Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu wołomińskiego związana z koronawirusem

5

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 4780 w tym 1458 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 13:00 21 listopada

W gminach:

Wołomin – 1030 (w tym 352 pozytywne)

Ząbki – 824 (w tym 314 pozytywnych)

Marki – 657 (w tym 192 pozytywne)

Kobyłka – 478 (w tym 152 pozytywne)

Radzymin – 469 (w tym 101 pozytywnych)

Zielonka – 389 (w tym 108 pozytywnych)

Tłuszcz – 318 (w tym 81 pozytywnych)

Klembów – 183 (w tym 46 pozytywnych)

Poświętne – 167 (w tym 41 pozytywnych)

Jadów – 124 (w tym 38 pozytywnych)

Dąbrówka – 120 (w tym 29 pozytywnych)

Strachówka – 21 (w tym 4 pozytywne)

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 5309 w tym 1709 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 13:00 19 listopada

W gminach:

Wołomin – 1174 (w tym 422 pozytywne)

Ząbki – 934 (w tym 326 pozytywnych)

Marki – 714 (w tym 233 pozytywne)

Kobyłka – 553 (w tym 180 pozytywnych)

Radzymin – 476 (w tym 125 pozytywnych)

Zielonka – 448 (w tym 121 pozytywnych)

Tłuszcz – 347 (w tym 105 pozytywnych)

Poświętne – 183 (w tym 54 pozytywne)

Klembów – 176 (w tym 54 pozytywne)

Jadów – 152 (w tym 47 pozytywnych)

Dąbrówka – 131 (w tym 35 pozytywnych)

Strachówka – 21 (w tym 7 pozytywnych)

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 4721 w tym 1768 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 13:00 16 listopada

W gminach:

Wołomin – 1083 (w tym 473 pozytywne)

Ząbki – 796 (w tym 270 pozytywnych)

Marki – 684 (w tym 234 pozytywnych)

Kobyłka – 504 (w tym 221 pozytywne)

Radzymin – 415 (w tym 122 pozytywne)

Zielonka – 355 (w tym 135 pozytywnych)

Tłuszcz – 324 (w tym 118 pozytywnych)

Poświętne – 156 (w tym 57 pozytywne)

Dąbrówka – 128 (w tym 37 pozytywnych)

Jadów – 137 (w tym 53 pozytywnych)

Klembów – 122 (w tym 39 pozytywne)

Strachówka – 17 (w tym 9 pozytywnych)

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 5371 w tym 2037 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 13:00 13 listopada

W gminach:

Wołomin – 1182 (w tym 479 pozytywnych)

Ząbki – 915 (w tym 313 pozytywnych)

Marki – 795 (w tym 332 pozytywnych)

Kobyłka – 612 (w tym 270 pozytywnych)

Radzymin – 527 (w tym 183 pozytywnych)

Zielonka – 360 (w tym 137 pozytywnych)

Tłuszcz – 342 (w tym 103 pozytywnych)

Poświętne – 188 (w tym 48 pozytywnych)

Dąbrówka – 148 (w tym 62 pozytywnych)

Klembów – 141 (w tym 51 pozytywnych)

Jadów – 137 (w tym 46 pozytywnych)

Strachówka – 24 (w tym 13 pozytywnych

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 5236 w tym 1906 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 13:00 12 listopada

W gminach:

Wołomin – 1160 (w tym 414 pozytywnych)

Ząbki – 865 (w tym 298 pozytywnych)

Marki – 792 (w tym 330 pozytywnych)

Kobyłka – 613 (w tym 248 pozytywnych)

Radzymin – 514 (w tym 183 pozytywnych)

Zielonka – 352 (w tym 116 pozytywnych)

Tłuszcz – 322 (w tym 102 pozytywnych)

Dąbrówka – 153 (w tym 63 pozytywnych)

Klembów – 143 (w tym 57 pozytywnych)

Poświętne – 165 (w tym 41 pozytywnych)

Jadów – 130 (w tym 40 pozytywnych)

Strachówka – 27 (w tym 14 pozytywnych)

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 5336 w tym 1794 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 13:00 11 listopada

W gminach:

Wołomin – 1189 (w tym 389 pozytywnych)

Ząbki – 873 (w tym 277 pozytywnych)

Marki – 814 (w tym 311 pozytywnych)

Kobyłka – 621 (w tym 217 pozytywnych)

Radzymin – 506 (w tym 193 pozytywnych)

Zielonka – 372 (w tym 106 pozytywnych)

Tłuszcz – 300 (w tym 100 pozytywnych)

Dąbrówka – 173 (w tym 67 pozytywnych)

Poświętne – 169 (w tym 31 pozytywnych)

Klembów – 152 (w tym 59 pozytywnych)

Jadów – 135 (w tym 30 pozytywnych)

Strachówka – 32 (w tym 14 pozytywnych)

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 5143 w tym 1271 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 13:00 7 listopada

W gminach:

Wołomin – 1041 (w tym 268 pozytywnych)

Marki – 901 (w tym 228 pozytywnych)

Ząbki – 805 (w tym 182 pozytywnych)

Kobyłka – 580 (w tym 149 pozytywnych)

Radzymin – 569 (w tym 149 pozytywnych)

Zielonka – 414 (w tym 69 pozytywnych)

Tłuszcz – 277 (w tym 75 pozytywne)

Dąbrówka – 175 (w tym 51 pozytywnych)

Poświętne – 137 (w tym 15 pozytywnych)

Klembów – 113 (w tym 60 pozytywnych)

Jadów – 105 (w tym 15 pozytywnych)

Strachówka – 26 (w tym 10 pozytywnych)

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 4925 w tym 1136 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 13:00 6 listopada

W gminach:

Wołomin – 990 (w tym 247 pozytywne)

Marki – 905 (w tym 205 pozytywnych)

Ząbki – 837 (w tym 149 pozytywnych)

Radzymin – 534 (w tym 131 pozytywnych)

Kobyłka – 534 (w tym 142 pozytywne)

Zielonka – 356 (w tym 60 pozytywnych)

Tłuszcz – 252 (w tym 65 pozytywne)

Dąbrówka – 190 (w tym 46 pozytywnych)

Klembów – 114 (w tym 54 pozytywne)

Poświętne – 101 (w tym 13 pozytywnych)

Jadów – 84 (w tym 13 pozytywnych)

Strachówka – 28 (w tym 11 pozytywnych)

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 4245 w tym 699 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 13:00 2 listopada

W gminach:

Wołomin – 872 (w tym 148 pozytywnych)

Marki – 776 (w tym 111 pozytywnych)

Ząbki – 707 (w tym 109 pozytywnych)

Radzymin – 474 (w tym 68 pozytywnych)

Kobyłka – 431 (w tym 80 pozytywnych)

Zielonka – 309 (w tym 49 pozytywnych)

Tłuszcz – 226 (w tym 34 pozytywne)

Dąbrówka – 152 (w tym 26 pozytywnych)

Klembów – 146 (w tym 51 pozytywnych)

Poświętne – 70 (w tym 8 pozytywnych)

Jadów – 53 (w tym 7 pozytywnych)

Strachówka – 29 (w tym 8 pozytywnych)

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 4488 w tym 656 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 13:00 1 listopada

W gminach:

Wołomin – 928 (w tym 138 pozytywnych)

Marki – 795 (w tym 98 pozytywne)

Ząbki – 738 (w tym 112 pozytywnych)

Kobyłka – 490 (w tym 78 pozytywne)

Radzymin – 490 (w tym 65 pozytywnych)

Zielonka – 347 (w tym 51 pozytywnych)

Tłuszcz – 220 (w tym 33 pozytywnych)

Dąbrówka – 166 (w tym 26 pozytywnych)

Klembów – 161 (w tym 35 pozytywne)

Poświętne – 72 (w tym 9 pozytywne)

Jadów – 53 (w tym 5 pozytywnych)

Strachówka – 28 (w tym 6 pozytywne)

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 3856 w tym 450 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 12:00 29 października

W gminach:

Wołomin – 797 (w tym 91 pozytywnych)

Ząbki – 637 (w tym 67 pozytywnych)

Marki – 595 (w tym 72 pozytywne)

Kobyłka – 460 (w tym 54 pozytywne)

Radzymin – 392 (w tym 43 pozytywnych)

Zielonka – 302 (w tym 35 pozytywnych)

Klembów – 193 (w tym 22 pozytywne)

Tłuszcz – 192 (w tym 34 pozytywnych)

Dąbrówka – 154 (w tym 20 pozytywnych)

Poświętne – 53 (w tym 4 pozytywne)

Strachówka – 41 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 40 (w tym 5 pozytywnych)

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 3354 w tym 358 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 12:00 28 października

W gminach:

Wołomin – 740 (w tym 84 pozytywne)

Ząbki – 562 (w tym 40 pozytywnych)

Marki – 500 (w tym 58 pozytywnych)

Kobyłka – 384 (w tym 40 pozytywnych)

Radzymin – 331 (w tym 38 pozytywnych)

Zielonka – 234 (w tym 27 pozytywnych)

Klembów – 178 (w tym 18 pozytywnych)

Tłuszcz – 162 (w tym 29 pozytywnych)

Dąbrówka – 145 (w tym 13 pozytywnych)

Poświętne – 46 (w tym 3 pozytywne)

Strachówka – 39 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 33 (w tym 5 pozytywnych)

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 2498 w tym 361 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 13:00 26 października

W gminach:

Ząbki – 538 (w tym 48 pozytywnych)

Wołomin – 422 (w tym 88 pozytywnych)

Marki – 417 (w tym 59 pozytywnych)

Kobyłka – 247 (w tym 43 pozytywne)

Radzymin – 227 (w tym 34 pozytywne)

Zielonka – 218 (w tym 27 pozytywnych)

Tłuszcz – 157 (w tym 25 pozytywnych)

Klembów – 94 (w tym 18 pozytywnych)

Dąbrówka – 90 (w tym 11 pozytywnych)

Poświętne – 43 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 30 (w tym 7 pozytywnych)

Strachówka – 15

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 2538 w tym 343 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 12:00 25 października

W gminach:

Wołomin – 432 (w tym 84 pozytywne)

Radzymin – 422 (w tym 31 pozytywnych)

Marki – 413 (w tym 59 pozytywnych)

Ząbki – 376 (w tym 46 pozytywnych)

Kobyłka – 275 (w tym 40 pozytywnych)

Zielonka – 170 (w tym 24 pozytywne)

Tłuszcz – 162 (w tym 22 pozytywne)

Dąbrówka – 101 (w tym 9 pozytywnych)

Klembów – 88 (w tym 18 pozytywnych)

Poświętne – 53 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 33 (w tym 9 pozytywnych)

Strachówka – 13

 

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 2919 w tym 328 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 12:00 24 października

W gminach:

Marki – 629 (w tym 57 pozytywnych)

Wołomin – 508 (w tym 79 pozytywnych)

Radzymin – 461 (w tym 36 pozytywnych)

Ząbki – 374 (w tym 47 pozytywne)

Kobyłka – 249 (w tym 37 pozytywnych)

Tłuszcz – 218 (w tym 21 pozytywnych)

Zielonka – 164 (w tym 21 pozytywnych)

Dąbrówka – 101 (w tym 7 pozytywnych)

Klembów – 96 (w tym 14 pozytywnych)

Poświętne – 62 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 40 (w tym 7 pozytywne)

Strachówka – 17

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 2039 w tym 291 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 12:00 22 października

W gminach:

Wołomin – 387 (w tym 71 pozytywnych)

Ząbki – 368 (w tym 41 pozytywnych)

Marki – 329 (w tym 45 pozytywnych)

Radzymin – 282 (w tym 35 pozytywne)

Kobyłka – 168 (w tym 33 pozytywne)

Tłuszcz – 152 (w tym 17 pozytywnych)

Zielonka – 136 (w tym 20 pozytywnych)

Dąbrówka – 68 (w tym 7 pozytywnych)

Klembów – 64 (w tym 13 pozytywnych)

Poświętne – 42 (w tym 4 pozytywne)

Jadów – 36 (w tym 5 pozytywnych)

Strachówka – 7

 

 

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 1752 w tym 279 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 12:00 21 października

W gminach:

Wołomin – 328 (w tym 70 pozytywnych)

Ząbki – 308 (w tym 45 pozytywnych)

Marki – 293 (w tym 41 pozytywnych)

Radzymin – 265 (w tym 34 pozytywne)

Kobyłka – 162 (w tym 32 pozytywne)

Zielonka – 134 (w tym 21 pozytywnych)

Tłuszcz – 92 (w tym 11 pozytywnych)

Klembów – 60 (w tym 13 pozytywnych)

Dąbrówka – 55 (w tym 5 pozytywnych)

Jadów – 32 (w tym 4 pozytywne)

Poświętne – 22 (w tym 3 pozytywne)

Strachówka – 1

 

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 1676 w tym 233 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 12:00 19 października

W gminach:

Radzymin – 387 (w tym 26 pozytywnych)

Ząbki – 331 (w tym 41 pozytywnych)

Wołomin – 261 (w tym 59 pozytywnych)

Marki – 205 (w tym 25 pozytywnych)

Kobyłka – 197 (w tym 26 pozytywnych)

Zielonka – 98 (w tym 22 pozytywnych)

Klembów – 64 (w tym 12 pozytywnych)

Tłuszcz – 56 (w tym 9 pozytywnych)

Dąbrówka – 51 (w tym 5 pozytywnych)

Jadów – 14 (w tym 3 pozytywne)

Poświętne – 12 (w tym 5 pozytywne)

Strachówka – 0

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 1637 w tym 237 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 12:00 18 października

W gminach:

Ząbki – 357 (w tym 46 pozytywne)

Radzymin – 316 (w tym 26 pozytywnych)

Wołomin – 235 (w tym 58 pozytywnych)

Marki – 207 (w tym 23 pozytywnych)

Kobyłka – 199 (w tym 28 pozytywnych)

Zielonka – 97 (w tym 21 pozytywnych)

Dąbrówka – 66 (w tym 6 pozytywnych)

Klembów – 64 (w tym 11 pozytywnych)

Tłuszcz – 62 (w tym 10 pozytywnych)

Poświętne – 20 (w tym 5 pozytywnych)

Jadów – 14 (w tym 3 pozytywne)

Strachówka – 0

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 1815 w tym 205 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 12:00 15 października

W gminach:

Kobyłka – 425 (w tym 23 pozytywne)

Marki – 331 (w tym 17 pozytywnych)

Ząbki – 280 (w tym 44 pozytywne)

Radzymin – 251 (w tym 19 pozytywnych)

Wołomin – 171 (w tym 50 pozytywne)

­Zielonka – 123 (w tym 17 pozytywnych)

Klembów – 92 (w tym 10 pozytywnych)

Tłuszcz – 63 (w tym 14 pozytywne)

Dąbrówka – 49 (w tym 6 pozytywne)

Poświętne – 22 (w tym 5 pozytywnych)

Jadów – 8

Strachówka – 0

 

 

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 1264 w tym 162 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 12 października

W gminach:

Ząbki – 251 (w tym 33 pozytywne)

Radzymin – 219 (w tym 20 pozytywnych)

Kobyłka – 184 (w tym 16 pozytywnych)

Marki – 163 (w tym 14 pozytywnych)

Wołomin – 136 (w tym 32 pozytywne)

Tłuszcz – 88 (w tym 13 pozytywne)

Zielonka – 75 (w tym 15 pozytywnych)

Klembów – 50 (w tym 10 pozytywnych)

Dąbrówka – 48 (w tym 4 pozytywne)

Poświętne – 35 (w tym 4 pozytywne)

Jadów – 14 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka – 1

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 1657 w tym 112 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 9 października

W gminach:

Klembów – 425 (w tym 7 pozytywnych)

Kobyłka – 298 (w tym 17 pozytywnych)

Ząbki – 212 (w tym 19 pozytywnych)

Radzymin – 205 (w tym 13 pozytywnych)

Marki – 181 (w tym 10 pozytywnych)

Wołomin – 111 (w tym 19 pozytywnych)

Zielonka – 90 (w tym 15 pozytywnych)

Tłuszcz – 58 (w tym 7 pozytywnych)

Dąbrówka – 37 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 20

Poświętne – 18 (w tym 3 pozytywne)

Strachówka – 2

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 1278 w tym 98 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 7 października

W gminach:

Klembów – 281 (w tym 7 pozytywnych)

Ząbki – 249 (w tym 22 pozytywnych)

Marki – 177 (w tym 8 pozytywnych)

Radzymin – 141 (w tym 11 pozytywnych)

Kobyłka – 122 (w tym 17 pozytywnych)

Wołomin – 98 (w tym 11 pozytywnych)

Zielonka – 92 (w tym 15 pozytywnych)

Tłuszcz – 53 (w tym 4 pozytywne)

Dąbrówka – 24 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 23

Poświętne – 16 (w tym 2 pozytywne)

Strachówka -2

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 1003 w tym 92 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 6 października

W gminach:

Ząbki – 255 (w tym 20 pozytywnych)

Marki – 169 (w tym 8 pozytywnych)

Radzymin – 124 (w tym 10 pozytywnych)

Klembów – 115 (w tym 6 pozytywnych)

Zielonka – 95 (w tym 12 pozytywnych)

Wołomin – 79 (w tym 13 pozytywnych)

Kobyłka – 54 (w tym 15 pozytywnych)

Tłuszcz – 52 (w tym 5 pozytywnych)

Dąbrówka – 23 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 20

Poświętne – 15 (w tym 2 pozytywne)

Strachówka – 2

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 902 w tym 80 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 4 października

W gminach:

Ząbki – 208 (w tym 19 pozytywnych)

Marki – 138 (w tym 5 pozytywnych)

Radzymin – 128 (w tym 7 pozytywnych)

Wołomin – 123 (w tym 10 pozytywnych)

Zielonka – 97 (w tym 8 pozytywnych)

Kobyłka – 62 (w tym 17 pozytywnych)

Tłuszcz – 47 (w tym 5 pozytywnych)

Klembów – 46 (w tym 5 pozytywnych)

Poświętne – 22 (w tym 3 pozytywne)

Dąbrówka – 21 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 8

Strachówka – 2

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 853 w tym 62 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 1 października

W gminach:

Ząbki – 203 (w tym 11 pozytywnych)

Wołomin – 166 (w tym 9 pozytywnych)

Marki – 119 (w tym 6 pozytywnych)

Kobyłka – 89 (w tym 19 pozytywnych)

Radzymin – 79 (w tym 5 pozytywnych)

Zielonka – 63 (w tym 6 pozytywnych)

Tłuszcz – 60 (w tym 3 pozytywne)

Klembów – 43 (w tym 1 pozytywna)

Poświętne – 14 (w tym 1 pozytywna)

Dąbrówka – 12 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 4

Strachówka -1

 

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 1154 w tym 61 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 28 września

W gminach:

Ząbki – 462 (w tym 12 pozytywnych)

Wołomin – 173 (w tym 10 pozytywnych)

Kobyłka – 139 (w tym 13 pozytywnych)

Marki – 129 (w tym 9 pozytywnych)

Radzymin – 76 (w tym 4 pozytywne)

Zielonka – 61 (w tym 6 pozytywnych)

Tłuszcz – 45 (w tym 5 pozytywnych)

Klembów – 41

Dąbrówka – 13 (w tym 1 pozytywna)

Poświętne – 11 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 4

Strachówka – 0

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 1255 w tym 54 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 27 września

W gminach:

Ząbki – 568 (w tym 12 pozytywnych)

Wołomin – 177 (w tym 8 pozytywnych)

Kobyłka – 140 (w tym 10 pozytywnych)

Marki – 126 (w tym 9 pozytywnych)

Radzymin – 77 (w tym 2 pozytywne)

Zielonka – 59 (w tym 6 pozytywnych)

Klembów – 41

Tłuszcz – 39 (w tym 5 pozytywnych)

Dąbrówka – 13 (w tym 1 pozytywna)

Poświętne – 11 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 4

Strachówka – 0

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 1168 w tym 42 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 25 września

W gminach:

Ząbki – 583 (w tym 9 pozytywnych)

Kobyłka – 145 (w tym 7 pozytywnych)

Marki – 115 (w tym 10 pozytywnych)

Wołomin – 111 (w tym 4 pozytywnych)

Zielonka – 68 (w tym 6 pozytywnych)

Radzymin – 60 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 38 (w tym 1 pozytywna)

Dąbrówka – 21 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 14 (w tym 3 pozytywne)

Strachówka -6

Jadów – 5

Poświętne – 2

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 1220 w tym 47 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 24 września

W gminach:

Ząbki – 658 (w tym 15 pozytywnych)

Wołomin – 120 (w tym 6 pozytywnych)

Marki – 113 (w tym 8 pozytywnych)

Kobyłka – 83 (w tym 6 pozytywnych)

Zielonka – 68 (w tym 6 pozytywnych)

Radzymin – 62 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 46 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 27 (w tym 3 pozytywne)

Dąbrówka – 25 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 10

Strachówka -6

Poświętne – 2

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 1099 w tym 32 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 21 września

W gminach:

Ząbki – 366 (w tym 10 pozytywnych)

Wołomin – 197 (w tym 5 pozytywnych)

Tłuszcz – 133 (w tym 2 pozytywne)

Marki – 126 (w tym 5 pozytywnych)

Kobyłka – 70 (w tym 3 pozytywne)

Zielonka – 65 (w tym 4 pozytywnych)

Radzymin – 59 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 49 (w tym 1 pozytywna)

Dąbrówka – 17 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 9

Strachówka – 6

Poświętne – 2

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 707 w tym 26 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 16 września

W gminach:

Wołomin – 189 (w tym 5 pozytywnych)

Ząbki – 160 (w tym 10 pozytywnych)

Marki – 153 (w tym 5 pozytywnych)

Kobyłka – 68 (w tym 2 pozytywna)

Radzymin – 51

Tłuszcz – 31

Zielonka – 28 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 9 (w tym 2 pozytywne)

Dąbrówka – 9

Klembów – 8

Poświętne – 1

Strachówka -0

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 618 w tym 25 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 14 września

W gminach:

Ząbki – 186 (w tym 8 pozytywnych)

Marki – 185 (w tym 4 pozytywne)

Wołomin – 75 (w tym 5 pozytywnych)

Radzymin – 52 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 50 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 26 (w tym 4 pozytywne)

Tłuszcz – 22

Jadów – 11 (w tym 2 pozytywne)

Dąbrówka – 7

Klembów – 4

Poświętne – 0

Strachówka -0

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 687 w tym 49 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 10 września

W gminach:

Marki – 197 (w tym 8 pozytywnych)

Ząbki – 182 (w tym 9 pozytywne)

Wołomin – 85 (w tym 10 pozytywnych)

Radzymin – 74 (w tym 4 pozytywne)

Kobyłka – 69 (w tym 5 pozytywnych)

Zielonka – 38 (w tym 4 pozytywne)

Tłuszcz – 13

Jadów – 12 (w tym 5 pozytywne)

Dąbrówka – 6

Strachówka -6 (w tym 3 pozytywne)

Klembów – 4

Poświętne – 1 (w tym 1 pozytywna)

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 548 w tym 37 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 7 września

W gminach:

Ząbki – 158 (w tym 3 pozytywne)

Marki – 147 (w tym 4 pozytywnych)

Wołomin – 75 (w tym 10 pozytywnych)

Radzymin – 57 (w tym 4 pozytywne)

Kobyłka – 37 (w tym 4 pozytywnych)

Zielonka – 35 (w tym 4 pozytywne)

Jadów – 10 (w tym 4 pozytywne)

Tłuszcz – 9

Dąbrówka – 9

Strachówka -6 (w tym 3 pozytywne)

Klembów – 4

Poświętne – 1 (w tym 1 pozytywna)

 

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 585 w tym 35 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 4 września

W gminach:

Ząbki – 153 (w tym 3 pozytywne)

Marki – 118 (w tym 5 pozytywnych)

Wołomin – 66 (w tym 7 pozytywnych)

Radzymin – 57 (w tym 3 pozytywne)

Tłuszcz – 49 (w tym 3 pozytywne)

Kobyłka – 47 (w tym 4 pozytywnych)

Zielonka – 40 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 23 (w tym 4 pozytywne)

Dąbrówka – 13

Strachówka -12 (w tym 3 pozytywne)

Klembów – 4

Poświętne – 3 (w tym 1 pozytywna)

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 814 w tym 119 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 2 września

W gminach:

Ząbki – 193 (w tym 9 pozytywnych)

Marki – 178 (w tym 33 pozytywne)

Radzymin – 96 (w tym 21 pozytywnych)

Wołomin – 87 (w tym 17 pozytywnych)

Zielonka – 70 (w tym 4 pozytywne)

Kobyłka – 62 (w tym 9 pozytywnych)

Tłuszcz – 46 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 35 (w tym 16 pozytywnych)

Dąbrówka – 28 (w tym 5 pozytywnych)

Poświętne – 7 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 6 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka -6

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 800 w tym 120 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 31 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 202 (w tym 9 pozytywnych)

Marki – 180 (w tym 36 pozytywnych)

Wołomin – 82 (w tym 17 pozytywnych)

Radzymin – 81 (w tym 20 pozytywne)

Zielonka – 72 (w tym 4 pozytywne)

Kobyłka – 50 (w tym 8 pozytywnych)

Tłuszcz – 47 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 34 (w tym 16 pozytywnych)

Dąbrówka – 27 (w tym 5 pozytywnych)

Klembów – 12 (w tym 1 pozytywna)

Poświętne – 6 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka – 7

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 881 w tym 153 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 28 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 188 (w tym 20 pozytywne)

Marki – 177 (w tym 49 pozytywnych)

Kobyłka – 129 (w tym 11 pozytywnych)

Wołomin – 111 (w tym 26 pozytywnych)

Radzymin – 99 (w tym 22 pozytywne)

Zielonka – 74 (w tym 5 pozytywne)

Dąbrówka – 33 (w tym 6 pozytywnych)

Tłuszcz – 24 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 23 (w tym 10 pozytywnych)

Klembów – 12 (w tym 2 pozytywne)

Poświętne – 10 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka -1

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 917 w tym 163 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 27 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 205 (w tym 23 pozytywne)

Marki – 190 (w tym 56 pozytywnych)

Kobyłka – 127 (w tym 11 pozytywnych)

Wołomin – 125 (w tym 26 pozytywnych)

Radzymin – 100 (w tym 22 pozytywne)

Zielonka – 70 (w tym 4 pozytywne)

Dąbrówka – 30 (w tym 6 pozytywnych)

Jadów – 24 (w tym 10 pozytywnych)

Tłuszcz – 20 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 15 (w tym 3 pozytywne)

Poświętne – 10 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka -1

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 953 w tym 164 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 24 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 234 (w tym 24 pozytywnych)

Marki – 209 (w tym 59 pozytywnych)

Kobyłka – 127 (w tym 11 pozytywnych)

Wołomin – 123 (w tym 26 pozytywnych)

Radzymin – 105 (w tym 22 pozytywne)

Zielonka – 64 (w tym 3 pozytywne)

Dąbrówka – 32 (w tym 6 pozytywne)

Jadów – 17 (w tym 9 pozytywnych)

Klembów – 16 (w tym 3 pozytywne)

Tłuszcz – 15

Poświętne – 11 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka – 0

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 977 w tym 174 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 22 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 241(w tym 30 pozytywnych)

Marki – 218 (w tym 63 pozytywnych)

Wołomin – 168 (w tym 24 pozytywne)

Radzymin – 141 (w tym 24 pozytywnych)

Zielonka – 65 (w tym 4 pozytywnych)

Kobyłka – 50 (w tym 11 pozytywnych)

Dąbrówka – 35 (w tym 6 pozytywnych)

Jadów – 17 (w tym 9 pozytywnych)

Tłuszcz – 15

Klembów – 14 (w tym 2 pozytywne)

Poświętne – 13 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka – 0

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 1019 w tym 171 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 20 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 244 (w tym 30 pozytywne)

Marki – 232 (w tym 72 pozytywne)

Wołomin – 202 (w tym 22 pozytywnych)

Radzymin – 127 (w tym 14 pozytywnych)

Kobyłka – 54 (w tym 10 pozytywnych)

Zielonka – 59 (w tym 6 pozytywnych)

Dąbrówka – 36 (w tym 7 pozytywnych)

Poświętne – 18 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 21 (w tym 7 pozytywnych)

Tłuszcz – 11

Klembów – 15 (w tym 2 pozytywne)

Strachówka -0

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 1027 w tym 170 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 19 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 250(w tym 31 pozytywnych)

Marki – 224 (w tym 72 pozytywnych)

Wołomin – 203 (w tym 22 pozytywne)

Radzymin – 139 (w tym 13 pozytywnych)

Kobyłka – 57 (w tym 10 pozytywnych)

Zielonka – 56 (w tym 6 pozytywnych)

Dąbrówka – 37 (w tym 6 pozytywnych)

Poświętne – 19 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 16 (w tym 7 pozytywnych)

Klembów – 15 (w tym 2 pozytywne)

Tłuszcz – 11

Strachówka – 0

 

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 911 w tym 165 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 18 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 237 (w tym 32 pozytywne)

Marki – 214 (w tym 72 pozytywne)

Wołomin – 135 (w tym 21 pozytywnych)

Radzymin – 132 (w tym 14 pozytywnych)

Kobyłka – 60 (w tym 10 pozytywnych)

Zielonka – 57 (w tym 6 pozytywnych)

Dąbrówka – 37 (w tym 6 pozytywnych)

Poświętne – 16 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 10 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 7

Klembów – 6 (w tym 2 pozytywne)

Strachówka -0

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 883 w tym 159 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 17 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 236 (w tym 32 pozytywnych)

Marki – 215 (w tym 70 pozytywnych)

Wołomin – 130 (w tym 20 pozytywnych)

Radzymin – 123 (w tym 14 pozytywnych)

Zielonka – 57 (w tym 5 pozytywnych)

Kobyłka – 56 (w tym 9 pozytywne)

Dąbrówka – 38 (w tym 6 pozytywne)

Jadów – 8 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 7

Poświętne – 7

Klembów – 6 (w tym 2 pozytywne)

Strachówka -0

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 940 w tym 145 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 15 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 260(w tym 33 pozytywnych)

Marki – 219 (w tym 63 pozytywnych)

Wołomin – 143 (w tym 15 pozytywnych)

Radzymin – 134 (w tym 15 pozytywnych)

Zielonka – 64 (w tym 5 pozytywnych)

Kobyłka – 57 (w tym 5 pozytywne)

Dąbrówka – 36 (w tym 6 pozytywnych)

Jadów – 9 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 8

Klembów – 5 (w tym 2 pozytywne)

Poświętne – 5

Strachówka – 0

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 930 w tym 132 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 13 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 254 (w tym 31 pozytywnych)

Marki – 245 (w tym 61 pozytywnych)

Wołomin – 140 (w tym 9 pozytywnych)

Radzymin – 117 (w tym 15 pozytywnych)

Zielonka – 58 (w tym 5 pozytywnych)

Kobyłka – 52 (w tym 5 pozytywne)

Dąbrówka – 42 (w tym 5 pozytywne)

Tłuszcz – 6

Jadów – 5 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 5

Poświętne – 5

Strachówka -1

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 929 w tym 116 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 12 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 250 (w tym 23 pozytywnych)

Marki – 247 (w tym 57 pozytywnych)

Wołomin – 142 (w tym 8 pozytywnych)

Radzymin – 125 (w tym 15 pozytywnych)

Zielonka – 56 (w tym 6 pozytywnych)

Kobyłka – 46 (w tym 2 pozytywne)

Dąbrówka – 39 (w tym 5 pozytywne)

Klembów – 7

Tłuszcz – 6

Poświętne – 5

Jadów – 5

Strachówka -1

 

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 953 w tym 109 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 9 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 266 (w tym 23 pozytywnych)

Marki – 246 (w tym 51 pozytywnych)

Wołomin – 140 (w tym 7 pozytywne)

Radzymin – 123 (w tym 14 pozytywnych)

Kobyłka – 63 (w tym 3 pozytywne)

Zielonka – 43 (w tym 7 pozytywnych)

Dąbrówka – 39 (w tym 3 pozytywne)

Tłuszcz – 12 (w tym 1 pozytywna)

Poświętne – 10

Jadów – 6

Klembów – 4

Strachówka – 1

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 917 w tym 74 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 07 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 248 (w tym 15 pozytywnych)

Marki – 229 (w tym 24 pozytywnych)

Wołomin – 127 (w tym 6 pozytywnych)

Radzymin – 122 (w tym 15 pozytywnych)

Kobyłka – 61 (w tym 3 pozytywne)

Dąbrówka – 50 (w tym 3 pozytywne)

Zielonka – 40 (w tym 7 pozytywnych)

Tłuszcz – 18 (w tym 1 pozytywna)

Poświętne – 9

Klembów – 7

Jadów – 6

Strachówka -0

 

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 904 w tym 67 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 6 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 242 (w tym 16 pozytywnych)

Marki – 223 (w tym 20 pozytywnych)

Wołomin – 132 (w tym 3 pozytywne)

Radzymin – 111 (w tym 15 pozytywnych)

Kobyłka – 58 (w tym 2 pozytywne)

Dąbrówka – 49 (w tym 3 pozytywne)

Zielonka – 41 (w tym 7 pozytywne)

Tłuszcz – 29 (w tym 1 pozytywna)

Poświętne – 9

Klembów – 6

Jadów – 4

Strachówka -0

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 708 w tym 56 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 03 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 211 (w tym 13 pozytywnych)

Marki – 180 (w tym 18 pozytywnych)

Radzymin – 74 (w tym 11 pozytywnych)

Wołomin – 70 (w tym 2 pozytywne)

Zielonka – 47 (w tym 7 pozytywnych)

Dąbrówka – 39 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 37 (w tym 2 pozytywne)

Tłuszcz – 34 (w tym 2 pozytywne)

Poświętne – 8

Klembów – 6

Jadów – 2

Strachówka -0

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 715 w tym 56 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 2 sierpnia

W gminach:

Ząbki – 205 (w tym 13 pozytywnych)

Marki – 171 (w tym 18 pozytywnych)

Wołomin – 89 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 82 (w tym 11 pozytywnych)

Kobyłka – 42 (w tym 2 pozytywne)

Dąbrówka – 42 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 41 (w tym 7 pozytywnych)

Tłuszcz – 26 (w tym 2 pozytywne)

Poświętne – 8

Klembów – 5

Jadów – 4

Strachówka – 0

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 749 w tym 44 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 31 lipca

W gminach:

Ząbki – 212 (w tym 11 pozytywnych)

Marki – 194 (w tym 18 pozytywnych)

Wołomin – 93 (w tym 2 pozytywnych)

Radzymin – 82 (w tym 4 pozytywne)

Zielonka – 49 (w tym 5 pozytywne)

Dąbrówka – 42

Kobyłka – 41 (w tym 2 pozytywne)

Tłuszcz – 17 (w tym 2 pozytywne)

Poświętne – 8

Klembów – 6

Jadów – 5

Strachówka -0

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 805 w tym 33 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 29 lipca

W gminach:

Marki – 258 (w tym 15 pozytywnych)

Ząbki – 182 (w tym 7 pozytywne)

Wołomin – 99 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 69 (w tym 2 pozytywne)

Kobyłka – 56 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 53 (w tym 4 pozytywne)

Dąbrówka – 44

Tłuszcz – 25 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 10

Poświętne – 6

Klembów – 3

Strachówka -0

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 776 w tym 30 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 27 lipca

W gminach:

Marki – 226 (w tym 14 pozytywnych)

Ząbki – 168 (w tym 6 pozytywne)

Wołomin – 96 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 77 (w tym 2 pozytywne)

Kobyłka – 59

Zielonka – 52(w tym 4 pozytywne)

Dąbrówka – 43

Tłuszcz – 32 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 9

Poświętne – 7

Strachówka -4

Klembów – 3

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 662 w tym 17 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 23 lipca

W gminach:

Ząbki – 193 (w tym 5 pozytywne)

Marki – 139 (w tym 5 pozytywnych)

Wołomin – 81 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 65 (w tym 4 pozytywne)

Kobyłka – 56

Zielonka – 47

Dąbrówka – 39 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 16

Poświętne – 11

Klembów – 6

Jadów – 5

Strachówka -4

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 639 w tym 15 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 22 lipca

W gminach:

Ząbki – 192 (w tym 5 pozytywne)

Marki – 123 (w tym 5 pozytywnych)

Radzymin – 80 (w tym 2 pozytywne)

Wołomin – 64 (w tym 2 pozytywne)

Kobyłka – 57

Dąbrówka – 42 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 39

Tłuszcz – 16

Poświętne – 11

Klembów – 6

Jadów – 5

Strachówka -4

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 630 w tym 11 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 20 lipca

W gminach:

Ząbki – 192 (w tym 4 pozytywne)

Marki – 119 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 79 (w tym 2 pozytywne)

Kobyłka – 59

Wołomin – 56 (w tym 2 pozytywne)

Dąbrówka – 46 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 36

Tłuszcz – 14

Poświętne – 10

Jadów – 9

Klembów – 6

Strachówka -4

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 622 w tym 11 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 19 lipca

W gminach:

Ząbki – 196 (w tym 4 pozytywne)

Marki – 126 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 81 (w tym 2 pozytywne)

Kobyłka – 53

Wołomin – 46 (w tym 2 pozytywne)

Dąbrówka – 45 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 39

Poświętne – 10

Tłuszcz – 9

Jadów – 7

Klembów – 6

Strachówka – 4

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 608 w tym 13 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 17 lipca

W gminach:

Ząbki – 171 (w tym 5 pozytywne)

Marki – 129 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 84 (w tym 3 pozytywne)

Dąbrówka – 54 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 48

Wołomin – 46 (w tym 2 pozytywne)

Zielonka – 37

Tłuszcz – 12

Poświętne – 11

Klembów – 6

Jadów – 6

Strachówka -4

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 611 w tym 17 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 15 lipca

W gminach:

Ząbki – 169 (w tym 5 pozytywne)

Marki – 125 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 95 (w tym 5 pozytywnych)

Wołomin – 52 (w tym 3 pozytywne)

Dąbrówka – 54 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 44

Zielonka – 28

Tłuszcz – 17 (w tym 1 pozytywna)

Poświętne – 11

Klembów – 6

Jadów – 5

Strachówka -5

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 617 w tym 16 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 9 lipca

W gminach:

Ząbki – 136 (w tym 3 pozytywne)

Marki – 123 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 105 (w tym 5 pozytywnych)

Wołomin – 70 (w tym 2 pozytywne)

Dąbrówka – 56 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 48

Jadów – 29 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 24

Tłuszcz – 15 (w tym 2 pozytywne)

Klembów – 8

Poświętne – 2

Strachówka -1

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 621 w tym 17 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 8 lipca

W gminach:

Ząbki – 142 (w tym 3 pozytywne)

Marki – 118 (w tym 4 pozytywne)

Radzymin – 102 (w tym 3 pozytywne)

Wołomin – 75 (w tym 3 pozytywne)

Dąbrówka – 50

Kobyłka – 49

Jadów – 29 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 28 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 17 (w tym 2 pozytywne)

Klembów – 9

Poświętne – 1

Strachówka -1

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 620 w tym 16 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 7 lipca

W gminach:

Ząbki – 142 (w tym 2 pozytywne)

Marki – 123 (w tym 4 pozytywne)

Radzymin – 99 (w tym 2 pozytywne)

Wołomin – 76 (w tym 3 pozytywne)

Dąbrówka – 50

Kobyłka – 50

Jadów – 29 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 23 (w tym 2 pozytywne)

Tłuszcz – 17 (w tym 2 pozytywne)

Klembów – 9

Poświętne – 1

Strachówka -1

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 604 w tym 17 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 6 lipca

W gminach:

Ząbki – 135 (w tym 2 pozytywne)

Marki – 118 (w tym 4 pozytywne)

Radzymin – 99(w tym 3 pozytywne)

Wołomin – 77 (w tym 3 pozytywne)

Dąbrówka – 49

Kobyłka – 46

Jadów – 28 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 27 (w tym 2 pozytywne)

Tłuszcz – 14 (w tym 2 pozytywne)

Klembów – 9

Poświętne – 1

Strachówka -1

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 576 w tym 27 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 1 lipca

W gminach:

Ząbki – 145 (w tym 5 pozytywnych)

Marki – 100 (w tym 8 pozytywnych)

Wołomin – 78 (w tym 5 pozytywnych)

Kobyłka – 72

Radzymin – 64(w tym 3 pozytywne)

Dąbrówka – 26

Jadów – 25 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 23 (w tym 3 pozytywne)

Tłuszcz – 20 (w tym 2 pozytywne)

Poświętne – 12

Klembów – 10

Strachówka -1

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 547 w tym 32 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 26 czerwca

W gminach:

Ząbki – 147 (w tym 5 pozytywnych)

Marki – 127 (w tym 13 pozytywne)

Kobyłka – 56 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 54 (w tym 3 pozytywne)

Wołomin – 52 (w tym 5 pozytywnych)

Dąbrówka – 38

Zielonka – 30 (w tym 3 pozytywne)

Tłuszcz – 16 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 12

Jadów – 9 (w tym 1 pozytywna)

Poświętne – 4

Strachówka -2

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 525 w tym 42 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 25 czerwca

W gminach:

Ząbki – 146 (w tym 8 pozytywne)

Marki – 117 (w tym 17 pozytywne)

Kobyłka – 57 (w tym 3 pozytywnych)

Radzymin – 53 (w tym 3 pozytywne)

Wołomin – 46 (w tym 6 pozytywnych)

Dąbrówka – 38

Zielonka – 31 (w tym 3 pozytywne)

Klembów – 11 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 10 (w tym 1 pozytywna)

Poświętne – 7

Strachówka -5

Tłuszcz – 4

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 515 w tym 45 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 24 czerwca

W gminach:

Ząbki – 140 (w tym 8 pozytywne)

Marki – 119 (w tym 17 pozytywne)

Kobyłka – 59 (w tym 3 pozytywnych)

Wołomin – 44 (w tym 6 pozytywnych)

Radzymin – 44 (w tym 5 pozytywne)

Dąbrówka – 35

Zielonka – 33 (w tym 3 pozytywne)

Klembów – 13 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 10 (w tym 1 pozytywna)

Poświętne – 7

Tłuszcz – 6

Strachówka -5

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 493 w tym 46 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 23 czerwca

W gminach:

Ząbki – 132 (w tym 8 pozytywne)

Marki – 110 (w tym 18 pozytywne)

Kobyłka – 59 (w tym 3 pozytywnych)

Radzymin – 40 (w tym 4 pozytywne)

Dąbrówka – 39

Wołomin – 38 (w tym 6 pozytywnych)

Zielonka – 35 (w tym 3 pozytywne)

Klembów – 10 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 10 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 8

Poświętne – 7

Strachówka -5 (w tym 1 pozytywna)

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 470 w tym 47 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 22 czerwca

W gminach:

Ząbki – 114 (w tym 8 pozytywne)

Marki – 100 (w tym 18 pozytywne)

Kobyłka – 62 (w tym 3 pozytywnych)

Wołomin – 42 (w tym 8 pozytywnych)

Radzymin – 40 (w tym 4 pozytywne)

Dąbrówka – 35

Zielonka – 33 (w tym 3 pozytywne)

Klembów – 20 (w tym 2 pozytywne)

Tłuszcz – 10

Poświętne – 7

Strachówka -5 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 2

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 479 w tym 47 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 21 czerwca

W gminach:

Ząbki – 104 (w tym 8 pozytywne)

Marki – 103 (w tym 18 pozytywnych)

Kobyłka – 63 (w tym 3 pozytywnych)

Wołomin – 58 (w tym 8 pozytywnych)

Radzymin – 43 (w tym 4 pozytywne)

Dąbrówka – 34

Zielonka – 32 (w tym 3 pozytywne)

Klembów – 20 (w tym 2 pozytywne)

Tłuszcz – 9

Poświętne – 7

Strachówka – 4 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 2

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 531 w tym 53 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 19 czerwca

W gminach:

Marki – 131 (w tym 17 pozytywne)

Ząbki – 86 (w tym 4 pozytywne)

Wołomin – 64 (w tym 13 pozytywnych)

Kobyłka – 65 (w tym 6 pozytywnych)

Radzymin – 59 (w tym 5 pozytywne)

Zielonka – 29 (w tym 3 pozytywne)

Dąbrówka – 38

Klembów – 28 (w tym 2 pozytywne)

Tłuszcz – 12 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 8

Poświętne – 7

Strachówka -4 (w tym 1 pozytywna)

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 551 w tym 55 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 18 czerwca

W gminach:

Marki – 134 (w tym 18 pozytywnych)

Ząbki – 98 (w tym 4 pozytywne)

Kobyłka – 67 (w tym 6 pozytywnych)

Wołomin – 66 (w tym 14 pozytywnych)

Radzymin – 59 (w tym 5 pozytywne)

Zielonka – 33 (w tym 3 pozytywne)

Dąbrówka – 32

Klembów – 28 (w tym 2 pozytywne)

Tłuszcz – 14 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 8

Poświętne – 7

Strachówka – 5 (w tym 1 pozytywne)

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 543 w tym 56 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 17 czerwca

W gminach:

Marki – 134 (w tym 18 pozytywne)

Ząbki – 81 (w tym 4 pozytywne)

Wołomin – 67 (w tym 14 pozytywnych)

Kobyłka – 66 (w tym 6 pozytywnych)

Radzymin – 59 (w tym 5 pozytywne)

Zielonka – 33 (w tym 3 pozytywne)

Dąbrówka – 30

Klembów – 28 (w tym 2 pozytywne)

Tłuszcz – 25 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 8

Poświętne – 7

Strachówka -5 (w tym 1 pozytywna)

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 625 w tym 49 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 10 czerwca

W gminach:

Wołomin – 115 (w tym 16 pozytywnych)

Marki – 107 (w tym 6 pozytywnych)

Ząbki – 100 (w tym 4 pozytywne)

Radzymin – 87 (w tym 5 pozytywne)

Kobyłka – 64 (w tym 4 pozytywne)

Tłuszcz – 61 (w tym 4 pozytywne)

Dąbrówka – 30 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 24 (w tym 4 pozytywne)

Zielonka – 24 (w tym 2 pozytywne)

Poświętne – 6

Strachówka – 4 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 3

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 612 w tym 43 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 9 czerwca

W gminach:

Wołomin – 118 (w tym 15 pozytywnych)

Ząbki – 100 (w tym 5 pozytywne)

Marki – 100 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 94 (w tym 5 pozytywne)

Kobyłka – 57 (w tym 3 pozytywnych)

Tłuszcz – 51 (w tym 4 pozytywne)

Dąbrówka – 31 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 24 (w tym 4 pozytywne)

Zielonka – 24 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka -4 (w tym 3 pozytywne)

Poświętne – 6

Jadów – 3

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 625 (w tym 44 pozytywnych):

Stan na godzinę 8:00  8 czerwca

W gminach:

Wołomin – 134 (w tym 15 pozytywnych)

Ząbki – 106 (w tym 5 pozytywnych)

Radzymin – 94 (w tym 5 pozytywnych)

Marki – 93 (w tym 2 pozytywne)

Kobyłka – 61 (w tym 3 pozytywne)

Tłuszcz – 47 (w tym 5 pozytywnych)

Dąbrówka – 38 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 22 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 16 (w tym 4 pozytywne)

Poświętne – 6

Strachówka – 4 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 4

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 651 w tym 38 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 5 czerwca

W gminach:

Wołomin – 141 (w tym 14 pozytywnych)

Ząbki – 117 (w tym 3 pozytywne)

Radzymin – 102 (w tym 3 pozytywne)

Marki – 92 (w tym 2 pozytywne)

Kobyłka – 45 (w tym 3 pozytywnych)

Tłuszcz – 44 (w tym 5 pozytywne)

Dąbrówka – 41 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 31 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 18 (w tym 3 pozytywne)

Strachówka -8 (w tym 3 pozytywne)

Poświętne – 8

Jadów – 4

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 629 w tym 36 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 4 czerwca

W gminach:

Wołomin – 131 (w tym 13 pozytywnych)

Ząbki – 125 (w tym 3 pozytywne)

Radzymin – 99 (w tym 3 pozytywne)

Marki – 84 (w tym 2 pozytywne)

Kobyłka – 43 (w tym 3 pozytywnych)

Tłuszcz – 43 (w tym 5 pozytywne)

Dąbrówka – 39 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 30 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 16 (w tym 3 pozytywne)

Strachówka -8 (w tym 2 pozytywne)

Poświętne – 7

Jadów – 4

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 618 w tym 35 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 3 czerwca

W gminach:

Wołomin – 130 (w tym 13 pozytywnych)

Ząbki – 123 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 101 (w tym 3 pozytywne)

Marki – 82 (w tym 2 pozytywne)

Kobyłka – 43 (w tym 3 pozytywnych)

Tłuszcz – 39 (w tym 5 pozytywne)

Dąbrówka – 36 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 27 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 16 (w tym 3 pozytywne)

Poświętne – 9

Strachówka -8 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 4

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 592 w tym 28 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 9:00 1 czerwca

W gminach:

Wołomin – 146 (w tym 7 pozytywnych)

Ząbki – 113 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 90 (w tym 2 pozytywne)

Marki – 79 (w tym 4 pozytywne)

Kobyłka – 49 (w tym 3 pozytywnych)

Tłuszcz – 36 (w tym 5 pozytywne)

Zielonka – 27 (w tym 1 pozytywna)

Dąbrówka – 25

Klembów – 12 (w tym 2 pozytywne)

Strachówka -8 (w tym 2 pozytywne)

Poświętne – 4

Jadów – 3

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 586 w tym 27 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 31 maja

W gminach:

Wołomin – 145 (w tym 7 pozytywnych)

Ząbki – 118 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 88 (w tym 2 pozytywne)

Marki – 82 (w tym 3 pozytywne)

Kobyłka – 47 (w tym 3 pozytywne)

Zielonka – 31 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 24 (w tym 5 pozytywne)

Dąbrówka – 20

Klembów – 10 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 9

Strachówka – 8 (w tym 2 pozytywne)

Poświętne – 4

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 530 w tym 26 osoby z wynikiem pozytywnym. 1 zgon. Stan na godzinę 8:00 29 maja

W gminach:

Wołomin – 162 (w tym 7 pozytywnych)

Ząbki – 99 (w tym 1 pozytywna)

Marki – 66 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 61 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 52 (w tym 4 pozytywnych)

Zielonka – 30 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 21 (w tym 5 pozytywne)

Dąbrówka – 11

Klembów – 9 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 8

Strachówka -7 (w tym 2 pozytywne)

Poświętne – 4 (w tym 1 pozytywna)

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 501 w tym 25 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 28 maja

W gminach:

Wołomin – 148 (w tym 6 pozytywnych)

Ząbki – 92 (w tym 1 pozytywna)

Marki – 64 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 53 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 51 (w tym 4 pozytywnych)

Zielonka – 32 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 19 (w tym 5 pozytywne)

Dąbrówka – 12

Jadów – 10

Klembów – 9 (w tym 2 pozytywne)

Strachówka -7 (w tym 2 pozytywne)

Poświętne – 4 (w tym 1 pozytywna)

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 495 w tym 24 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 27 maja

W gminach:

Wołomin – 147 (w tym 6 pozytywnych)

Ząbki – 82 (w tym 1 pozytywna)

Marki – 67 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 57

Kobyłka – 48 (w tym 4 pozytywnych)

Zielonka – 30 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 18 (w tym 5 pozytywne)

Dąbrówka – 13

Klembów – 9 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 9

Poświętne – 8 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka -7 (w tym 2 pozytywne)

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 479 w tym 22 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 26 maja

W gminach:

Wołomin – 121 (w tym 6 pozytywna)

Ząbki – 83

Marki – 74 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 52

Kobyłka – 49 (w tym 4 pozytywnych)

Zielonka – 30 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 18 (w tym 5 pozytywne)

Dąbrówka – 18

Klembów – 10 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 9

Poświętne – 8 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka -7 (w tym 1 pozytywna)

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 368 w tym 18 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 24 maja

W gminach:

Marki – 73 (w tym 2 pozytywne)

Ząbki – 60

Radzymin – 54

Wołomin – 52 (w tym 2 pozytywna)

Kobyłka – 37 (w tym 4 pozytywnych)

Zielonka – 30 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 19 (w tym 6 pozytywne)

Dąbrówka – 16

Poświętne – 8 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 7

Strachówka – 7(w tym 1 pozytywna)

Klembów – 5 (w tym 1 pozytywna)

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 345 w tym 19 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 22 maja

W gminach:

Marki – 67 (w tym 2 pozytywne)

Ząbki – 61 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 53

Wołomin – 48 (w tym 2 pozytywna)

Kobyłka – 41 (w tym 4 pozytywnych)

Zielonka – 27 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 20 (w tym 7 pozytywne)

Dąbrówka – 8

Poświętne – 8 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 7 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 3

Strachówka – 2

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 335 w tym 17 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 21 maja

W gminach:

Marki – 72 (w tym 3 pozytywne)

Ząbki – 62 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 51

Kobyłka – 35 (w tym 4 pozytywnych)

Wołomin – 34 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 29 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 20 (w tym 7 pozytywne)

Dąbrówka – 10

Poświętne – 8 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 7

Jadów – 5

Strachówka -2

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 311 w tym 17 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 20 maja

W gminach:

Marki – 83 (w tym 3 pozytywne)

Ząbki – 58 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 46

Wołomin – 27 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 24 (w tym 4 pozytywnych)

Zielonka – 24

Tłuszcz – 19 (w tym 7 pozytywne)

Dąbrówka – 11

Poświętne – 7 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 5

Jadów – 5

Strachówka -2

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 316 w tym 17 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 19 maja

W gminach:

Marki – 85 (w tym 3 pozytywne)

Ząbki – 58 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 47

Wołomin – 25 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 24 (w tym 4 pozytywnych)

Tłuszcz – 20 (w tym 7 pozytywne)

Zielonka – 26

Dąbrówka – 11

Poświętne – 7 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 6

Jadów – 5

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 318 w tym 18 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 17 maja

W gminach:

Marki – 84 (w tym 3 pozytywne)

Ząbki – 64 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 45

Wołomin – 28 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 25 (w tym 5 pozytywnych)

Tłuszcz – 23 (w tym 7 pozytywne)

Zielonka – 19

Dąbrówka – 11

Poświętne – 7 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 6

Jadów – 4

Strachówka – 2

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 317 w tym 17 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 16 maja

W gminach:

Marki – 79 (w tym 3 pozytywne)

Ząbki – 64 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 43

Wołomin – 31 (w tym 1 pozytywny)

Kobyłka – 25 (w tym 4 pozytywne)

Zielonka – 24

Tłuszcz – 22 (w tym 7 pozytywne)

Dąbrówka – 11

Poświętne – 7 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 5

Jadów – 4

Strachówka – 2

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 308 w tym 18 z wynikiem pozytywnym Stan na godzinę 8:00 15 maja.

W gminach:

Marki – 78 (w tym 4 pozytywne)

Ząbki – 62 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 45(w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 26

Wołomin – 26 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 23 (w tym 7 pozytywnych)

Kobyłka – 22 (w tym 4 pozytywnych)

Dąbrówka – 12

Jadów – 5

Poświętne – 4

Klembów – 3

Strachówka – 2

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 324 w tym 19 z wynikiem pozytywnym Stan na godzinę 8:00 14 maja.

W gminach:

Marki – 87 (w tym 4 pozytywne)

Ząbki – 67 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 51(w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 27

Wołomin – 25 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 23 (w tym 8 pozytywnych)

Kobyłka – 17 (w tym 4 pozytywnych)

Dąbrówka – 12

Klembów – 6

Jadów – 3

Poświętne – 4

Strachówka – 2

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 314 w tym 19 z wynikiem pozytywnym Stan na godzinę 8:00 13 maja.

W gminach:

Marki – 83 (w tym 4 pozytywne)

Ząbki – 71 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 46

Zielonka – 30

Tłuszcz – 23 (w tym 8 pozytywnych)

Wołomin – 22 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 18 (w tym 4 pozytywnych)

Dąbrówka – 10

Klembów – 6

Jadów – 3

Strachówka – 2

Poświętne – 0

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 333 w tym 19 z wynikiem pozytywnym Stan na godzinę 8:00 12 maja.

W gminach:

Marki – 84 (w tym 4 pozytywne)

Ząbki – 72 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 46 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 33 (w tym 8 pozytywnych)

Zielonka – 33

Wołomin – 26 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 20 (w tym 4 pozytywnych)

Dąbrówka – 9

Klembów – 6

Strachówka – 2

Jadów – 1

Poświętne – 1

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 326 w tym 19 z wynikiem pozytywnym Stan na godzinę 8:00 11 maja.

W gminach:

Marki – 83 (w tym 3 pozytywne)

Ząbki – 74 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 41 (w tym 1 pozytywnych)

Tłuszcz – 36 (w tym 7 pozytywne)

Zielonka – 32

Wołomin – 23 (w tym 2 pozytywna)

Kobyłka – 16 (w tym 5 pozytywnych)

Dąbrówka – 9

Klembów – 6

Jadów – 4

Strachówka – 2

Poświętne – 0

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 316 w tym 19 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 10 maja

W gminach:

Ząbki – 76 (w tym 1 pozytywna)

Marki – 74 (w tym 3 pozytywne)

Radzymin – 42 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 37 (w tym 7 pozytywne)

Wołomin – 22 (w tym 2 pozytywny)

Zielonka – 30

Kobyłka – 15 (w tym 5 pozytywne)

Dąbrówka – 10

Klembów – 5

Jadów – 3

Strachówka – 2

Poświętne – 0

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 336 w tym 18 z wynikiem pozytywnym Stan na godzinę 8:00 8 maja.

W gminach:

Ząbki – 76 (w tym 1 pozytywna)

Marki – 79 (w tym 2 pozytywne)

Tłuszcz – 39 (w tym 7 pozytywne)

Wołomin – 40 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 39 (w tym 1 pozytywnych)

Zielonka – 27

Kobyłka – 14 (w tym 5 pozytywnych)

Jadów – 3

Klembów – 7

Poświętne – 4

Dąbrówka – 8

Strachówka – 0

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 361 w tym 14 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 7 maja.

W gminach:

Marki – 85 (w tym 2 pozytywne)

Ząbki – 75 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 49 (w tym 1 pozytywna)

Wołomin – 48 (w tym 2 pozytywne)

Tłuszcz – 35 (w tym 5 pozytywnych)

Zielonka – 23

Kobyłka – 17 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 10

Dąbrówka – 8

Klembów – 7

Poświętne – 4

Strachówka – 0

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 338 w tym 16 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 6 maja.

W gminach:

Marki – 79 (w tym 1 pozytywna)

Ząbki – 72 (w tym 5 pozytywnych)

Wołomin – 48 (w tym 2 pozytywne)

Radzymin – 44 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 26 (w tym 4 pozytywne)

Zielonka – 20

Kobyłka – 20 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 10

Klembów – 8

Dąbrówka – 7

Poświętne – 4

Strachówka – 0

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 331 w tym 14 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 5 maja.

W gminach:

Marki – 76 (w tym 1 pozytywna)

Ząbki – 73 (w tym 5 pozytywnych)

Wołomin – 48 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 47 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 25 (w tym 3 pozytywne)

Zielonka – 18

Kobyłka – 16 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 10

Klembów – 7

Dąbrówka – 7

Poświętne – 4

Strachówka – 0

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 314 w tym 20 osób z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 4 maja.

W gminach:

Marki – 72 (w tym 2 pozytywne)

Ząbki – 66 (w tym 6 pozytywnych)

Wołomin – 45 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 41 (w tym 3 pozytywnych)

Tłuszcz – 25 (w tym 5 pozytywnych)

Kobyłka – 19 (w tym 3 pozytywne)

Zielonka – 18

Jadów – 10

Klembów – 7

Dąbrówka – 7

Poświętne – 4

Strachówka – 0

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 307 w tym 24 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 3 maja

W gminach:

Marki – 68 (w tym 2 pozytywne)

Ząbki – 64 (w tym 10 pozytywnych)

Wołomin – 40 (w tym 1 pozytywny)

Radzymin – 39 (w tym 3 pozytywnych)

Tłuszcz – 29 (w tym 5 pozytywne)

Kobyłka – 20 (w tym 3 pozytywne)

Zielonka – 19

Jadów – 10

Klembów – 7

Dąbrówka – 7

Poświętne – 4

Strachówka –

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 294 w tym 24 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 2 maja

W gminach:

Ząbki – 61 (w tym 10 pozytywnych)

Marki – 60 (w tym 2 pozytywne)

Wołomin – 42 (w tym 1 pozytywny)

Radzymin – 38 (w tym 3 pozytywnych)

Tłuszcz – 32 (w tym 5 pozytywne)

Zielonka – 21

Kobyłka – 18 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 10

Klembów – 5

Poświętne – 4

Dąbrówka – 3

Strachówka – 0

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 277 w tym 23 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 1 maja

W gminach:

Marki – 60 (w tym 2 pozytywne)

Ząbki – 56 (w tym 10 pozytywnych)

Wołomin – 41 (w tym 1 pozytywny)

Tłuszcz – 37 (w tym 5 pozytywne)

Radzymin – 31 (w tym 3 pozytywnych)

Zielonka – 19

Kobyłka – 13 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 9

Klembów – 5

Poświętne – 4

Dąbrówka – 2

Strachówka – 0

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 294 w tym 24 osoby z wynikiem pozytywnym. Stan na godzinę 8:00 30 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 67 (w tym 10 pozytywnych)

Marki – 58 (w tym 3 pozytywne)

Tłuszcz – 49 (w tym 3 pozytywne)

Wołomin – 35 (w tym 1 pozytywny)

Radzymin – 29 (w tym 4 pozytywnych)

Zielonka – 20 (w tym 1 pozytywny)

Kobyłka – 15 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 9

Klembów – 5

Poświętne – 4

Dąbrówka – 3

Strachówka – 0

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 308 w tym 24 z wynikiem pozytywnym Stan na godzinę 8:00 29 kwietnia.

W gminach:

Ząbki – 70 (w tym 10 pozytywnych)

Marki – 53 (w tym 4 pozytywne)

Tłuszcz – 54 (w tym 3 pozytywne)

Wołomin – 42 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 29 (w tym 4 pozytywnych)

Zielonka – 16 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 16 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 14

Klembów – 7

Poświętne – 4

Dąbrówka – 3

Strachówka – 0

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 304. Stan na godzinę 8:00 28 kwietnia.

W gminach:

Ząbki – 75 (w tym 11 pozytywnych)

Marki – 49 (w tym 4 pozytywne)

Tłuszcz – 49 (w tym 3 pozytywne)

Wołomin – 41 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 30 (w tym 4 pozytywnych)

Zielonka – 18 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 15 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 13

Klembów – 7

Poświętne – 4

Dąbrówka – 3

Strachówka – 0

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 299. Stan na godzinę 8:00 27 kwietnia.

W gminach:

Ząbki – 81 (w tym 11 pozytywnych)

Marki – 47 (w tym 5 pozytywnych)

Tłuszcz – 41 (w tym 3 pozytywne)

Wołomin – 29

Radzymin – 26 (w tym 5 pozytywnych)

Zielonka – 22 (w tym 2 pozytywne)

Kobyłka – 20 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 11

Klembów – 7

Poświętne – 4

Dąbrówka – 2

Strachówka – 0

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 289; 40 ozdrowieńców od początku epidemii Stan na godzinę 8:00 26 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 77 (w tym 11 pozytywnych)

Wołomin – 27

Radzymin – 30 (w tym 5 pozytywnych)

Kobyłka – 22 (w tym 2 pozytywne)

Marki – 40 (w tym 5 pozytywne)

Tłuszcz – 42 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 21

Klembów – 7

Zielonka – 18 (w tym 2 pozytywne)

Poświętne – 4

Strachówka – 0

Dąbrówka – 1

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 439. Stan na godzinę 8:00 24 kwietnia.

W gminach:

Ząbki – 85 (w tym 16 pozytywnych)

Wołomin – 64

Tłuszcz – 60 (w tym 3 pozytywne)

Radzymin – 55 (w tym 8 pozytywnych)

Kobyłka – 45 (w tym 6 pozytywne)

Marki – 45 (w tym 7 pozytywnych)

Zielonka – 25 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 24 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 21

Strachówka – 6

Dąbrówka – 5

Poświętne – 4

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 483; 24 ozdrowieńców od początku epidemii. Stan na godzinę 8:00 23 kwietnia.

W gminach:

Ząbki – 86 (w tym 16 pozytywnych)

Wołomin – 73

Tłuszcz – 67 (w tym 3 pozytywne)

Radzymin – 61 (w tym 8 pozytywnych)

Kobyłka – 51 (w tym 4 pozytywne)

Marki – 50 (w tym 7 pozytywne)

Jadów – 28 (w tym 1 pozytywne)

Zielonka – 25 (w tym 3 pozytywne)

Klembów – 21

Strachówka – 11

Dąbrówka – 5

Poświętne – 5

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 508 Stan na godzinę 8:00 22 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 93 (w tym 18 pozytywnych)

Wołomin – 86

Tłuszcz – 67 (w tym 3 pozytywne)

Radzymin – 63 (w tym 8 pozytywnych)

Kobyłka – 59 (w tym 4 pozytywne)

Marki – 51 (w tym 8 pozytywne)

Zielonka – 24 (w tym 3 pozytywne)

Klembów – 20

Jadów – 17 (w tym 1 pozytywne)

Poświętne – 12

Strachówka – 11

Dąbrówka – 5

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 541 Stan na godzinę 8:00  21 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 104 (w tym 17 pozytywnych)

Wołomin – 98

Radzymin – 77 (w tym 8 pozytywnych)

Kobyłka – 60 (w tym 4 pozytywne)

Marki – 51 (w tym 8 pozytywne)

Tłuszcz – 43 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 33 (w tym 1 pozytywne)

Zielonka – 26 (w tym 3 pozytywne)

Klembów – 20

Poświętne – 13

Strachówka – 11

Dąbrówka – 5

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 535 Stan na godzinę 8:00  17 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 113 (w tym 22 pozytywnych)

Wołomin – 92

Radzymin – 81 (w tym 9 pozytywnych)

Kobyłka – 57 (w tym 4 pozytywne)

Marki – 45 (w tym 8 pozytywne)

Tłuszcz – 45 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 33 (w tym 2 pozytywne)

Zielonka – 23 (w tym 5 pozytywne)

Klembów – 20

Poświętne – 14

Strachówka – 7

Dąbrówka – 5

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 575 Stan na godzinę 8:00 19 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 113 (w tym 23 pozytywnych)

Wołomin – 98

Radzymin – 88 (w tym 10 pozytywnych)

Kobyłka – 56 (w tym 4 pozytywne)

Marki – 52 (w tym 8 pozytywne)

Tłuszcz – 45 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 33 (w tym 3 pozytywne)

Klembów – 28

Zielonka – 25 (w tym 5 pozytywne)

Poświętne – 14

Strachówka – 13

Dąbrówka – 10

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 614 Stan na godzinę 8:00 18 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 124 (w tym 23 pozytywnych)

Wołomin – 99 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 92 (w tym 10 pozytywnych)

Marki – 57 (w tym 8 pozytywne)

Kobyłka – 55 (w tym 4 pozytywne)

Tłuszcz – 47 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 37 (w tym 5 pozytywne)

Zielonka – 34 (w tym 6 pozytywne)

Klembów – 32

Poświętne – 14 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka – 13

Dąbrówka – 10

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 638 Stan na godzinę 8:00  17 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 125 (w tym 23 pozytywnych)

Wołomin – 104 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 90 (w tym 10 pozytywnych)

Kobyłka – 67 (w tym 4 pozytywne)

Marki – 64 (w tym 7 pozytywne)

Tłuszcz – 45 (w tym 3 pozytywne)

Jadów – 38 (w tym 5 pozytywne)

Zielonka – 34 (w tym 6 pozytywne)

Klembów – 34

Poświętne – 14 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka – 13

Dąbrówka – 10

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 599 Stan na godzinę 8:00 16 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 119 (w tym 23 pozytywnych)

Radzymin – 91 (w tym 10 pozytywnych)

Wołomin – 85 (w tym 1 pozytywna)

Marki – 72 (w tym 7 pozytywne)

Kobyłka – 54 (w tym 4 pozytywne)

Tłuszcz – 46 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 36 (w tym 5 pozytywne)

Zielonka – 28 (w tym 6 pozytywne)

Klembów – 27

Dąbrówka – 14

Poświętne – 14 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka – 13

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 620 Stan na godzinę 8:00 15 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 126 (w tym 23 pozytywnych)

Radzymin – 103 (w tym 10 pozytywnych)

Wołomin – 84 (w tym 1 pozytywna)

Marki – 75 (w tym 7 pozytywne)

Kobyłka – 57 (w tym 4 pozytywne)

Jadów – 41 (w tym 5 pozytywne)

Tłuszcz – 37 (w tym 2 pozytywne)

Zielonka – 33 (w tym 6 pozytywne)

Klembów – 22

Dąbrówka – 15

Poświętne – 14 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka – 13

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 615 Stan na godzinę 8:00 14 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 112 (w tym 23 pozytywnych)

Radzymin – 101 (w tym 8 pozytywne)

Wołomin – 84 (w tym 1 pozytywna)

Marki – 79 (w tym 7 pozytywne)

Kobyłka – 68 (w tym 4 pozytywne)

Jadów – 41 (w tym 5 pozytywne)

Tłuszcz – 39 (w tym 2 pozytywne)

Zielonka – 32 (w tym 6 pozytywne)

Klembów – 24

Poświętne – 12 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka – 12

Dąbrówka – 11

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 563 Stan na godzinę 8:00 13 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 117 (w tym 23 pozytywnych)

Marki – 102 (w tym 7 pozytywne)

Radzymin – 88 (w tym 7 pozytywne)

Kobyłka – 61 (w tym 4 pozytywne)

Wołomin – 41 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 37 (w tym 6 pozytywne)

Tłuszcz – 32 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 30 (w tym 4 pozytywne)

Klembów – 25

Poświętne – 12 (w tym 1 pozytywna)

Dąbrówka – 11

Strachówka – 7

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 603 Stan na godzinę 9:00 12 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 125 (w tym 23 pozytywnych)

Marki – 111 (w tym 7 pozytywne)

Radzymin – 86 (w tym 7 pozytywne)

Wołomin – 68 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 63 (w tym 4 pozytywne)

Zielonka – 37 (w tym 6 pozytywne)

Tłuszcz – 35 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 26 (w tym 4 pozytywne)

Klembów – 25

Dąbrówka – 11

Poświętne – 11 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka – 5

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 570 Stan na godzinę 8:00 11 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 123 (w tym 23 pozytywnych)

Marki – 108 (w tym 7 pozytywne)

Radzymin – 84 (w tym 6 pozytywne)

Wołomin – 62 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 60 (w tym 4 pozytywne)

Zielonka – 35 (w tym 6 pozytywne)

Tłuszcz – 31 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 26 (w tym 4 pozytywne)

Klembów – 18

Dąbrówka – 11

Poświętne – 7 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka – 5

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 551 Stan na godzinę 8:00 10 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 122 (w tym 22 pozytywnych)

Marki – 105 (w tym 7 pozytywne)

Wołomin – 80 (w tym 1 pozytywna)

Kobyłka – 65 (w tym 3 pozytywne)

Zielonka – 45 (w tym 6 pozytywne)

Radzymin – 55 (w tym 4 pozytywne)

Tłuszcz – 33 (w tym 2 pozytywne)

Jadów – 15 (w tym 3 pozytywne)

Klembów – 14

Dąbrówka – 11

Strachówka – 4

Poświętne – 2 (w tym 1 pozytywna)

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 650 Stan na godzinę 8:00  9 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 147 (w tym 22 pozytywnych)

Marki – 128 (w tym 6 pozytywne)

Wołomin – 101 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 74 (w tym 4 pozytywne)

Kobyłka – 59 (w tym 2 pozytywne)

Zielonka – 46 (w tym 6 pozytywne)

Tłuszcz – 44 (w tym 2 pozytywne)

Klembów – 17

Jadów – 16 (w tym 3 pozytywne)

Dąbrówka – 13

Strachówka – 3

Poświętne – 2 (w tym 1 pozytywna)

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim:778 Stan na godzinę 9:00 8 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 158 (w tym 22 pozytywnych)

Wołomin – 150 (w tym 1 pozytywna)

Marki – 121 (w tym 5 pozytywne)

Radzymin – 81 (w tym 3 pozytywne)

Kobyłka – 71 (w tym 2 pozytywna)

Tłuszcz – 54 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 43 (w tym 6 pozytywne)

Poświętne – 37 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 26

Jadów – 21 (w tym 3 pozytywne)

Dąbrówka – 13

Strachówka – 3

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 835 Stan na godzinę 9:00 7 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 172 (w tym 22 pozytywnych)

Wołomin – 160

Marki – 116 (w tym 5 pozytywne)

Radzymin – 83 (w tym 3 pozytywne)

Kobyłka – 69 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 59 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 54 (w tym 6 pozytywne)2 ozdrowieńców

Poświętne – 43 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 28

Dąbrówka – 24

Jadów – 24 (w tym 3 pozytywne)

Strachówka – 3

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 828 Stan na godzinę 9:00 6 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 183 (w tym 12 pozytywnych)

Wołomin – 152

Marki – 115 (w tym 6 pozytywne)

Radzymin – 72 (w tym 3 pozytywne)

Zielonka – 66 (w tym 7 pozytywne)

Kobyłka – 64 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 58 (w tym 1 pozytywna)

Poświętne – 41 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 27

Dąbrówka – 25

Jadów – 22 (w tym 3 pozytywne)

Strachówka – 3

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 826 Stan na godzinę 9:00 5 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 183 (w tym 12 pozytywnych)

Wołomin – 153

Marki – 112 (w tym 5 pozytywne)

Kobyłka – 70 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 68 (w tym 7 pozytywne)

Radzymin – 56 (w tym 2 pozytywne)

Tłuszcz – 54 (w tym 1 pozytywna)

Poświętne – 41 (w tym 1 pozytywna)

Klembów – 37

Dąbrówka – 27

Jadów – 22 (w tym 3 pozytywne)

Strachówka – 3

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 782 Stan na godzinę 9:00 4 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 194 (w tym 12 pozytywnych)

Marki – 129 (w tym 5 pozytywne)

Wołomin – 107

Zielonka – 75 (w tym 7 pozytywne)

Kobyłka – 62 (w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 54

Radzymin – 51 (w tym 2 pozytywne)

Klembów – 36

Dąbrówka – 28

Poświętne – 25 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 18 (w tym 3 pozytywne)

Strachówka – 3

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 778 Stan na godzinę 10:00 3 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 175 (w tym 12 pozytywnych)

Marki – 135 (w tym 5 pozytywne)

Wołomin – 94

Kobyłka – 71 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 71 (w tym 7 pozytywne)

Radzymin – 66(w tym 2 pozytywna)

Tłuszcz – 61

Klembów – 31

Dąbrówka – 28

Poświętne – 27 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 16 (w tym 2 pozytywna)

Strachówka – 3

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną w powiecie wołomińskim: 760 Stan na godzinę 10:00 2 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 177 (w tym 11 pozytywnych)

Marki – 156 (w tym 4 pozytywne)

Wołomin – 89

Kobyłka – 63 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 63 (w tym 5 pozytywne)

Radzymin – 61(w tym 1 pozytywna)

Tłuszcz – 50

Poświętne – 35 (w tym 1 pozytywna)

Dąbrówka – 27

Klembów – 20

Jadów – 14 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka – 5

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną: 816 Stan na godzinę 10:00 1 kwietnia

W gminach:

Ząbki – 194 (w tym 5 pozytywnych)

Marki – 146 (w tym 3 pozytywne)

Wołomin – 109

Kobyłka – 70 (w tym 1 pozytywna)

Zielonka – 69 (w tym 4 pozytywne)

Radzymin – 68

Tłuszcz – 51

Dąbrówka – 33

Klembów – 25

Poświętne – 24 (w tym 1 pozytywna)

Jadów – 22 (w tym 1 pozytywna)

Strachówka – 5

 

Liczba osób objętych kwarantanną: 816 Stan na godzinę 10.00 30 marca

W gminach:

Ząbki – 202

Marki – 139

Wołomin – 109

Kobyłka – 90

Zielonka – 71

Radzymin – 68

Tłuszcz – 46

Dąbrówka – 34

Klembów – 24

Jadów – 22

Poświętne – 10

Strachówka – 1

 

 

 

Liczba osób objętych kwarantanną: 789 Stan na godzinę 10.00 29 marca

Ząbki – 179

Marki – 141

Wołomin – 112

Kobyłka – 94

Zielonka – 70

Radzymin – 69

Tłuszcz – 44

Klembów – 32

Jadów – 21

Dąbrówka – 20

Poświętne – 6

Strachówka – 1

 

Liczba osób objętych kwarantanną: 731 Stan na godzinę 10.00 28 marca

W gminach:

Ząbki – 158

Marki – 130

Wołomin – 102

Kobyłka – 91

Zielonka – 68 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 63

Tłuszcz – 43

Klembów – 29

Dąbrówka – 22

Jadów – 18

Poświętne – 6

Strachówka – 1

 

Liczba osób objętych kwarantanną: 696 Stan na godzinę 10.00 27 marca

W gminach:

Ząbki – 152 (w tym 0 pozytywna)

Marki – 123

Wołomin – 93

Kobyłka – 87

Zielonka – 72 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 61

Tłuszcz – 42

Klembów – 21

Dąbrówka – 20

Jadów – 18

Poświętne – 6

Strachówka – 1

 

Łączna liczba 696 osób  aktualnie objętych kwarantanną domową obejmuje:

– liczbę osób objętych kwarantanną na podstawie decyzji PPIS – 191

– liczbę osób objętych kwarantanną wynikającą z rozporządzenia MZ z 13 marca 2020 r. poz.433 z późn. zm. (powrót z zagranicy) – 505

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie z dnia 27.03.2020 r.

przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wołomińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 27.03.2020r

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 696/ (81)
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 182/(23)
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): /(0)
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)/ (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0/ (0)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-190

 

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie z dnia 26.03.2020 r.

przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wołomińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 26.03.2020r

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 172
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 192
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim1

Liczba osób objętych kwarantanną: 644 Stan na godzinę 10.00 26 marca

W gminach:

Ząbki – 146 (w tym 1 pozytywna)

Marki – 123

Kobyłka – 87

Wołomin – 72

Zielonka – 64 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 54

Tłuszcz – 32

Klembów – 25

Dąbrówka – 20

Jadów – 15

Poświętne – 5

Strachówka – 1

 

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie z dnia 25.03.2020 r.

przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wołomińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 25.03.2020r

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 183
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 184
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 2

 

Liczba osób objętych kwarantanną: 617 Stan na godzinę 11.00 25 marca

W gminach:

Ząbki – 136 (w tym 1 pozytywna)

Marki – 120

Wołomin – 80

Kobyłka – 80

Zielonka – 64 (w tym 1 pozytywna)

Radzymin – 52

Tłuszcz – 20

Dąbrówka – 20,

Jadów – 14,

Klembów – 25,

Poświętne – 5

Strachówka – 1

 

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie z dnia 24.03.2020 r.

przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wołomińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 24.03.2020r

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 181
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 190
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 2

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie z dnia 21.03.2020 r.

przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wołomińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 21.03.2020r

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym:180
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 141
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19:0
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim1

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie z dnia 20.03.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wołomińskiego. związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 20.03.2020r

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 182
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 109
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 0

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie z dnia 17.03.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wołomińskiego. związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 17.03.2020r

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym:169
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 75
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19:0
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 0

Liczba osób objętych kwarantanną: 62 Stan na godzinę 9.00 18 marca

W gminach:

Kobyłka – 14

Wołomin – 12

Ząbki – 10

Radzymin – 10

Zielonka – 10

Marki – 6

Tłuszcz -0

Jadów – 0

Klembów – 0

Poświętne – 0

Dąbrówka – 0

Strachówka – 0

Z naszych informacji wynika że osoby powracające z zagranicy i objęte kwarantanną nie są ujęte w podanych statystykach.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie z dnia 17.03.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wołomińskiego. związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 17.03.2020r

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym:169
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 75
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19:0
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 0

Stan na 17 marca godzina 11.00

Liczba osób objętych kwarantanną: 75

W gminach:

Kobyłka – 17

Ząbki – 16

Wołomin – 14

Radzymin – 10

Zielonka – 10

Marki – 8

Tłuszcz -0

Jadów – 0

Klembów – 0

Poświętne – 0

Dąbrówka – 0

Strachówka – 0

Liczba osób objętych kwarantanną: 66 Stan na 16 marca godzina 13.00

W gminach:

Wołomin – 14

Kobyłka – 14

Ząbki – 12

Radzymin – 10

Zielonka – 8

Marki – 8

Tłuszcz -0

Jadów – 0

Klembów – 0

Poświętne – 0

Dąbrówka – 0

Strachówka – 0

 

Szanowni Państwo !

W związku z koniecznością ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa kierując się koniecznością zapewnienia zdolności do realizacji zadań przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie ukierunkowanych na zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19,
Z dniem 16 marca 2020 roku do odwołania wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa interesantów, zawieszona zostaje działalność biura podawczego oraz punktu przyjmowania materiału do badań.

 

Komunikat Państwowego Inspektor Sanitarny w Wołominie z dnia 15.03.2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie z dnia 15.03.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wołomińskiego. związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu15.03.2020r

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym:143
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 50
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19:0
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim0

 

Komunikat Państwowego Inspektor Sanitarny w Wołominie z dnia 14.03.2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie z dnia 14.03.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wołomińskiego. związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu14.03.2020r

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym:121
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 50
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19:0
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim0

 

Sytuacja epidemiologiczna na godz. 9:00 dnia 14.03.2020 w Powiecie Wołomińskim wygląda następująco:

Liczba osób objętych kwarantanną: 50

W gminach:

Wołomin – 10,

Ząbki – 12,

Zielonka – 8;

Jadów – 0,

Klembów – 0,

Kobyłka – 7,

Marki – 8,

Poświętne – 0,

Radzymin – 5,

Dąbrówka – 0,

Strachówka – 0,

Tłuszcz – 0.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie z dnia 13.03.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wołomińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.03.2020r.

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 104
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 27
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 14.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/zdrowie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa i miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Zalecamy stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl – http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych.

 

 

Z informacji nieoficjalnych, do których dotarły Wieści wynika, że na dzień 13 marca w powiecie wołomińskim liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym wzrosła do 96. Liczba osób objętych kwarantanną: 26 w tym z podziałem na gminy –

8 osób w gm. Wołomin

7 osób w gm. Kobyłka

6 osób w Ząbkach

3 osoby w Markach

2 osoby w gm. Tłuszcz

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Wołominie  z dnia 12.03.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wołomińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

 Stan danych na godzinę 14.00 w dniu 12.03.2020

 • liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym:  85
 • liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego:  12
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego powiatu wołomińskiego:  0

 

Przypominamy, że wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/zdrowie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa i miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Zalecamy stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl – http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych.

5 KOMENTARZE

 1. Skoro tak dbacie o nasze bezpieczeństwo to podawajcie państwo konkretne informacje o tym gdzie dokładnie tzn miejscowości w danej gminie jak mamy być bezpieczni nie wiedząc czy osoba, która powinna być w kwarantannie nie stoi w kolejce w sklepie albo jeździ sobie samochodem w tą i z powrotem do znajomych , którzy nie wiedzą że mogą być narażeni na kwarantannę przez jednego czy drugiego idiotę , bo niestety tak to po imieniu trzeba nazwać . Proszę i podawanie konkretnych danych i niech naklejają informacje o kwarantannie bo inaczej jak pomóc takim osobom?

 2. Jestem z gminy Klembów i chcę wiedzieć kto i gdzie żeby nie narażać swojej rodziny a po żarcie do sklepu trzeba chodzić

  • Nie trzeba – możesz zamówić z dostawą do domu – jak tak się boisz…

   Ze względów na bezpieczeństwo (tak objęci kwarantanna tez maja prawo do bezpieczeństwa) nie powinno ujawniać się gdzie mieszkają te osoby…

 3. Mapa którą póblikują wieści pod warszawskie troszkę sie mija z prawdą! Według sanepidu w Wołominie są 4 osoby z potwierdzonym zachorowaniem na korona wirusa. Czemu na waszej mapie poginęły te osoby przecież dwie były oznaczone ? Teraz nawet w opisie są braki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj