło do przestępstwa z art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

  Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

  Jeżeli pozwolenie zostało „dorobione później ” to działania urzędników należy mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. Art. 239 § 1 Kodeksu Karnego

  Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 10. Prokurator poruszył istotne elementy tej sprawy, które moga wskazywać namozliwość zaistnienia wskazanych czynów. A to rodzi podejrzenie i potrzebe wszczęcia postepowania w sprawie.

 11. Lepiej było dać akcyzę innej firmie z innej gminy aby dochód zabrała ze sobą, po co wspomagać lokalne społeczności i OPS. A najlepiej jeszcze nic nie robić, bo zawsze się znajdzie coś i ktoś co ma z tym problemy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj