Daily Archives: 31 sierpnia 2021

  •   Walki pod Radzyminem i Ossowem

      Walki pod Radzyminem i Ossowem

    W zasobie Archiwum Akt Nowych jest wiele cennych materiałów, jak już wspominano, dotyczących tematyki Bitwy Warszawskiej 1920 r. Często są to materiały znajdujące się w poszczególnych zbiorach, tak że ich odszukanie może nastręczać kłopotu, ale ich odnalezienie daje dużo satysfakcji. Ciekawszym zbiorem dokumentów osobistych są materiały otrzymane od Sławomira…