Mamy kłopot

0

W minionym tygodniu odbyło się kilka spotkań konsultacyjnych w sprawie przebiegu Autostradowej Obwodnicy Warszawy. Jej przebieg podobnie jak w wielu gminach powiatu wołomińskiego, także w gminie Radzymin, wzbudził ogromne emocje. (…)

Szczególne zainteresowanie zebranych w sali, budził temat drogowy, w tym inwestycje przebiegające przez teren powiatu wołomińskiego, samej gminy Radzymin, a dokładniej sołectw: Załubice, Arciechów, Łosie czy Zwierzyniec.

– Nie sposób zgodzić się z tezami postawionymi w SSL jakoby: w wyznaczaniu przebiegu poszczególnych wariantów zadbano właściwie o interesy mieszkańców. Pomimo założeń przyjętych podczas opracowywania przebiegów dróg określonych nie do końca uwzględniono interesy społeczne w tym: uwarunkowania wodne, ład przestrzenny, minimalną ingerencję w istniejące skupiska zabudowań. Niedostatecznie zadbano o obszary chronione i cenne przyrodniczo czy interes społeczny i własność. Wariant I i III nie został wytyczony w oparciu o wskazane założenia, co wykazano w powyższych punktach. Pomimo ogromnej potrzeby budowy ringu autostradowego wokół aglomeracji warszawskiej, gmina stoi na stanowisku, że zaproponowany przebieg AOW w zaprezentowanym wariancie I i III jest niekorzystny pod każdym względem i stanowczo sprzeciwia się jego budowie – odczytywał z komputera burmistrz Chaciński.

(…) Wiele kontrowersji budzi fakt, iż warianty drogi wytyczone na mapach, to jedynie osie korytarzy wskazanych podczas opracowania studium korytarzowego. Owe korytarze, dla danego wariantu mają po 5 km szerokości, a zatem od pokazanego na mapach przebiegu, należy wziąć pod uwagę nieco inne lokalizację i uwarunkowania – informował nieco przerażonych mieszkańców, burmistrz Radzymina. (…)

Więcej na łamach Wieści.

http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=titleissues&id_title=154563

https://www.egazety.pl/marpan/e-wydanie-wiesci-podwarszawskie.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj