Zielonka: Mogą odpracować dług

0

Zielonka przyjęła Program odpracowania zaległości z tytułu najmu lokalu wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego miasta. Skierowano go do osób posiadających zaległości z tytułu najmu gminnego lokalu – komunalnego i socjalnego.

Jak referował na ostatniej sesji Rady miasta burmistrz Zielonki, w tej chwili zaległości 90 najemców lokali komunalnych i socjalnych wobec miasta wynoszą 169 tys. zł. Zielonka ustaliła więc, że spłata tego zadłużenia może być dokonana w formie świadczenia niepieniężnego, polegającego na świadczeniu przez dłużnika na rzecz miasta drobnych prac porządkowych i naprawczych. Wartości stawek godzinowych dla świadczonych prac zostaną określone przez burmistrza w drodze zarządzenia. (…)

Więcej na łamach Wieści.

http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=titleissues&id_title=154563

https://www.egazety.pl/marpan/e-wydanie-wiesci-podwarszawskie.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj