Zmiany finansowania OSP

4

Nowa ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która weszła w życie w styczniu tego roku, wprowadziła kilka istotnych zmian dla strażaków ochotników. Wzmocniono ich rolę, uregulowano status OSP oraz relacje pomiędzy OSP, Państwową Strażą Pożarną i samorządem terytorialnym. Teraz gmina Wołomin, powołując się właśnie na tę ustawę, zmieniła formę finansowania OSP. Dla kogo  będzie korzystniejsza?

– W związku ze zmianą ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, zmieniamy formę finansowania z dotacji na wydatki bieżące wydatkowane przez urząd miejski. Poszczególne kwoty dotacji jeszcze za miesiąc czerwiec zostaną przekazane, a od 1 lipca zmienia się forma finansowania, która obowiązuje tak naprawdę od 1 stycznia. Wprowadziliśmy pozostałe kwoty niewykorzystane dotacji na poszczególne paragrafy, które będę płacone bezpośrednio z budżetu. Było wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Warszawie. Znalazłam też odpowiedź RIO w Gdańsku o finansowaniu straży w obecnym stanie prawnym i wskazują, że „przepis stanowi podstawowy tryb pokrywania kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych tj. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, czyli w formie bezpośredniego wydatku z budżetu gminy. Mogą otrzymywać w aktualnym stanie prawnym podstawową formę finansowania – ponoszenie bezpośrednich wydatków z budżetu gminy, natomiast przekazanie dotacji celowych przez gminę stanowi uzupełniający i fakultatywny sposób wsparcia wspomnianych jednostek.” Jeśli gmina będzie miała pieniądze to może przekazać dotację celową na konkretny cel, a bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych będzie realizowane i wydatkowane bezpośrednio z budżetu gminy. Na podstawie wystąpień będą środki przekazywane np. za energię elektryczną, bo nie możemy zmienić umowy z dostawcą energii – tłumaczyła skarbnik gminy Bożena Wielgolaska podczas odbywającej się 9 czerwca sesji rady miejskiej.

Kilka dni wcześniej o zmianach w sposobie finansowania strażaków ochotników dużo obszerniej rozmawiano podczas posiedzenia gminnej komisji bezpieczeństwa.

– Mam pytanie czy można ustalić kwotę maksymalną do pokrycia nagłych napraw itd., bez konieczności sporządzania zleceń i odpowiedź jest, że: „każdy wydatek musi być obwarowany dokumentacją potwierdzającą posiadane środki, potwierdzenie zlecenia przez skarbnik”. Jak były te wichury to była taka sytuacja, że jedna z jednostek PSP poprosiła żeby po drodze między jedną akcją a drugą jednostka zakupiła gwoździe, plandeki do przykrycia dachu. Co w takich sytuacjach robić, kiedy gdzieś coś nagle potrzeba zakupić? Czy wtedy też te dokumentacje potwierdzające posiadanie środków będą potrzebne? – pytała radna, druh Agnieszka Koza. (…)

Więcej na łamach Wieści.

http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=titleissues&id_title=154563

https://www.egazety.pl/marpan/e-wydanie-wiesci-podwarszawskie.html

4 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj