Nie dla kopalni piasku

Nie dla kopalni piasku

Huk, hałas, pył, brak wody i rozjeżdżone drogi – oto czego obawiają się mieszkańcy Roszczepu, Krusza i Woli Rasztowskiej. Wszystko przez kopalnię piasku, która najprawdopodobniej ma zostać zlokalizowana na terenie sołectwa Roszczep w gminie Klembów.

Przypomnijmy, że o planach budowy kontrowersyjnej kopalni piasku pisaliśmy już w połowie 2013r. Wówczas to, przedstawiciele firmy Budimex skontaktowali się z wójtem Kazimierzem Rakowskim i poinformowali go, że są zainteresowani wydobywaniem piasku na terenie gminy Klembów.

Sprawę nagłośniono podczas jednej z sesji Rady Gminy Klembów. Mimo iż firma Budimex już wtedy wykonywała próbne odwierty na terenie Roszczepu, wójt Kazimierz Rakowski zapewniał, że ta inwestycja nie jest niczym pewnym. Sprawa ucichła po protestach mieszkańców Roszczepu i Woli Rasztowskiej, którzy we wrześniu 2013 r. na zebraniach wiejskich podjęli uchwały sprzeciwiające się powstaniu kopalni na terenie sołectwa Roszczep. Jakież było ich zdziwienie, gdy w ostatnim czasie na tablicy ogłoszeń we wsi Roszczep pojawiło się urzędowe pismo, informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, dotyczącego podpowierzchniowej eksploatacji piasku skaleniowo-kwarcowego na terenie miejscowości Roszczep. – Postanowiliśmy zapoznać się z wnioskiem, złożonym przez firmę Budimex. Jednak zdaniem Stanisława Żaka, kierownika referatu inwestycji i rozwoju gminy Klembów, wniosek złożony przez Budimex to „wniosek złożony w sprawie indywidualnej jako dokument prywatny”, a więc nie stanowi informacji publicznej. Kuriozalne wytłumaczenie. Trudno zrozumieć postępowanie gminy i zachwyt wójta z powodu planowanej inwestycji, skoro w przyszłości spowoduje ona więcej złego niż dobrego. Przykład: na zebraniu wiejskim w dniu 17 września 2013 r., wójt i przedstawiciel Budimexu oszacowali wpływy do gminy na około 600 000 zł rocznie. Tymczasem koszt wybudowania kilometra drogi – a ze zniszczeniami dróg należy się liczyć w przypadku takiej inwestycji – wynosi około 1 000 000 zł. Na dodatek przedstawiciel Budimexu oszukał mieszkańców. Na zadane wprost pytanie, czy próbne odwierty, które nielegalnie były prowadzone na ziemiach Roszczepu wykonywała firma Budimex lub podwykonawca na zlecenie Budimexu, padła odpowiedź „Nie”. Chodzi o wykonanie odwiertów bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych, które jak się okazało w trakcie postępowania wykonywała firma na zlecenie Budimexu. Starostwo Powiatowe w Wołominie, Urząd Marszałkowski, Komenda Policji w Klembowie (wtedy jeszcze istniał posterunek) zostali o tym poinformowani i toczyło się w tej sprawie postępowanie. To wymogło na Budimexie działanie zgodne z prawem i złożenie jednak dokumentów oraz projektu prac geologicznych do zatwierdzenia. Trudno więc uznawać za godną współpracy i wiarygodną firmę, która działalność na terenie gminy rozpoczęła od prac nielegalnych i okłamania mieszkańców – powiedziała nam pani Monika Myszkal, mieszkanka miejscowości Roszczep. (…)

Więcej na łamach Wieści.

 

(12) Comments

 1. Konrad

  W Roszczepie kopalnia, w Woli Rasztowskiej wytwórnia asfaltu, w Kraszewie spalarnia śmieci , w Lipce zakłady chemiczne i skład opon używanych , w Kruszu składnica odpadów w dawnej kopalni , w Emilianowie baza paliwowa,a może w Ostrówku reaktor jądrowy- panie Wójcie może od czasu do czasu trochę by Pan pomyślał.

 2. Zorro

  Drogi Konradzie jesteś w błędzie zakładając bezmyślność wójta, to jest dobrze przemyślane i celowe działanie, zapewne jednak nie w interesie gminy i jej mieszkańców. . Osobnik ten, swoim dotychczasowym działaniem doprowadził gminę do ruiny finansowej i degrengolady moralnej , a miejscem jego urzędowania , winna być przysłowiowa „koza”, a nie Rada Powiatu Wołomińskiego czy fotel wójta. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że w wyborach do Rady Powiatu Wołomińskiego jest on kandydatem Prawa i Sprawiedliwości mimo że nie posiada on żadnego moralnego prawa do reprezentowania tej partii, bowiem zasady moralne tego ugrupowania są mu całkowicie obce. Przechodząc do dokonań Kazimierza Rakowskiego należy wskazać, że jest on niekwestionowanym rekordzistą w skali kraju , a morze i Świata w łamaniu prawa odnośnie nieudzialania, mogącej zdemaskować jego bezprawne poczynania informacji publicznej. Jak dotąd przegrał ze mną prostym rolnikiem 173 sprawy przed WSA i NSA w Warszawie ( lista w załączeniu). W kilku z nich Sąd orzekł, że Kazimierz Rakowski dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Koszty grzywien i koszty sądowe, które obciążyły de facto ostatecznie mieszkańców gminy z tytułu przegranych spraw, sięgnęły już ok. 50.000,00zł. Fakt ten zostanie zgłoszony do Księgi rekordów Guinnessa i może chociaż w ten sposób Kazimierz Rakowski przyczyni się do promocji gminy Klembów. A oto kilka szczegółowo udokumentowanych , osiągnięć wójta Kazimierza Rakowskiego, które wyszły na jaw, po prawomocnych wyrokach sądów administracyjnych: 1/ niegospodarność- inwestowanie publicznych środków na cudzych gruntach, 2/ uwłaszczanie się w drodze oszustwa na cudzych gruntach, 3/ fałszowanie i ukrywanie niewygodnych dokumentów urzędowych, 4/ niszczenie dokumentów urzędowych bez zgody Archiwum Państwowego, 5/ nie przestrzeganie w ogóle w gminie przepisów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, 6/ dopuszczanie się samowoli budowlanej (gazociąg, przychodnia zdrowia, drogi itd.) 7/ nepotyzm, kumoterstwo, donosicielstwo, zastraszanie radnych i mieszkańców, nękanie osób niewygodnych, wysuwanie fałszywych oskarżeń, 8/ paserska sprzedaż przywłaszczonych sobie w drodze oszustwa gruntów, 9/ nieprawidłowości w umorzeniach podatkowych, traktowanych jako nagroda za uległość, donosicielstwo i wspieranie jego bezprawnych przedsięwzięć, 10/ rażące niedopełnianie obowiązków ( np.: prowadzenie przez pięć lat postępowania rozgraniczeniowego, nie będącego na rękę jego poplecznikom) 11/ prywata ( wybudowanie za publiczne środki wodociągu w polu do niezabudowanych działek dla prywatnego inwestora bez wiedzy i zgody Rady Gminy) 12/ łamanie procedur przetargowych ( umowa na dowóz dzieci do szkół), 13/ rażąca niegospodarność przy ustalaniu stawek najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, 14/ niedopełnienie obowiązków i rażący brak kompetencji, przez który gmina straciła miliony dotacji na budowę wodociągów. W chwili obecnej w wielu ww. sprawach toczą się postępowania w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie (5Ds/609/14, 2Ds.211/14, 5Ds159/14, 5Ds.870/14, 1Ds.210/14, 5Ds/1225/13, 5Ds220/14, 5Ds159/14, 5Ds/1280/14). Mimo tych wszystkich faktów nasz „bohater „ niczym się nie zraża i pcha się nadal do władzy, kompromitując siebie i organizacje, które wpisały go na listy. Pozostaje mieć nadzieję, że wyborcy nie dadzą się po raz kolejny oszukać wybierając go na swojego przedstawiciela, bo margines „błędów” Kazimierza Rakowskiego dawno się już wyczerpał. Sprawy zakończone Orzeczeniami WSA w Warszawie na niekorzyść Gminy Klembów: 1/ z dnia 11-03-2010r. sygn. II SAB/Wa 187/09 + 100zł 2/ z dnia 03-02-2010r. sygn. II SAB/Wa 141/09 + 100zł 3/ z dnia 03-02-2010r. sygn. II SAB/Wa 140/09 + 100zł 4/ z dnia 03-02-2010r. sygn. II SAB/Wa 139/09 + 100zł 5/ z dnia 03-02-2010r. sygn. II SAB/Wa 137/09 + 100zł 6/ z dnia 22-05- 2010r. sygn. II SO/Wa 15/10 + 100zł +100zł 7/ z dnia 14-01-2010r. sygn. II SAB/Wa 151/09 + 100zł 8/ z dnia 12-04-2010r. sygn. II SAB/Wa 5/10 + 100zł + 100zł 9/ z dnia 19-08-2010r. sygn. II SAB/Wa 97/10 + 100zł 10/ z dnia 27-10-2010r. sygn. II SAB/Wa 152/10 + 75zł 11/ z dnia 14-09-2010r. sygn. II SAB/Wa 178/10 + 100zł 12/ z dnia 27-10-2010r. sygn. II SAB/Wa 193/10 + 60zł 13/ z dnia 19-08-2010r. sygn. II SO/Wa 40/10 + 200zł +100zł 14/ z dnia 19-08-2010r. sygn. II SO/Wa 49/10 + 300zł +100zł 15/ z dnia 12-11-2010r. sygn. II SAB/Wa 200/10 + 100zł 16/ z dnia 07-09-2010r. sygn. II SAB/Wa 201/10 + 100zł 17/ z dnia 14-09-2010r. sygn. II SO/Wa 56/10 + 100zł +100zł 18/ z dnia 05-08-2010r. sygn. II SAB/Wa 132/10 + 100zł 19/ z dnia 26-11-2010r. sygn. II SAB/Wa 242/10 + 100zł 20/ z dnia 09-12-2010r. sygn. II SAB/Wa 280/10 + 100zł 21/ z dnia 20-12-2010r. sygn. II SAB/Wa 272/10 + 100zł 22/ z dnia 8-11-2010r. sygn. II SAB/Wa 241/10+ 100zł 23/ z dnia 12-11-2010r. sygn. II SO/Wa 76/10 + 100zł +100zł 24/ z dnia 09-12-2010r. sygn. II SAB/Wa 298/10 + 100zł 25/ z dnia 15-02-2011r. sygn. II SAB/Wa 319/10 + 100zł 26/ z dnia 9-02-2011r. sygn. II SAB/Wa 329/10 + 50zł 27/ z dnia 17-02-2011r. sygn. II SAB/Wa 352/10 + 50zł 28/ z dnia 19-08-2010r. sygn. II SAB/Wa 97/10 + 100zł 29/ z dnia 18-03-2010r. sygn. II SAB/Wa 353/10 + 100zł 30/ z dnia 26-06-2009r. sygn. IV SAB/Wa 297/09 + 300zł-RG 31/ z dnia 26-11-2009r. sygn. II SAB/Wa 79/09+ 100 zł-RG 32/ z dnia 05-08-2010r. sygn. II SAB/Wa 132/10 + 100 zł-RG 33/ z dnia 03-10-2010r. sygn. II SO/Wa 94/10 + 3224,98 + 100 zł-RG 34/ z dnia 22-06-2011r. sygn. II SA/Wa 562/11 + 1000 +200zł 35/ z dnia 06-05-2011r. sygn. II SO/Wa 17/11 + 300 +100zł 36/ z dnia 06-05-2011r. sygn. II SO/Wa 18/11 + 300 +100zł 37/ z dnia 17-05-2011r. sygn. IV SO/Wa 12/11 + 1000zł 38/ z dnia 22-06-2011r. sygn. II SAB/Wa 98/11 + 50zł 39/ z dnia 21-05-2011r. sygn. II SAB/Wa 126/11 +50zł 40/ z dnia 29-06-2011r. sygn. II SAB/Wa 199/11 +100zł 41/ z dnia 12-07-2011 sygn. II SAB/Wa 175/11 + 100zł 42/ z dnia 29-04-2011r. sygn. IV SAB/Wa 18/11 +100zł 43/ z dnia 17-02-2011r. sygn. II SA/Wa 1541/11 +100zł 44/ z dnia 21-02-2011r. sygn. II SAB/Wa 192/11 +295,2zł 45/ z dnia 26-09-2011r. sygn. II SO/Wa 50/11 +100zł 46/ z dnia 22-11-2011r. sygn. II SA/Wa 1539/11 +1000zł + 295,2zł 47/ z dnia 22-11-2011r. sygn. II SAB/Wa 247/11 + 360zł 48/ z dnia 22-11-2011r. sygn. II SAB/Wa 249/11 + 360zł 49/ z dnia 25-11-2011r. sygn. II SO/Wa 48/11 + 1500zł 50/ z dnia 8-12-2011r. sygn. II SAB/Wa 239/11 + 295,2zł 51/ z dnia 27-06-2011r. sygn. II SAB/Wa 255/11 + 295,2zł 52/ z dnia 4-01-2011r. sygn. II SAB/Wa 184/11 + 295,2zł 53/ z dnia 12-01-2011r. sygn. II SO/Wa 73/11 +300+ 295,2zł 54/ z dnia 13-12-2011r. sygn. II SAB/Wa 236/11 + 295,2zł 55/ z dnia 25-01-2012r. sygn. II SO/Wa 75/11 + 300zł 56/ z dnia 10-01-2012r. sygn. II SAB/Wa 320/11 + 295,2zł 57/ z dnia 19-01-2012r. sygn. II SO/Wa 112/11 + 100zł 58/ z dnia 08-02-2012r. sygn. II SO/Wa 114/11 + 500zł+295,2zł 59/ z dnia 14-12-2011r. sygn. II SA/Wa 1563/11 + 295,2zł 60/ z dnia 9-02-2012r. sygn. II SAB/Wa 382/11 + 295,2zł 61/ z dnia 10-02-2012r. sygn. II SO/Wa 88/11 + 200zł+295,2zł 62/ z dnia 10-02-2012r. sygn. II SO/Wa 94/11 + 200zł+295,2zł 63/ z dnia 15-02-2012r. sygn. II SO/Wa 99/11 + 2000zł+295,2zł 64/ z dnia 15-02-2012r. sygn. II SAB/Wa 369/11 +295,2zł 65/ z dnia 22-02-2012r. sygn. II SO/Wa 83/11 +500+ 295,2zł 66/ z dnia 29-02-2012r. sygn. II SO/Wa 86/11 +750+ 295,2zł 67/ z dnia 28-02-2012r. sygn. II SAB/Wa 339/11 + 295,2zł 68/ z dnia 2-02-2012r. sygn. II SAB/Wa 389/11 + 295,2zł 69/ z dnia 9-01-2012r. sygn. IV SAB/Wa 1465/11 + 295,2zł 70/ z dnia 5-03-2012r. sygn. II SO/Wa 106/11 + 2000zł+295,2zł 71/ z dnia 16-02-2012r. sygn. II SO/Wa 113/11 + 500zł+295,2zł 72/ z dnia 22-02-2012r. sygn. II SO/Wa 80/11 + 500zł+295,2zł 73/ z dnia 21-02-2012r. sygn. II SO/Wa 81/11 + 500zł+295,2zł 74/ z dnia 9-03-2012r. sygn. II SO/Wa 82/11 + 500zł+295,2zł 75/ z dnia 7-03-2012r. sygn. II SO/Wa 84/11 + 500zł+295,2zł 76/ z dnia 9-03-2012r. sygn. II SO/Wa 85/11 + 500zł+295,2zł 77/ z dnia 5-03-2012r. sygn. II SO/Wa 89/11 + 500zł+295,2zł 78/ z dnia 19-03-2012r. sygn. II SO/Wa 91/11 + 500zł+295,2zł 79/ z dnia 5-03-2012r. sygn. II SO/Wa 95/11 + 500zł+295,2zł 80/ z dnia 24-02-2012r. sygn. II SO/Wa 97/11 + 500zł+295,2zł 81/ z dnia 14-12-2011r. sygn. II SAB/Wa 246/11 +295,2zł 82/ z dnia 14-12-2011r. sygn. II SAB/Wa 325/11 +295,2zł 83/ z dnia 21-03-2012r. sygn. II SO/Wa 104/11 + 500zł+295,2zł 84/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 107/11 + 200zł+295,2zł 85/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 111/11 + 200zł+295,2zł 86/ z dnia 20-02-2012r. sygn. II SO/Wa 77/11 + 200zł+295,2zł 87/ z dnia 22-03-2012r. sygn. II SO/Wa 87/11 + 500zł+295,2zł 88/ z dnia 22-03-2012r. sygn. II SO/Wa 93/11 + 500zł+295,2zł 89/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 98/11 + 1500zł+295,2zł 90/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 76/11+ 2000zł +295,2zł 91/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 90/11+ 3500zł +295,2zł 92/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 92/11+ 750zł +295,2zł 93/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 96/11+ 3500zł +295,2zł 94/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 14/12+ 200zł +295,2zł 95/ z dnia 8-05-2012r. sygn. II SO/Wa 103/11 +2000+295,2zł 96/ z dnia 12-04-2012r. sygn. II SAB/Wa 453/11 +295,2zł 97/ z dnia 11-04-2012r. sygn. II SAB/Wa 457/11 +295,2zł 98/ z dnia 16-05-2012r. sygn. II SO/Wa 9/12 +200+295,2zł 99/ z dnia 26-04-2012r. sygn. II SAB/Wa 444/11+295,2zł 100/ z dnia 23-04-2012r. sygn. II SAB/Wa 12/12+295,2zł 101/ z dnia 10-05-2012r. sygn. II SO/Wa 17/12+100 + 295,2zł 102/ z dnia 24-05-2012r. sygn. II SO/Wa 78/11+200 + 295,2zł 103/ z dnia 29-05-2012r. sygn. IV SO/Wa 15/12+500 zł 104/ z dnia 29-05-2012r. sygn. II SAB/Wa 24/12+ 295,2zł 105/ z dnia 11-07-2012r. sygn. II SAB/Wa 115/12+ 295,2zł 106/ z dnia 13-07-2012r. sygn. II SAB/Wa 116/12+ 295,2zł 107/ z dnia 13-07-2012r. sygn. II SAB/Wa 30/12+ 295,2zł 108/ z dnia 8-11-2012r. sygn. IV SO/Wa 50/12+100+ 295,2zł 109/ z dnia 12.06.2012r. sygn. VII SO/Wa 4/12+1+ 295,2zł 110/ z dnia 17.07.2012r. sygn. II SA/Wa 723/12+200+ 295,2zł 111/ z dnia 30.08.2012r. sygn. II SA/Wa 637/12+1000+ 295,2zł 112/ z dnia 12.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 193/12+ 295,2zł 113/ z dnia 20.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 189/12+ 295,2zł 114/ z dnia 7.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 149/12+ 295,2zł 115/ z dnia 12.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 147/12+ 295,2zł 116/ z dnia 12.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 148/12+ 295,2zł 117/ z dnia 7.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 150/12+ 295,2zł 118/ z dnia 6.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 158/12+ 295,2zł 119/ z dnia 6.11.2012r. sygn. II SAB/Wa 272/12+ 295,2zł 120/ z dnia 11.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 146/12+ 295,2zł 121/ z dnia 30.08.2012r. sygn. VII SAB/Wa 233/11+ 295,2zł 122/ z dnia 8-11-2012r. sygn. IV SO/Wa 47/12+100+ 295,2zł 123/ z dnia 13.11.2012r. sygn. II SAB/Wa 253/12+ 295,2zł 124/ z dnia 3.12.2012r. sygn. II SAB/Wa 280/12+ 295,2zł 125/ z dnia 19.12.2012r. sygn. II SAB/Wa 295/12+ 295,2zł 126/ z dnia 30.01.2013r. sygn. II SAB/Wa 266/12+ 295,2zł 127/ z dnia 29.01.2013r. sygn. II SAB/Wa 295/12+ 295,2zł 128/ z dnia 20.02.2013r. sygn. II SAB/Wa 489/12+ 100zł 129 z dnia 20.02.2013r. sygn. II SAB/Wa 494/12+ 100zł 130/ z dnia 22.02.2013r. sygn. II SAB/Wa 465/12+ 100zł 131/ z dnia 28.02.2013r. sygn. II SAB/Wa 476/12+ 100zł 132/ z dnia 11.03.2013r. sygn. II SAB/Wa 428/12+ 100zł 133/ z dnia 18.03.2013r. sygn. II SAB/Wa 388/12+ 100zł 134/ z dnia 15.04.2013r. sygn. II SA/Wa 202/13+ 200zł +300zł (rażące naruszenie prawa) 135/ z dnia 15.04.2013r. sygn. II SAB/Wa 375/12+ 100zł 136/ z dnia 7.05.2013r. sygn. II SAB/Wa 413/12+ 100zł 137/ z dnia 21.06.2013r. sygn. II SAB/Wa 148/13+ 100zł 138/ z dnia 18.06.2013r. sygn. II SAB/Wa 190/13+ 442,80zł 139/ z dnia 10.07.2013r. sygn. II SAB/Wa 201/13+ 100zł 140/ z dnia 21.08.2013r. sygn. II SAB/Wa 203/13+ 100zł 141/ z dnia 5.09.2013r. sygn. IV SAB/Wa 183/12+ 100zł+100zł 142/ z dnia 10.09.2013r. sygn. II SAB/Wa 329/13+ 100zł 143/ z dnia 16.10.2013r. sygn.IV SAB/Wa 83/13+1000zł +100zł (rażące naruszenie prawa) 144/ z dnia 5.11.2013r. sygn. II SAB/Wa 368/13+ 100zł 145/ z dnia 29.11.2013r. sygn. II SAB/Wa 466/13+ 100zł 146/ z dnia 26.11.2013r. sygn. II SAB/Wa 328/13+ 100zł 147/ z dnia 24.10.2013r. sygn. II SA/Wa 1234/13+ 100zł+ 200zł 148/ z dnia 6.12.2013r. sygn. II SAB/Wa 414/13+ 100zł 149/ z dnia 6.12.2013r. sygn. II SAB/Wa 468/13+ 100zł 150/ z dnia 26.11.2013r. sygn. II SAB/Wa 467/13+ 100zł 151/ z dnia 16.12.2013r. sygn. II SAB/Wa 275/13+ 100zł 152/ z dnia 15.11.2013r. sygn. II SAB/Wa 287/13+ 20zł 153/ z dnia 19.02.2014r. sygn. II SAB/Wa 622/13+ 33zł 154/ z dnia 9.01.2014r. sygn. II SAB/Wa 540/13+ 100zł 155/ z dnia 26.02.2014r. sygn. II SAB/Wa 627/13+ 100zł 156/ z dnia 4.03.2014r. sygn. II SAB/Wa 728/13+ 100zł 157/ z dnia 6.03.2014r. sygn. II SAB/Wa 708/13+ 100zł 158/ z dnia 14.03.2014r. sygn. II SAB/Wa 619/13+ 100zł 159/ z dnia 19.03.2014r. sygn. II SAB/Wa 720/13+ 100zł 160/ z dnia 3.04.2014r. sygn. II SAB/Wa 774/13+ 100zł 161/ z dnia 11.04.2014r. sygn. II SA/Wa 2143/13+ 200zł + 300zł 162/ z dnia 11.04.2014r. sygn. II SA/Wa 2183/13+ 200zł + 300zł 163/ z dnia 26.05.2014r. sygn. II SAB/Wa 159/14+ 100zł 164/ z dnia 21.05.2014r. sygn. II SAB/Wa 155/14+ 100zł 165/ z dnia 24.06.2014r. sygn. II SAB/Wa 220/14+ 100zł(rażące naruszenie prawa) 166/ z dnia 9.07.2014r. sygn. II SAB/Wa 122/14+ 100zł 167/ z dnia 18.07.2014r. sygn. II SAB/Wa 192/14+ 100zł 168/ z dnia 25.03.2014r. sygn. I OSK 2319/13+ 100zł 169/ z dnia 24.07.2014r. sygn. II SA/Wa 826/14+ 200zł + 300zł 170/ z dnia 6.08.2014r. sygn. II SAB/Wa 275/14+ 100zł 171/ z dnia 12.08.2014r. sygn. II SAB/Wa 48/14+ 100zł 172/ z dnia 19.08.2014r. sygn. I OSK 226/14 173/ z dnia 18.07.2014r. sygn. II SAB/Wa 292/14+ 100zł http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

 3. dora

  Zorro, wyrażam pełen podziw dla Pani/Pana działań. Chętnie skorzystam z wiedzy w naszym rejonie. Dotychczasowe moje działania są wręcz infantylne (liczące na dobrą wolę rozwiązywania problemów) w stosunku do ww. Mam nadzieję, że powyższe działania nie odbywały się w pojedynkę (szkoda życia dla osób, które są obojętne albo tylko narzekają, a nie ruszą palcem), a w ramach jakiegoś stowarzyszenia. Proszę o wskazówki - skorzystam pewnie nie tylko ja.

 4. Pytający

  Tak czytam i zastanawiam się kto pisze takie bzdury i dlaczego "Gazeta" zamiast opisywać fakty , jest tak bardzo stronnicza i nie chce sprawdzić faktów tylko sugeruje się Pani Moniką M . Pseudomieszkanką Roszczepu , pseudoekologiem i można tu wymieniać jeszcze dużo... Zaczynacie od niezadowolenia Krusza a ja pytam kto się pytał Roszczep czy w Kruszu mozna zrobic kopalnię? Otóż nikt ! Uchwała z zebrania Roszczepu -śmiech na sali !!! Parter Pani M wymienia argumenty na przeciw , Pani M spisuje uchwałę i sam się pod nią podpisuje i składa do gminy. Ilośc osob na zebraniu ? Max 15 ( dodam że wieś liczy ok 100 gospodarstw ) i jaki to jest "głos wsi" się pytam? Wszystko owiane tajemnicą ? Specjalnie wykonałem dziś telefon do gminy nie podając nazwiska zapytałem na jakim etapie jest postępowanie i bez problemu udzielono mi odpowiedzi? To kto przepraszam miał być informowany i w jaki sposób ? I można by tak w nieskończoność. Wy jako Gazeta powinniście pisać Prawdę przez duże P a nie tego typu informacje które są obłudą!! I robieniem kampanii antywyborczej Ale jacy ludzie taki poziom i mam nadzieję że wybory najbliższe pokażą co wieś Roszczepu sądzi na temat pani Moniki Myszkal która sprostuję NIE JEST MIESZKANKĄ ROSZCZEPU i pobożne życzenie niech wraca tam skąd przyszła. Pozdrawiam .

 5. zainteresowana

  czy ktoś zajrzał w umowy że pisze takie bzdury? a szkoda bo nie kłamalibyście oszukując wszystkich !!!!! Tak poczytałam "Wieści podwarszawskie" i same artykuły oczerniające, szykanujące i zawierające kłamstwa! czy naprawdę nic dobrego się u Nas nie dzieje? Kto rządzi tą gazetą?

 6. Zorro

  Bardzo dziękujemy za niezwykle "mądrą" wypowiedź "Pytającego", prawdopodobnie pociotka wójta Rakowskiego, próbującego w jego imieniu , po raz kolejny zrobić "wodę z mózgów" czytelnikom. Chyba nie zapoznał się z wcześniejszym wpisem i treścią prawomocnych wyroków sądowych potwierdzających wielokrotnie fakt nieudzielania przez Rakowskiego wnioskowanych informacji. Dla niedowiarków polecam lekturę BIP urzędu http://www.bip.klembow.pl/. Spróbujcie się zapoznać z protokołami z sesji obrad RG Klembów, a stwierdzicie że jest to niemożliwe. Publikowane "kadłubkowe" projekty protokołów nie niosą żadnej istotnej informacji. Protesty radnych w tym zakresie nie przyniosły żadnych skutków, bo przecież najłatwiej jest rządzić ciemnym, nieświadomym niczego "motłochem". Ludzie, otrząśnijcie się z letargu, bo wasze dzieci będą musiały się stąd wyprowadzić!!!.

 7. zainteresowana

  Zorro Ty za to prowadzisz kampanię przeciwko wójtowi a temat nie tego dotyczy bo ja jestem zainteresowana tą konkretnie sprawą i też mam dokumenty że nic nie jest zatajane, robione po znajomości itp. bo wójta nawet osobiście nie znam. A działania Pana Rakowskiego jako wójta nie oceniam i nie oceniaj ludzi nazywając ich "motłochem: pod pseudonimem bo to trochę żałosne

 8. Zorro

  I nożyce się odezwały. "Zainteresowana", która ma rzekomo dowody niewinności Pana Rakowskiego. Chcielibyśmy je z pewnością wszyscy zobaczyć , bo jak na razie powszechnie dostępne są jedynie dowody jego winy: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

 9. Pytający

  Bardzo szczerze gratuluję jedynemu słusznemu kandydatowi do Rady Gminy Pani Halinie Adamskiej :) dodam że tym wyborem " głos wsi " wyraził swoje zdanie co sądzi na temat Pani M. Co do artykułu nie chce mi się dyskutować na temat opinii o obecnym wójcie , ponieważ uważam że może to i dobry czas na kogoś nowego ale co do kopalni to pomimo że nie jestem osobiście nią zainteresowany to na pewno ta okolica potrzebuje nowych dróg, obwodnicy min. Marek i jeśli nie w Roszczepie to w Kruszu lub na innej wsi gdzie też są domy , też są mieszkańcy, drogi, wody i wszystko co wszystkim przyjdzie na myśl . Nie bądźcie egoistami...

 10. Zorro zdemaskowany!

  Oszust i manipulator ukrywający się w komentarzach pod nickiem "Zorro" to: WOJCIECH EDWARD F***** ZAM. UL. KADEN-BANDROWSKIEGO 01-499 WARSZAWA (BEMOWO) ORAZ UL. MESYŃSKA , 02-761 WARSZAWA (MOKOTÓW) TEL.: 604-***-**5 EMAIL: w******@onet.eu POZDRAWIAM EDZIU! ******* admin

 11. Nelson

  Many small companies prefer to hire SEO specialists as consultants rather than full time employees, unless they have a certain amount of websites that need to be continuously maintained and optimized. So what are you going to put in their search box is "website optimization tips". Forgetting to write for an audience is one of the biggest mistakes that bloggers make. sales properties in bethesda maryland (<a href="http://mrk.im/homesforsalebethesdamaryland95569" rel="nofollow">Nelson</a>) this way, it is informed about the kind of information that a surfer is looking for.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *