Cięcia etatów w szkołach?

0
25 kwietnia Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, po
przeanalizowaniu przedłożonego przez Burmistrza Wołomina sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wołomin za 2018 rok zaopiniował negatywnie sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy Wołomin za 2018 rok. „Wcześniejsze wydatkowanie środków stanowi nie
tylko naruszenie w/w przepisów ustawy o finansach publicznych, ale także wypełnia
znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych” – czytamy w opinii RIO. O jakich
środkach mowa?
(…) deficyt budżetu nie został sfinansowany tylko źródłami zaplanowanymi w budżecie,
czyli kredytami i pożyczkami oraz wolnymi środkami, lecz również innymi źródłami, tj.
subwencją oświatową, przeznaczoną na styczeń roku następnego, co stanowi naruszenie art.
217 ust.2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Ponadto
wydatkowanie w grudniu części subwencji oświatowej przeznaczonej na styczeń roku
następnego narusza również art.211 ust.1 w związku zart.44 ust.1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy o
finansach publicznych. (…)
Dla Wieści sprawę komentuje m.in. były przewodniczący kom. edukacji RM Adam Bereda:
„(…) Obecnie sytuacja jest jeszcze gorsza i wg moich szacunków brakuje ok. 8 mln zł na
zadania oświatowe. Teraz zaczyna się gorączkowe szukanie tej brakującej kwoty. Prognozuję
cięcie etatów w szkołach, wydatków na pomoce materiałowe, szkolenia oraz zajęcia
dodatkowe. Niestety, ale nawet to nie wystarczy. Ratunkiem dla Gminy może być zwiększona
subwencja oświatowa, ale ona i tak nigdy nie pokrywała pełni kosztów. Zwracałem uwagę

nowym radnym na ten problem, jednak euforia zwycięstwa przesłoniła im realną ocenę
sytuacji.”
Więcej na łamach Wieści.
http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=titleissues&id_title=154563
https://www.egazety.pl/marpan/e-wydanie-wiesci-podwarszawskie.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj