Nie dla kopalni piasku

12

Huk, hałas, pył, brak wody i rozjeżdżone drogi – oto czego obawiają się mieszkańcy Roszczepu, Krusza i Woli Rasztowskiej. Wszystko przez kopalnię piasku, która najprawdopodobniej ma zostać zlokalizowana na terenie sołectwa Roszczep w gminie Klembów.

Przypomnijmy, że o planach budowy kontrowersyjnej kopalni piasku pisaliśmy już w połowie 2013r. Wówczas to, przedstawiciele firmy Budimex skontaktowali się z wójtem Kazimierzem Rakowskim i poinformowali go, że są zainteresowani wydobywaniem piasku na terenie gminy Klembów.

Sprawę nagłośniono podczas jednej z sesji Rady Gminy Klembów. Mimo iż firma Budimex już wtedy wykonywała próbne odwierty na terenie Roszczepu, wójt Kazimierz Rakowski zapewniał, że ta inwestycja nie jest niczym pewnym. Sprawa ucichła po protestach mieszkańców Roszczepu i Woli Rasztowskiej, którzy we wrześniu 2013 r. na zebraniach wiejskich podjęli uchwały sprzeciwiające się powstaniu kopalni na terenie sołectwa Roszczep. Jakież było ich zdziwienie, gdy w ostatnim czasie na tablicy ogłoszeń we wsi Roszczep pojawiło się urzędowe pismo, informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, dotyczącego podpowierzchniowej eksploatacji piasku skaleniowo-kwarcowego na terenie miejscowości Roszczep. – Postanowiliśmy zapoznać się z wnioskiem, złożonym przez firmę Budimex. Jednak zdaniem Stanisława Żaka, kierownika referatu inwestycji i rozwoju gminy Klembów, wniosek złożony przez Budimex to „wniosek złożony w sprawie indywidualnej jako dokument prywatny”, a więc nie stanowi informacji publicznej. Kuriozalne wytłumaczenie. Trudno zrozumieć postępowanie gminy i zachwyt wójta z powodu planowanej inwestycji, skoro w przyszłości spowoduje ona więcej złego niż dobrego. Przykład: na zebraniu wiejskim w dniu 17 września 2013 r., wójt i przedstawiciel Budimexu oszacowali wpływy do gminy na około 600 000 zł rocznie. Tymczasem koszt wybudowania kilometra drogi – a ze zniszczeniami dróg należy się liczyć w przypadku takiej inwestycji – wynosi około 1 000 000 zł. Na dodatek przedstawiciel Budimexu oszukał mieszkańców. Na zadane wprost pytanie, czy próbne odwierty, które nielegalnie były prowadzone na ziemiach Roszczepu wykonywała firma Budimex lub podwykonawca na zlecenie Budimexu, padła odpowiedź „Nie”. Chodzi o wykonanie odwiertów bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych, które jak się okazało w trakcie postępowania wykonywała firma na zlecenie Budimexu. Starostwo Powiatowe w Wołominie, Urząd Marszałkowski, Komenda Policji w Klembowie (wtedy jeszcze istniał posterunek) zostali o tym poinformowani i toczyło się w tej sprawie postępowanie. To wymogło na Budimexie działanie zgodne z prawem i złożenie jednak dokumentów oraz projektu prac geologicznych do zatwierdzenia. Trudno więc uznawać za godną współpracy i wiarygodną firmę, która działalność na terenie gminy rozpoczęła od prac nielegalnych i okłamania mieszkańców – powiedziała nam pani Monika Myszkal, mieszkanka miejscowości Roszczep. (…)

Więcej na łamach Wieści.

 

12 KOMENTARZE

 1. W Roszczepie kopalnia, w Woli Rasztowskiej wytwórnia asfaltu, w Kraszewie spalarnia śmieci , w Lipce zakłady chemiczne i skład opon używanych , w Kruszu składnica odpadów w dawnej kopalni , w Emilianowie baza paliwowa,a może w Ostrówku reaktor jądrowy- panie Wójcie może od czasu do czasu trochę by Pan pomyślał.

 2. Drogi Konradzie jesteś w błędzie zakładając bezmyślność wójta, to jest dobrze przemyślane i celowe działanie, zapewne jednak nie w interesie gminy i jej mieszkańców. .

  Osobnik ten, swoim dotychczasowym działaniem doprowadził gminę do ruiny finansowej i degrengolady moralnej , a miejscem jego urzędowania , winna być przysłowiowa „koza”, a nie Rada Powiatu Wołomińskiego czy fotel wójta.

  Pikanterii sprawie dodaje fakt, że w wyborach do Rady Powiatu Wołomińskiego jest on kandydatem Prawa i Sprawiedliwości mimo że nie posiada on żadnego moralnego prawa do reprezentowania tej partii, bowiem zasady moralne tego ugrupowania są mu całkowicie obce.

  Przechodząc do dokonań Kazimierza Rakowskiego należy wskazać, że jest on niekwestionowanym rekordzistą w skali kraju , a morze i Świata w łamaniu prawa odnośnie nieudzialania, mogącej zdemaskować jego bezprawne poczynania informacji publicznej. Jak dotąd przegrał ze mną prostym rolnikiem 173 sprawy przed WSA i NSA w Warszawie ( lista w załączeniu). W kilku z nich Sąd orzekł, że Kazimierz Rakowski dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Koszty grzywien i koszty sądowe, które obciążyły de facto ostatecznie mieszkańców gminy z tytułu przegranych spraw, sięgnęły już ok. 50.000,00zł.

  Fakt ten zostanie zgłoszony do Księgi rekordów Guinnessa i może chociaż w ten sposób Kazimierz Rakowski przyczyni się do promocji gminy Klembów.

  A oto kilka szczegółowo udokumentowanych , osiągnięć wójta Kazimierza Rakowskiego, które wyszły na jaw, po prawomocnych wyrokach sądów administracyjnych:

  1/ niegospodarność- inwestowanie publicznych środków na cudzych gruntach,

  2/ uwłaszczanie się w drodze oszustwa na cudzych gruntach,

  3/ fałszowanie i ukrywanie niewygodnych dokumentów urzędowych,

  4/ niszczenie dokumentów urzędowych bez zgody Archiwum Państwowego,

  5/ nie przestrzeganie w ogóle w gminie przepisów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,

  6/ dopuszczanie się samowoli budowlanej (gazociąg, przychodnia zdrowia, drogi itd.)

  7/ nepotyzm, kumoterstwo, donosicielstwo, zastraszanie radnych i mieszkańców, nękanie osób niewygodnych, wysuwanie fałszywych oskarżeń,

  8/ paserska sprzedaż przywłaszczonych sobie w drodze oszustwa gruntów,

  9/ nieprawidłowości w umorzeniach podatkowych, traktowanych jako nagroda za uległość, donosicielstwo i wspieranie jego bezprawnych przedsięwzięć,

  10/ rażące niedopełnianie obowiązków ( np.: prowadzenie przez pięć lat postępowania rozgraniczeniowego, nie będącego na rękę jego poplecznikom)

  11/ prywata ( wybudowanie za publiczne środki wodociągu w polu do niezabudowanych działek dla prywatnego inwestora bez wiedzy i zgody Rady Gminy)

  12/ łamanie procedur przetargowych ( umowa na dowóz dzieci do szkół),

  13/ rażąca niegospodarność przy ustalaniu stawek najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych,

  14/ niedopełnienie obowiązków i rażący brak kompetencji, przez który gmina straciła miliony dotacji na budowę wodociągów.

  W chwili obecnej w wielu ww. sprawach toczą się postępowania w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie (5Ds/609/14, 2Ds.211/14, 5Ds159/14, 5Ds.870/14, 1Ds.210/14, 5Ds/1225/13, 5Ds220/14, 5Ds159/14, 5Ds/1280/14).

  Mimo tych wszystkich faktów nasz „bohater „ niczym się nie zraża i pcha się nadal do władzy, kompromitując siebie i organizacje, które wpisały go na listy.

  Pozostaje mieć nadzieję, że wyborcy nie dadzą się po raz kolejny oszukać wybierając go na swojego przedstawiciela, bo margines „błędów” Kazimierza Rakowskiego dawno się już wyczerpał.

  Sprawy zakończone Orzeczeniami WSA w Warszawie na niekorzyść Gminy Klembów:

  1/ z dnia 11-03-2010r. sygn. II SAB/Wa 187/09 100zł

  2/ z dnia 03-02-2010r. sygn. II SAB/Wa 141/09 100zł

  3/ z dnia 03-02-2010r. sygn. II SAB/Wa 140/09 100zł

  4/ z dnia 03-02-2010r. sygn. II SAB/Wa 139/09 100zł

  5/ z dnia 03-02-2010r. sygn. II SAB/Wa 137/09 100zł

  6/ z dnia 22-05- 2010r. sygn. II SO/Wa 15/10 100zł 100zł

  7/ z dnia 14-01-2010r. sygn. II SAB/Wa 151/09 100zł

  8/ z dnia 12-04-2010r. sygn. II SAB/Wa 5/10 100zł 100zł

  9/ z dnia 19-08-2010r. sygn. II SAB/Wa 97/10 100zł

  10/ z dnia 27-10-2010r. sygn. II SAB/Wa 152/10 75zł

  11/ z dnia 14-09-2010r. sygn. II SAB/Wa 178/10 100zł

  12/ z dnia 27-10-2010r. sygn. II SAB/Wa 193/10 60zł

  13/ z dnia 19-08-2010r. sygn. II SO/Wa 40/10 200zł 100zł

  14/ z dnia 19-08-2010r. sygn. II SO/Wa 49/10 300zł 100zł

  15/ z dnia 12-11-2010r. sygn. II SAB/Wa 200/10 100zł

  16/ z dnia 07-09-2010r. sygn. II SAB/Wa 201/10 100zł

  17/ z dnia 14-09-2010r. sygn. II SO/Wa 56/10 100zł 100zł

  18/ z dnia 05-08-2010r. sygn. II SAB/Wa 132/10 100zł

  19/ z dnia 26-11-2010r. sygn. II SAB/Wa 242/10 100zł

  20/ z dnia 09-12-2010r. sygn. II SAB/Wa 280/10 100zł

  21/ z dnia 20-12-2010r. sygn. II SAB/Wa 272/10 100zł

  22/ z dnia 8-11-2010r. sygn. II SAB/Wa 241/10 100zł

  23/ z dnia 12-11-2010r. sygn. II SO/Wa 76/10 100zł 100zł

  24/ z dnia 09-12-2010r. sygn. II SAB/Wa 298/10 100zł

  25/ z dnia 15-02-2011r. sygn. II SAB/Wa 319/10 100zł

  26/ z dnia 9-02-2011r. sygn. II SAB/Wa 329/10 50zł

  27/ z dnia 17-02-2011r. sygn. II SAB/Wa 352/10 50zł

  28/ z dnia 19-08-2010r. sygn. II SAB/Wa 97/10 100zł

  29/ z dnia 18-03-2010r. sygn. II SAB/Wa 353/10 100zł

  30/ z dnia 26-06-2009r. sygn. IV SAB/Wa 297/09 300zł-RG

  31/ z dnia 26-11-2009r. sygn. II SAB/Wa 79/09 100 zł-RG

  32/ z dnia 05-08-2010r. sygn. II SAB/Wa 132/10 100 zł-RG

  33/ z dnia 03-10-2010r. sygn. II SO/Wa 94/10 3224,98 100 zł-RG

  34/ z dnia 22-06-2011r. sygn. II SA/Wa 562/11 1000 200zł

  35/ z dnia 06-05-2011r. sygn. II SO/Wa 17/11 300 100zł

  36/ z dnia 06-05-2011r. sygn. II SO/Wa 18/11 300 100zł

  37/ z dnia 17-05-2011r. sygn. IV SO/Wa 12/11 1000zł

  38/ z dnia 22-06-2011r. sygn. II SAB/Wa 98/11 50zł

  39/ z dnia 21-05-2011r. sygn. II SAB/Wa 126/11 50zł

  40/ z dnia 29-06-2011r. sygn. II SAB/Wa 199/11 100zł

  41/ z dnia 12-07-2011 sygn. II SAB/Wa 175/11 100zł

  42/ z dnia 29-04-2011r. sygn. IV SAB/Wa 18/11 100zł

  43/ z dnia 17-02-2011r. sygn. II SA/Wa 1541/11 100zł

  44/ z dnia 21-02-2011r. sygn. II SAB/Wa 192/11 295,2zł

  45/ z dnia 26-09-2011r. sygn. II SO/Wa 50/11 100zł

  46/ z dnia 22-11-2011r. sygn. II SA/Wa 1539/11 1000zł 295,2zł

  47/ z dnia 22-11-2011r. sygn. II SAB/Wa 247/11 360zł

  48/ z dnia 22-11-2011r. sygn. II SAB/Wa 249/11 360zł

  49/ z dnia 25-11-2011r. sygn. II SO/Wa 48/11 1500zł

  50/ z dnia 8-12-2011r. sygn. II SAB/Wa 239/11 295,2zł

  51/ z dnia 27-06-2011r. sygn. II SAB/Wa 255/11 295,2zł

  52/ z dnia 4-01-2011r. sygn. II SAB/Wa 184/11 295,2zł

  53/ z dnia 12-01-2011r. sygn. II SO/Wa 73/11 300 295,2zł

  54/ z dnia 13-12-2011r. sygn. II SAB/Wa 236/11 295,2zł

  55/ z dnia 25-01-2012r. sygn. II SO/Wa 75/11 300zł

  56/ z dnia 10-01-2012r. sygn. II SAB/Wa 320/11 295,2zł

  57/ z dnia 19-01-2012r. sygn. II SO/Wa 112/11 100zł

  58/ z dnia 08-02-2012r. sygn. II SO/Wa 114/11 500zł 295,2zł

  59/ z dnia 14-12-2011r. sygn. II SA/Wa 1563/11 295,2zł

  60/ z dnia 9-02-2012r. sygn. II SAB/Wa 382/11 295,2zł

  61/ z dnia 10-02-2012r. sygn. II SO/Wa 88/11 200zł 295,2zł

  62/ z dnia 10-02-2012r. sygn. II SO/Wa 94/11 200zł 295,2zł

  63/ z dnia 15-02-2012r. sygn. II SO/Wa 99/11 2000zł 295,2zł

  64/ z dnia 15-02-2012r. sygn. II SAB/Wa 369/11 295,2zł

  65/ z dnia 22-02-2012r. sygn. II SO/Wa 83/11 500 295,2zł

  66/ z dnia 29-02-2012r. sygn. II SO/Wa 86/11 750 295,2zł

  67/ z dnia 28-02-2012r. sygn. II SAB/Wa 339/11 295,2zł

  68/ z dnia 2-02-2012r. sygn. II SAB/Wa 389/11 295,2zł

  69/ z dnia 9-01-2012r. sygn. IV SAB/Wa 1465/11 295,2zł

  70/ z dnia 5-03-2012r. sygn. II SO/Wa 106/11 2000zł 295,2zł

  71/ z dnia 16-02-2012r. sygn. II SO/Wa 113/11 500zł 295,2zł

  72/ z dnia 22-02-2012r. sygn. II SO/Wa 80/11 500zł 295,2zł

  73/ z dnia 21-02-2012r. sygn. II SO/Wa 81/11 500zł 295,2zł

  74/ z dnia 9-03-2012r. sygn. II SO/Wa 82/11 500zł 295,2zł

  75/ z dnia 7-03-2012r. sygn. II SO/Wa 84/11 500zł 295,2zł

  76/ z dnia 9-03-2012r. sygn. II SO/Wa 85/11 500zł 295,2zł

  77/ z dnia 5-03-2012r. sygn. II SO/Wa 89/11 500zł 295,2zł

  78/ z dnia 19-03-2012r. sygn. II SO/Wa 91/11 500zł 295,2zł

  79/ z dnia 5-03-2012r. sygn. II SO/Wa 95/11 500zł 295,2zł

  80/ z dnia 24-02-2012r. sygn. II SO/Wa 97/11 500zł 295,2zł

  81/ z dnia 14-12-2011r. sygn. II SAB/Wa 246/11 295,2zł

  82/ z dnia 14-12-2011r. sygn. II SAB/Wa 325/11 295,2zł

  83/ z dnia 21-03-2012r. sygn. II SO/Wa 104/11 500zł 295,2zł

  84/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 107/11 200zł 295,2zł

  85/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 111/11 200zł 295,2zł

  86/ z dnia 20-02-2012r. sygn. II SO/Wa 77/11 200zł 295,2zł

  87/ z dnia 22-03-2012r. sygn. II SO/Wa 87/11 500zł 295,2zł

  88/ z dnia 22-03-2012r. sygn. II SO/Wa 93/11 500zł 295,2zł

  89/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 98/11 1500zł 295,2zł

  90/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 76/11 2000zł 295,2zł

  91/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 90/11 3500zł 295,2zł

  92/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 92/11 750zł 295,2zł

  93/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 96/11 3500zł 295,2zł

  94/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 14/12 200zł 295,2zł

  95/ z dnia 8-05-2012r. sygn. II SO/Wa 103/11 2000 295,2zł

  96/ z dnia 12-04-2012r. sygn. II SAB/Wa 453/11 295,2zł

  97/ z dnia 11-04-2012r. sygn. II SAB/Wa 457/11 295,2zł

  98/ z dnia 16-05-2012r. sygn. II SO/Wa 9/12 200 295,2zł

  99/ z dnia 26-04-2012r. sygn. II SAB/Wa 444/11 295,2zł

  100/ z dnia 23-04-2012r. sygn. II SAB/Wa 12/12 295,2zł

  101/ z dnia 10-05-2012r. sygn. II SO/Wa 17/12 100 295,2zł

  102/ z dnia 24-05-2012r. sygn. II SO/Wa 78/11 200 295,2zł

  103/ z dnia 29-05-2012r. sygn. IV SO/Wa 15/12 500 zł

  104/ z dnia 29-05-2012r. sygn. II SAB/Wa 24/12 295,2zł

  105/ z dnia 11-07-2012r. sygn. II SAB/Wa 115/12 295,2zł

  106/ z dnia 13-07-2012r. sygn. II SAB/Wa 116/12 295,2zł

  107/ z dnia 13-07-2012r. sygn. II SAB/Wa 30/12 295,2zł

  108/ z dnia 8-11-2012r. sygn. IV SO/Wa 50/12 100 295,2zł

  109/ z dnia 12.06.2012r. sygn. VII SO/Wa 4/12 1 295,2zł

  110/ z dnia 17.07.2012r. sygn. II SA/Wa 723/12 200 295,2zł

  111/ z dnia 30.08.2012r. sygn. II SA/Wa 637/12 1000 295,2zł

  112/ z dnia 12.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 193/12 295,2zł

  113/ z dnia 20.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 189/12 295,2zł

  114/ z dnia 7.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 149/12 295,2zł

  115/ z dnia 12.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 147/12 295,2zł

  116/ z dnia 12.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 148/12 295,2zł

  117/ z dnia 7.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 150/12 295,2zł

  118/ z dnia 6.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 158/12 295,2zł

  119/ z dnia 6.11.2012r. sygn. II SAB/Wa 272/12 295,2zł

  120/ z dnia 11.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 146/12 295,2zł

  121/ z dnia 30.08.2012r. sygn. VII SAB/Wa 233/11 295,2zł

  122/ z dnia 8-11-2012r. sygn. IV SO/Wa 47/12 100 295,2zł

  123/ z dnia 13.11.2012r. sygn. II SAB/Wa 253/12 295,2zł

  124/ z dnia 3.12.2012r. sygn. II SAB/Wa 280/12 295,2zł

  125/ z dnia 19.12.2012r. sygn. II SAB/Wa 295/12 295,2zł

  126/ z dnia 30.01.2013r. sygn. II SAB/Wa 266/12 295,2zł

  127/ z dnia 29.01.2013r. sygn. II SAB/Wa 295/12 295,2zł

  128/ z dnia 20.02.2013r. sygn. II SAB/Wa 489/12 100zł

  129 z dnia 20.02.2013r. sygn. II SAB/Wa 494/12 100zł

  130/ z dnia 22.02.2013r. sygn. II SAB/Wa 465/12 100zł

  131/ z dnia 28.02.2013r. sygn. II SAB/Wa 476/12 100zł

  132/ z dnia 11.03.2013r. sygn. II SAB/Wa 428/12 100zł

  133/ z dnia 18.03.2013r. sygn. II SAB/Wa 388/12 100zł

  134/ z dnia 15.04.2013r. sygn. II SA/Wa 202/13 200zł 300zł (rażące naruszenie prawa)

  135/ z dnia 15.04.2013r. sygn. II SAB/Wa 375/12 100zł

  136/ z dnia 7.05.2013r. sygn. II SAB/Wa 413/12 100zł

  137/ z dnia 21.06.2013r. sygn. II SAB/Wa 148/13 100zł

  138/ z dnia 18.06.2013r. sygn. II SAB/Wa 190/13 442,80zł

  139/ z dnia 10.07.2013r. sygn. II SAB/Wa 201/13 100zł

  140/ z dnia 21.08.2013r. sygn. II SAB/Wa 203/13 100zł

  141/ z dnia 5.09.2013r. sygn. IV SAB/Wa 183/12 100zł 100zł

  142/ z dnia 10.09.2013r. sygn. II SAB/Wa 329/13 100zł

  143/ z dnia 16.10.2013r. sygn.IV SAB/Wa 83/13 1000zł 100zł (rażące naruszenie prawa)

  144/ z dnia 5.11.2013r. sygn. II SAB/Wa 368/13 100zł

  145/ z dnia 29.11.2013r. sygn. II SAB/Wa 466/13 100zł

  146/ z dnia 26.11.2013r. sygn. II SAB/Wa 328/13 100zł

  147/ z dnia 24.10.2013r. sygn. II SA/Wa 1234/13 100zł 200zł

  148/ z dnia 6.12.2013r. sygn. II SAB/Wa 414/13 100zł

  149/ z dnia 6.12.2013r. sygn. II SAB/Wa 468/13 100zł

  150/ z dnia 26.11.2013r. sygn. II SAB/Wa 467/13 100zł

  151/ z dnia 16.12.2013r. sygn. II SAB/Wa 275/13 100zł

  152/ z dnia 15.11.2013r. sygn. II SAB/Wa 287/13 20zł

  153/ z dnia 19.02.2014r. sygn. II SAB/Wa 622/13 33zł

  154/ z dnia 9.01.2014r. sygn. II SAB/Wa 540/13 100zł

  155/ z dnia 26.02.2014r. sygn. II SAB/Wa 627/13 100zł

  156/ z dnia 4.03.2014r. sygn. II SAB/Wa 728/13 100zł

  157/ z dnia 6.03.2014r. sygn. II SAB/Wa 708/13 100zł

  158/ z dnia 14.03.2014r. sygn. II SAB/Wa 619/13 100zł

  159/ z dnia 19.03.2014r. sygn. II SAB/Wa 720/13 100zł

  160/ z dnia 3.04.2014r. sygn. II SAB/Wa 774/13 100zł

  161/ z dnia 11.04.2014r. sygn. II SA/Wa 2143/13 200zł 300zł

  162/ z dnia 11.04.2014r. sygn. II SA/Wa 2183/13 200zł 300zł

  163/ z dnia 26.05.2014r. sygn. II SAB/Wa 159/14 100zł

  164/ z dnia 21.05.2014r. sygn. II SAB/Wa 155/14 100zł

  165/ z dnia 24.06.2014r. sygn. II SAB/Wa 220/14 100zł(rażące naruszenie prawa)

  166/ z dnia 9.07.2014r. sygn. II SAB/Wa 122/14 100zł

  167/ z dnia 18.07.2014r. sygn. II SAB/Wa 192/14 100zł

  168/ z dnia 25.03.2014r. sygn. I OSK 2319/13 100zł

  169/ z dnia 24.07.2014r. sygn. II SA/Wa 826/14 200zł 300zł

  170/ z dnia 6.08.2014r. sygn. II SAB/Wa 275/14 100zł

  171/ z dnia 12.08.2014r. sygn. II SAB/Wa 48/14 100zł

  172/ z dnia 19.08.2014r. sygn. I OSK 226/14

  173/ z dnia 18.07.2014r. sygn. II SAB/Wa 292/14 100zł

  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

 3. Zorro,
  wyrażam pełen podziw dla Pani/Pana działań. Chętnie skorzystam z wiedzy w naszym rejonie. Dotychczasowe moje działania są wręcz infantylne (liczące na dobrą wolę rozwiązywania problemów) w stosunku do ww. Mam nadzieję, że powyższe działania nie odbywały się w pojedynkę (szkoda życia dla osób, które są obojętne albo tylko narzekają, a nie ruszą palcem), a w ramach jakiegoś stowarzyszenia. Proszę o wskazówki – skorzystam pewnie nie tylko ja.

 4. Tak czytam i zastanawiam się kto pisze takie bzdury i dlaczego „Gazeta” zamiast opisywać fakty , jest tak bardzo stronnicza i nie chce sprawdzić faktów tylko sugeruje się Pani Moniką M . Pseudomieszkanką Roszczepu , pseudoekologiem i można tu wymieniać jeszcze dużo… Zaczynacie od niezadowolenia Krusza a ja pytam kto się pytał Roszczep czy w Kruszu mozna zrobic kopalnię? Otóż nikt ! Uchwała z zebrania Roszczepu -śmiech na sali !!! Parter Pani M wymienia argumenty na przeciw , Pani M spisuje uchwałę i sam się pod nią podpisuje i składa do gminy. Ilośc osob na zebraniu ? Max 15 ( dodam że wieś liczy ok 100 gospodarstw ) i jaki to jest „głos wsi” się pytam? Wszystko owiane tajemnicą ? Specjalnie wykonałem dziś telefon do gminy nie podając nazwiska zapytałem na jakim etapie jest postępowanie i bez problemu udzielono mi odpowiedzi? To kto przepraszam miał być informowany i w jaki sposób ? I można by tak w nieskończoność. Wy jako Gazeta powinniście pisać Prawdę przez duże P a nie tego typu informacje które są obłudą!! I robieniem kampanii antywyborczej Ale jacy ludzie taki poziom i mam nadzieję że wybory najbliższe pokażą co wieś Roszczepu sądzi na temat pani Moniki Myszkal która sprostuję NIE JEST MIESZKANKĄ ROSZCZEPU i pobożne życzenie niech wraca tam skąd przyszła. Pozdrawiam .

 5. czy ktoś zajrzał w umowy że pisze takie bzdury? a szkoda bo nie kłamalibyście oszukując wszystkich !!!!! Tak poczytałam „Wieści podwarszawskie” i same artykuły oczerniające, szykanujące i zawierające kłamstwa! czy naprawdę nic dobrego się u Nas nie dzieje? Kto rządzi tą gazetą?

 6. Bardzo dziękujemy za niezwykle „mądrą” wypowiedź „Pytającego”, prawdopodobnie pociotka wójta Rakowskiego, próbującego w jego imieniu , po raz kolejny zrobić „wodę z mózgów” czytelnikom. Chyba nie zapoznał się z wcześniejszym wpisem i treścią prawomocnych wyroków sądowych potwierdzających wielokrotnie fakt nieudzielania przez Rakowskiego wnioskowanych informacji. Dla niedowiarków polecam lekturę BIP urzędu http://www.bip.klembow.pl/. Spróbujcie się zapoznać z protokołami z sesji obrad RG Klembów, a stwierdzicie że jest to niemożliwe. Publikowane „kadłubkowe” projekty protokołów nie niosą żadnej istotnej informacji. Protesty radnych w tym zakresie nie przyniosły żadnych skutków, bo przecież najłatwiej jest rządzić ciemnym, nieświadomym niczego „motłochem”. Ludzie, otrząśnijcie się z letargu, bo wasze dzieci będą musiały się stąd wyprowadzić!!!.

 7. Zorro Ty za to prowadzisz kampanię przeciwko wójtowi a temat nie tego dotyczy bo ja jestem zainteresowana tą konkretnie sprawą i też mam dokumenty że nic nie jest zatajane, robione po znajomości itp. bo wójta nawet osobiście nie znam. A działania Pana Rakowskiego jako wójta nie oceniam i nie oceniaj ludzi nazywając ich „motłochem: pod pseudonimem bo to trochę żałosne

 8. Bardzo szczerze gratuluję jedynemu słusznemu kandydatowi do Rady Gminy Pani Halinie Adamskiej 🙂 dodam że tym wyborem ” głos wsi ” wyraził swoje zdanie co sądzi na temat Pani M. Co do artykułu nie chce mi się dyskutować na temat opinii o obecnym wójcie , ponieważ uważam że może to i dobry czas na kogoś nowego ale co do kopalni to pomimo że nie jestem osobiście nią zainteresowany to na pewno ta okolica potrzebuje nowych dróg, obwodnicy min. Marek i jeśli nie w Roszczepie to w Kruszu lub na innej wsi gdzie też są domy , też są mieszkańcy, drogi, wody i wszystko co wszystkim przyjdzie na myśl . Nie bądźcie egoistami…

 9. Oszust i manipulator ukrywający się w komentarzach pod nickiem „Zorro” to:
  WOJCIECH EDWARD F*****
  ZAM. UL. KADEN-BANDROWSKIEGO 01-499 WARSZAWA (BEMOWO)
  ORAZ UL. MESYŃSKA , 02-761 WARSZAWA (MOKOTÓW)
  TEL.: 604-***-**5
  EMAIL: w******@onet.eu

  POZDRAWIAM EDZIU!

  ******* admin

 10. Many small companies prefer to hire SEO specialists as consultants rather than full time employees,
  unless they have a certain amount of websites that need to be continuously maintained
  and optimized. So what are you going to put in their search
  box is „website optimization tips”. Forgetting to write for an audience is one
  of the biggest mistakes that bloggers make. sales properties in bethesda maryland (Nelson) this way,
  it is informed about the kind of information that
  a surfer is looking for.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj