Co ma wisieć nie utonie

23

W miniony piątek na wniosek komisarza wyborczego zwołano I sesję Rady Powiatu wołomińskiego. Niemałą niespodziankę przygotował (dla wydaje się „ułożonej” wcześniej Rady), najstarszy wiekiem radny, który w myśl ustawy przewodniczył obradom. Zamiast przyklepać to wszystko, co wcześniej uzgodniła stara koalicja, otworzył i natychmiast zawiesił obrady, aż do 22 grudnia. W myśl znowelizowanych przepisów postąpił słusznie i jak się wydaje tylko on przeczytał to, co powinni wiedzieć wszyscy.

Zgodnie z prawem wyborczym, pierwszą sesję każdej nowo wybranej rady prowadzi tzw. Radny Senior, czyli najstarszy wiekiem pośród wybranych radnych. W tym przypadku był nim polityk z wieloletnim doświadczeniem, mieszkaniec Zielonki, Adam Łossan. Zgodnie z prawem tylko radny Senior ma prawo prowadzić sesję do momentu wyboru właściwego przewodniczącego Rady, do czego w ostateczności nie doszło. Przypomnieć należy, że w dniu zwołanej sesji nie doszło jeszcze do personalnych rozstrzygnięć aż w 6 samorządach gminnych i nie wiadomo było, kto ostatecznie zasiądzie w Radzie Powiatu wołomińskiego. Widząc to, tuż po otwarciu sesji, radny Senior zawiesił posiedzenie rady aż do 22 grudnia. Tym samym dał czas na ostateczne uformowanie się jej składu.

Decyzja ta nie spodobała się niektórym radnym, którzy nie kryli niezadowolenia, protestowali podczas obrad, ale także i po ich zakończeniu. (…)

Więcej na łamach Wieści.

 

23 KOMENTARZE

 1. Decyzja mądra, ale z tekstu wynika, że już niektórzy radni powiatowi przebierali nóżkami żeby jak najszybciej dobrać do konfitur.

 2. A teraz krótkie ćwiczenie intelektualne. Wyobraźmy sobie, że podobnej – zgodnej z prawem a jakże – sztuczki dokonałaby osoba ze środowiska „faszistowskiego” „kaczistowskiego” PiS. Ciekawe jak wtedy wyglądałyby relacje lokalnych gazet?

 3. To nie jest żadna sztuczka tylko działanie zgodne z litera prawa , logiką i zasadami dobrego działania czyli arystotelesowskiej roztropnej troski.
  A co do środowisk słusznie minionego kaczyzmu i ich reakcji to mam to gdzieś.

 4. Radni, którzy protestowali i nie kryli oburzenia moim zdaniem powinni się zastanowić czy mogą sprawować ten mandat ponieważ nie potrafią myśleć i działać zgodnie z literą i duchem prawa.

 5. Bzdura. Przecież w wyniku II tury mógł się zmienić skład jednej czwartej rady, więc odłożenie jej ukonstytuowania się było całkowicie uzasadnione i mieściło się w ramach obowiązującego prawa. Gdyby II tura miała ewentualnie zmienić jednego radnego to faktycznie takie odkładanie w czasie nie miałoby większego sensu.

 6. Bardzo słuszny ruch i decyzja seniora Łossana. Do 22 – grudnia kilku radnych może już nie być radnymi a burmistrzami czy wójtami albo pozostaną radnymi ale po ślubowaniu. Tak do 22- grudnia radny przed ślubowaniem nie jest chroniony choćby nieoczekiwaną utratą pracy. A myślę że kilku z nich mogło by już pójść na tzw. zieloną trawkę.

 7. Poniżej statut Powiatu
  Ewidentnie prawo zostało złamane ale platformie wolno wszystko

  § 11
  1. Porządek obrad sesji rady powinien zostać wyczerpany na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego rady lub radnego, rada może postanowić o przerwaniu sesji i jej kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
  2. O przerwaniu sesji zgodnie z ust. 1, rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku sesji, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie podejmowanie uchwał.
  3. W protokole z sesji rady odnotowuje się przerwanie sesji, o którym mowa w ust. 1, oraz imiona i nazwiska radnych nieobecnych w chwili ogłoszenia przerwy.
  4. Przewodniczący rady niezwłocznie zawiadamia nieobecnych radnych o miejscu i terminie kolejnego posiedzenia tej samej sesji.

 8. I co, Rada postanowiła o przerwaniu sesji? Czyli Rada to Łossan. Oj panowie „niepartyjni” partie mogłyby się od was uczyć kombinowania. A gazety, które takie falandyzowanie usprawiedliwiają to moim zdaniem po prostu integralna część tej korporacji polityków i „działaczy” samorządowych, którym nagle PiS zagroził.

 9. Widać problemy z czytaniem i rozumieniem : skoro porządek „powinien zostać wyczerpany… to nie oznacza , że musi lecz to , że może nie zostać wyczerpany. Jeżeli „może postanowić” to znaczy , że może ale nie musi,bo może także niepostanowić.
  W czym problem, w jaki sposób zostało to prawo złamane?
  Proszę nauczyć się znaczenia słów , że powinien to znaczy , że powinien i wcale to nie oznacza jakiegokolwiek przymusu prawnego. Powinien oznacza także to, że czytający powinien włożyć maksimum wysiłku w rozumienie tekstu i nie silić się na własne niedojrzałe interpretacje.
  Jeżeli ktoś może coś postanowić to jednocześnie oznacza, że nie ma obowiązku postanowić ale może to zrobić. Semiotyka, a w szczególności jej wyspecjalizowana dyscyplina semantyka, zajmuje się takimi kwestiami. Proszę się douczyć przed zabraniem głosu, a na razie proszę się zgłosić w terminie poprawkowym

  • No cóż, ludzie są chyba nie świadomi co ma się wydarzyć. Otóż z nadania PIS-u starostą ma zostać Kazimierz Rakowski który po 23 latach rządów, przegrał z kretesem wybory na wójta w Klembowie. Dziwnym trafem trafił jednak do rady powiatu w Wołominie? To osoba niezwykle „doświadczona i zasłużona” dla miejscowej społeczności, wyposażona w rozległe „znajomości” , wyrobione prze lata „praktyki”. Wystarczy wspomnieć, że Kazimierz Rakowski jest rekordzistą w skali kraju a może i Europy i Świata w łamaniu prawa odnośnie nieudzielania, mogącej zdemaskować jego bezprawne poczynania informacji publicznej. Jak dotąd przegrał ze prostym rolnikiem 173 sprawy przed WSA i NSA w Warszawie ( lista spraw poniżej, wyroki do wglądu w internecie). W kilku z nich Sąd orzekł, że Kazimierz Rakowski dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Koszty grzywien i koszty sądowe, które obciążyły de facto ostatecznie mieszkańców gminy z tego tytułu, sięgają już ok. 50.000,00zł. Zdanie o jego poczynaniach, choć nieśmiało, wyraziła KR RG Klembów. http://wiesci.com.pl/2014/07/klembow-komisja-rewizyjna-negatywnie-ocenila-wojta/

   • A oto kilka udokumentowanych urzędowymi dokumentami osiągnięć wójta K. Rakowskiego, które wyszły na jaw m.in., po prawomocnych wyrokach sądów administracyjnych:
    1/ niegospodarność- inwestowanie publicznych środków na cudzych gruntach, 2/ uwłaszczanie się w drodze oszustwa na cudzych gruntach,3/ fałszowanie i ukrywanie niewygodnych dokumentów urzędowych,4/ niszczenie dokumentów urzędowych bez zgody Archiwum Państwowego,5/ nie przestrzeganie w ogóle w gminie przepisów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,6/ dopuszczanie się samowoli budowlanej (gazociąg, przychodnia zdrowia, drogi itd.)7/ nepotyzm, kumoterstwo, donosicielstwo, zastraszanie radnych i mieszkańców, nękanie osób niewygodnych, wysuwanie fałszywych oskarżeń,8/ paserska sprzedaż przywłaszczonych sobie w drodze oszustwa gruntów,9/ nieprawidłowości w umorzeniach podatkowych, traktowanych jako nagroda za uległość, donosicielstwo i wspieranie jego bezprawnych przedsięwzięć,10/ rażące niedopełnianie obowiązków ( np.: prowadzenie przez pięć lat postępowania rozgraniczeniowego, nie będącego na rękę jego poplecznikom),11/ prywata ( wybudowanie za publiczne środki wodociągu w polu do niezabudowanych działek dla prywatnego inwestora bez wiedzy i zgody Rady Gminy),12/ łamanie procedur przetargowych ( umowa na dowóz dzieci do szkół),13/ rażąca niegospodarność przy ustalaniu stawek najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych,14/ niedopełnienie obowiązków i rażący brak kompetencji, przez który gmina straciła miliony dotacji na budowę wodociągów.

   • W chwili obecnej w wielu ww. sprawach toczą się postępowania w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie (5Ds/609/14, 2Ds.211/14, 5Ds159/14, 5Ds.870/14, 1Ds.210/14, 5Ds220/14, 5Ds159/14, 5Ds/1280/14).
    Ta „niezależna” prokuratura , mimo wytyków Prokuratury Okręgowej, nie kwapi się jednak do postawienia Rakowskiemu, przeciągając sprawy, umarzając je lub wręcz odmawiając wszczęcia.
    postępowań. Miejscowy sąd jest również podejrzanie wyrozumiały. Z drugiej jednak strony, trudno się chyba temu dziwić, skoro niektórzy prokuratorzy i sędziowie pobudowali się na terenie właśnie gminy Klembów, za rządów Kazimierza Rakowskiego.
    Czy zatem taki osobnik może być lansowany na starostę wołomińskiego?….. okazuje się że tak!!!
    Takich urzędników nam właśnie potrzeba i o takich marzą miejscowi mieszkańcy i wyborcy!!! , którzy po kolejnych latach znów obudzą się ” goli , z ręką w nocniku”.
    Dalszy scenariusz łatwo przewidzieć. Znów będą setki przegranych spraw w sądzie, wielotysięczne grzywny da urzędu, płacone z kieszeni podatników, bardziej wnikliwe kontrole organów nadzoru zakończone negatywnymi ocenami , postępowania prokuratorskie, postępowania przed sadem karnym.
    Może w konsekwencji wreszcie ktoś zrobi porządek w starostwie powiatowym w Wołominie, czego uważnym czytelnikom i sobie życzę.

   • A to lista spraw zakończonych Orzeczeniami WSA i NSA w Warszawie na niekorzyść Gminy Klembów:
    1/ z dnia 11-03-2010r. sygn. II SAB/Wa 187/09 100zł

    2/ z dnia 03-02-2010r. sygn. II SAB/Wa 141/09 100zł

    3/ z dnia 03-02-2010r. sygn. II SAB/Wa 140/09 100zł

    4/ z dnia 03-02-2010r. sygn. II SAB/Wa 139/09 100zł

    5/ z dnia 03-02-2010r. sygn. II SAB/Wa 137/09 100zł

    6/ z dnia 22-05- 2010r. sygn. II SO/Wa 15/10 100zł 100zł

    7/ z dnia 14-01-2010r. sygn. II SAB/Wa 151/09 100zł

    8/ z dnia 12-04-2010r. sygn. II SAB/Wa 5/10 100zł 100zł

    9/ z dnia 19-08-2010r. sygn. II SAB/Wa 97/10 100zł

    10/ z dnia 27-10-2010r. sygn. II SAB/Wa 152/10 75zł

    11/ z dnia 14-09-2010r. sygn. II SAB/Wa 178/10 100zł

    12/ z dnia 27-10-2010r. sygn. II SAB/Wa 193/10 60zł

    13/ z dnia 19-08-2010r. sygn. II SO/Wa 40/10 200zł 100zł

    14/ z dnia 19-08-2010r. sygn. II SO/Wa 49/10 300zł 100zł

    15/ z dnia 12-11-2010r. sygn. II SAB/Wa 200/10 100zł

    16/ z dnia 07-09-2010r. sygn. II SAB/Wa 201/10 100zł

    17/ z dnia 14-09-2010r. sygn. II SO/Wa 56/10 100zł 100zł

    18/ z dnia 05-08-2010r. sygn. II SAB/Wa 132/10 100zł

    19/ z dnia 26-11-2010r. sygn. II SAB/Wa 242/10 100zł

    20/ z dnia 09-12-2010r. sygn. II SAB/Wa 280/10 100zł

    21/ z dnia 20-12-2010r. sygn. II SAB/Wa 272/10 100zł

    22/ z dnia 8-11-2010r. sygn. II SAB/Wa 241/10 100zł

    23/ z dnia 12-11-2010r. sygn. II SO/Wa 76/10 100zł 100zł

    24/ z dnia 09-12-2010r. sygn. II SAB/Wa 298/10 100zł

    25/ z dnia 15-02-2011r. sygn. II SAB/Wa 319/10 100zł

    26/ z dnia 9-02-2011r. sygn. II SAB/Wa 329/10 50zł

    27/ z dnia 17-02-2011r. sygn. II SAB/Wa 352/10 50zł

    28/ z dnia 19-08-2010r. sygn. II SAB/Wa 97/10 100zł

    29/ z dnia 18-03-2010r. sygn. II SAB/Wa 353/10 100zł

    30/ z dnia 26-06-2009r. sygn. IV SAB/Wa 297/09 300zł-RG

    31/ z dnia 26-11-2009r. sygn. II SAB/Wa 79/09 100 zł-RG

    32/ z dnia 05-08-2010r. sygn. II SAB/Wa 132/10 100 zł-RG

    33/ z dnia 03-10-2010r. sygn. II SO/Wa 94/10 3224,98 100 zł-RG

    34/ z dnia 22-06-2011r. sygn. II SA/Wa 562/11 1000 200zł

    35/ z dnia 06-05-2011r. sygn. II SO/Wa 17/11 300 100zł

    36/ z dnia 06-05-2011r. sygn. II SO/Wa 18/11 300 100zł

    37/ z dnia 17-05-2011r. sygn. IV SO/Wa 12/11 1000zł

    38/ z dnia 22-06-2011r. sygn. II SAB/Wa 98/11 50zł

    39/ z dnia 21-05-2011r. sygn. II SAB/Wa 126/11 50zł

    40/ z dnia 29-06-2011r. sygn. II SAB/Wa 199/11 100zł

    41/ z dnia 12-07-2011 sygn. II SAB/Wa 175/11 100zł

    42/ z dnia 29-04-2011r. sygn. IV SAB/Wa 18/11 100zł

    43/ z dnia 17-02-2011r. sygn. II SA/Wa 1541/11 100zł

    44/ z dnia 21-02-2011r. sygn. II SAB/Wa 192/11 295,2zł

    45/ z dnia 26-09-2011r. sygn. II SO/Wa 50/11 100zł

    46/ z dnia 22-11-2011r. sygn. II SA/Wa 1539/11 1000zł 295,2zł

    47/ z dnia 22-11-2011r. sygn. II SAB/Wa 247/11 360zł

    48/ z dnia 22-11-2011r. sygn. II SAB/Wa 249/11 360zł

    49/ z dnia 25-11-2011r. sygn. II SO/Wa 48/11 1500zł

    50/ z dnia 8-12-2011r. sygn. II SAB/Wa 239/11 295,2zł

    51/ z dnia 27-06-2011r. sygn. II SAB/Wa 255/11 295,2zł

    52/ z dnia 4-01-2011r. sygn. II SAB/Wa 184/11 295,2zł

    53/ z dnia 12-01-2011r. sygn. II SO/Wa 73/11 300 295,2zł

    54/ z dnia 13-12-2011r. sygn. II SAB/Wa 236/11 295,2zł

    55/ z dnia 25-01-2012r. sygn. II SO/Wa 75/11 300zł

    56/ z dnia 10-01-2012r. sygn. II SAB/Wa 320/11 295,2zł

    57/ z dnia 19-01-2012r. sygn. II SO/Wa 112/11 100zł

    58/ z dnia 08-02-2012r. sygn. II SO/Wa 114/11 500zł 295,2zł

    59/ z dnia 14-12-2011r. sygn. II SA/Wa 1563/11 295,2zł

    60/ z dnia 9-02-2012r. sygn. II SAB/Wa 382/11 295,2zł

    61/ z dnia 10-02-2012r. sygn. II SO/Wa 88/11 200zł 295,2zł

    62/ z dnia 10-02-2012r. sygn. II SO/Wa 94/11 200zł 295,2zł

    63/ z dnia 15-02-2012r. sygn. II SO/Wa 99/11 2000zł 295,2zł

    64/ z dnia 15-02-2012r. sygn. II SAB/Wa 369/11 295,2zł

    65/ z dnia 22-02-2012r. sygn. II SO/Wa 83/11 500 295,2zł

    66/ z dnia 29-02-2012r. sygn. II SO/Wa 86/11 750 295,2zł

    67/ z dnia 28-02-2012r. sygn. II SAB/Wa 339/11 295,2zł

    68/ z dnia 2-02-2012r. sygn. II SAB/Wa 389/11 295,2zł

    69/ z dnia 9-01-2012r. sygn. IV SAB/Wa 1465/11 295,2zł

    70/ z dnia 5-03-2012r. sygn. II SO/Wa 106/11 2000zł 295,2zł

    71/ z dnia 16-02-2012r. sygn. II SO/Wa 113/11 500zł 295,2zł

    72/ z dnia 22-02-2012r. sygn. II SO/Wa 80/11 500zł 295,2zł

    73/ z dnia 21-02-2012r. sygn. II SO/Wa 81/11 500zł 295,2zł

    74/ z dnia 9-03-2012r. sygn. II SO/Wa 82/11 500zł 295,2zł

    75/ z dnia 7-03-2012r. sygn. II SO/Wa 84/11 500zł 295,2zł

    76/ z dnia 9-03-2012r. sygn. II SO/Wa 85/11 500zł 295,2zł

    77/ z dnia 5-03-2012r. sygn. II SO/Wa 89/11 500zł 295,2zł

    78/ z dnia 19-03-2012r. sygn. II SO/Wa 91/11 500zł 295,2zł

    79/ z dnia 5-03-2012r. sygn. II SO/Wa 95/11 500zł 295,2zł

    80/ z dnia 24-02-2012r. sygn. II SO/Wa 97/11 500zł 295,2zł

    81/ z dnia 14-12-2011r. sygn. II SAB/Wa 246/11 295,2zł

    82/ z dnia 14-12-2011r. sygn. II SAB/Wa 325/11 295,2zł

    83/ z dnia 21-03-2012r. sygn. II SO/Wa 104/11 500zł 295,2zł

    84/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 107/11 200zł 295,2zł

    85/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 111/11 200zł 295,2zł

    86/ z dnia 20-02-2012r. sygn. II SO/Wa 77/11 200zł 295,2zł

    87/ z dnia 22-03-2012r. sygn. II SO/Wa 87/11 500zł 295,2zł

    88/ z dnia 22-03-2012r. sygn. II SO/Wa 93/11 500zł 295,2zł

    89/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 98/11 1500zł 295,2zł

    90/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 76/11 2000zł 295,2zł

    91/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 90/11 3500zł 295,2zł

    92/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 92/11 750zł 295,2zł

    93/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 96/11 3500zł 295,2zł

    94/ z dnia 20-03-2012r. sygn. II SO/Wa 14/12 200zł 295,2zł

    95/ z dnia 8-05-2012r. sygn. II SO/Wa 103/11 2000 295,2zł

    96/ z dnia 12-04-2012r. sygn. II SAB/Wa 453/11 295,2zł

    97/ z dnia 11-04-2012r. sygn. II SAB/Wa 457/11 295,2zł

    98/ z dnia 16-05-2012r. sygn. II SO/Wa 9/12 200 295,2zł

    99/ z dnia 26-04-2012r. sygn. II SAB/Wa 444/11 295,2zł

    100/ z dnia 23-04-2012r. sygn. II SAB/Wa 12/12 295,2zł

    101/ z dnia 10-05-2012r. sygn. II SO/Wa 17/12 100 295,2zł

    102/ z dnia 24-05-2012r. sygn. II SO/Wa 78/11 200 295,2zł

    103/ z dnia 29-05-2012r. sygn. IV SO/Wa 15/12 500 zł

    104/ z dnia 29-05-2012r. sygn. II SAB/Wa 24/12 295,2zł

    105/ z dnia 11-07-2012r. sygn. II SAB/Wa 115/12 295,2zł

    106/ z dnia 13-07-2012r. sygn. II SAB/Wa 116/12 295,2zł

    107/ z dnia 13-07-2012r. sygn. II SAB/Wa 30/12 295,2zł

    108/ z dnia 8-11-2012r. sygn. IV SO/Wa 50/12 100 295,2zł

    109/ z dnia 12.06.2012r. sygn. VII SO/Wa 4/12 1 295,2zł

    110/ z dnia 17.07.2012r. sygn. II SA/Wa 723/12 200 295,2zł

    111/ z dnia 30.08.2012r. sygn. II SA/Wa 637/12 1000 295,2zł

    112/ z dnia 12.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 193/12 295,2zł

    113/ z dnia 20.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 189/12 295,2zł

    114/ z dnia 7.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 149/12 295,2zł

    115/ z dnia 12.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 147/12 295,2zł

    116/ z dnia 12.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 148/12 295,2zł

    117/ z dnia 7.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 150/12 295,2zł

    118/ z dnia 6.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 158/12 295,2zł

    119/ z dnia 6.11.2012r. sygn. II SAB/Wa 272/12 295,2zł

    120/ z dnia 11.09.2012r. sygn. II SAB/Wa 146/12 295,2zł

    121/ z dnia 30.08.2012r. sygn. VII SAB/Wa 233/11 295,2zł

    122/ z dnia 8-11-2012r. sygn. IV SO/Wa 47/12 100 295,2zł

    123/ z dnia 13.11.2012r. sygn. II SAB/Wa 253/12 295,2zł

    124/ z dnia 3.12.2012r. sygn. II SAB/Wa 280/12 295,2zł

    125/ z dnia 19.12.2012r. sygn. II SAB/Wa 295/12 295,2zł

    126/ z dnia 30.01.2013r. sygn. II SAB/Wa 266/12 295,2zł

    127/ z dnia 29.01.2013r. sygn. II SAB/Wa 295/12 295,2zł

    128/ z dnia 20.02.2013r. sygn. II SAB/Wa 489/12 100zł

    129 z dnia 20.02.2013r. sygn. II SAB/Wa 494/12 100zł

    130/ z dnia 22.02.2013r. sygn. II SAB/Wa 465/12 100zł

    131/ z dnia 28.02.2013r. sygn. II SAB/Wa 476/12 100zł

    132/ z dnia 11.03.2013r. sygn. II SAB/Wa 428/12 100zł

    133/ z dnia 18.03.2013r. sygn. II SAB/Wa 388/12 100zł

    134/ z dnia 15.04.2013r. sygn. II SA/Wa 202/13 200zł 300zł (rażące naruszenie prawa)

    135/ z dnia 15.04.2013r. sygn. II SAB/Wa 375/12 100zł

    136/ z dnia 7.05.2013r. sygn. II SAB/Wa 413/12 100zł

    137/ z dnia 21.06.2013r. sygn. II SAB/Wa 148/13 100zł

    138/ z dnia 18.06.2013r. sygn. II SAB/Wa 190/13 442,80zł

    139/ z dnia 10.07.2013r. sygn. II SAB/Wa 201/13 100zł

    140/ z dnia 21.08.2013r. sygn. II SAB/Wa 203/13 100zł

    141/ z dnia 5.09.2013r. sygn. IV SAB/Wa 183/12 100zł 100zł

    142/ z dnia 10.09.2013r. sygn. II SAB/Wa 329/13 100zł

    143/ z dnia 16.10.2013r. sygn.IV SAB/Wa 83/13 1000zł 100zł (rażące naruszenie prawa)

    144/ z dnia 5.11.2013r. sygn. II SAB/Wa 368/13 100zł

    145/ z dnia 29.11.2013r. sygn. II SAB/Wa 466/13 100zł

    146/ z dnia 26.11.2013r. sygn. II SAB/Wa 328/13 100zł

    147/ z dnia 24.10.2013r. sygn. II SA/Wa 1234/13 100zł 200zł

    148/ z dnia 6.12.2013r. sygn. II SAB/Wa 414/13 100zł

    149/ z dnia 6.12.2013r. sygn. II SAB/Wa 468/13 100zł

    150/ z dnia 26.11.2013r. sygn. II SAB/Wa 467/13 100zł

    151/ z dnia 16.12.2013r. sygn. II SAB/Wa 275/13 100zł

    152/ z dnia 15.11.2013r. sygn. II SAB/Wa 287/13 20zł

    153/ z dnia 19.02.2014r. sygn. II SAB/Wa 622/13 33zł

    154/ z dnia 9.01.2014r. sygn. II SAB/Wa 540/13 100zł

    155/ z dnia 26.02.2014r. sygn. II SAB/Wa 627/13 100zł

    156/ z dnia 4.03.2014r. sygn. II SAB/Wa 728/13 100zł

    157/ z dnia 6.03.2014r. sygn. II SAB/Wa 708/13 100zł

    158/ z dnia 14.03.2014r. sygn. II SAB/Wa 619/13 100zł

    159/ z dnia 19.03.2014r. sygn. II SAB/Wa 720/13 100zł

    160/ z dnia 3.04.2014r. sygn. II SAB/Wa 774/13 100zł

    161/ z dnia 11.04.2014r. sygn. II SA/Wa 2143/13 200zł 300zł

    162/ z dnia 11.04.2014r. sygn. II SA/Wa 2183/13 200zł 300zł

    163/ z dnia 26.05.2014r. sygn. II SAB/Wa 159/14 100zł

    164/ z dnia 21.05.2014r. sygn. II SAB/Wa 155/14 100zł

    165/ z dnia 24.06.2014r. sygn. II SAB/Wa 220/14 100zł(rażące naruszenie prawa)

    166/ z dnia 9.07.2014r. sygn. II SAB/Wa 122/14 100zł

    167/ z dnia 18.07.2014r. sygn. II SAB/Wa 192/14 100zł

    168/ z dnia 25.03.2014r. sygn. I OSK 2319/13 100zł

    169/ z dnia 24.07.2014r. sygn. II SA/Wa 826/14 200zł 300zł

    170/ z dnia 6.08.2014r. sygn. II SAB/Wa 275/14 100zł

    171/ z dnia 12.08.2014r. sygn. II SAB/Wa 48/14 100zł

    172/ z dnia 19.08.2014r. sygn. I OSK 226/14

    173/ z dnia 18.07.2014r. sygn. II SAB/Wa 292/14 100zł

    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

  • Odpowiedź jest prosta. K.Rakowski skorzystał że specjalistów od udzielania wymijających i kłamliwych odpowiedzi. Byli to zatrudnieni w urzędzie, a obecni nowi radni powiatu : Paweł Bednarczyk i Stanisław Żak oraz była „gwiazda ” PIS-u Andrzej Diakonow ( zastępca Rakowskiego i jego prawa ręka, patrz wyżej ). Tej dobranej „paczce” bardzo podobały się formułowane przez nich w odpowiedzi pisma, lecz nie spodobały się one sędziom WSA i NSA w Warszawie.
   Wiadomo, że nawet krowa porażona przez elektrycznego pastucha szybko wyciągnie z tego właściwe wnioski, ale panowie szli do końca konsekwentnie z głową do przodu, licząc chyba na swoje rozległe układy i znajomości .
   Niestety dla nich przeliczyli się. Panowie Rakowski, Bednarczyk i Żak utworzą zapewne obecnie silną, niezwykle „doświadczoną i wykwalifikowaną ” frakcję w radzie powiatu. No cóż „aż strach się bać”.

  • Uwaga „mieszkańca Wołomina” jest bardzo słuszna.
   Dodam tylko, że poprzednia RP wołomińskiego, przezornie nie rozpatrzyła szeregu skarg m.in na p. Uścińskiego i Rytla, żeby nie psuć im opinii przed wyborami. A dotyczyły one : 1/ poświadczenia nieprawdy o rzekomym braku wiedzy starostwa nt numeracji działek w Woli Rasztowskiej powstałych z podziału działek 221/63 i 221/65 w Woli Rasztowskiej mimo posiadania decyzji wójta zatwierdzających ich podział 2/ naruszenia praworządności poprzez ukrywanie i uniemożliwianie dostępu do dokumentów archiwalnych. Sterowany bałagan w dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, pozwala na przechowywanie niezewidencjonowanych dokumentów archiwalnych w tzw. aktach podręcznych, pod pretekstem ich wykorzystywania w bieżącej działalności, poza kontrolą Archiwum Państwowego. Umożliwia to dowolne manipulacje, fałszerstwa, prowadzące do uwłaszczania się na cudzych gruntach poprzez lewe AWZ-ty lub fikcyjne zasiedzenia. Oficjalnie dla starostwa świat zaczął się od 1967r. i żadnej wcześniejszej wiedzy z przed tej daty nie posiada.
   Uściński do końca swojego urzędowania nie wykonał zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Warszawie, kpiąc sobie z prawa i legitymizując przestępczą działalność swoich urzędników. Z tymi sprawami będzie się musiała zmierzyć nowa rada. Uznanie, co można z góry przewidzieć, że mimo oczywistych dowodów, skargi jak zwykle okażą są bezzasadne, jako i służące wyłącznie zaburzeniu dobrego samopoczucia i samozadowolenia starosty i członków rady, nie zakończy sprawy, bo smród pozostanie. A poza tym są jeszcze inne organy w tym państwie zainteresowane przekrętami w SP w Wołominie.
   I żeby było jasne, to nie jest żadna kampania polityczna, lecz kampania przeciwko ordynarnemu, wieloletniemu łamaniu prawa w tym powiecie.

   • Hreczkosieju, kto ciągnął do PiS Rakowskiego i Żaka. Chciano głosów i mandatów było ok, a teraz jest źle. Po takim najeździe zobaczyli z kim mają do czynienia.

 10. Uzasadnine przesunięcie umocowania się rady. Cały skład będzie mógł uczestniczyć w podejmowaniu decyzji personalnych, a atak na eks wójta Rakowskiego obciąża PiS. Zagraża Uścińskiemu lub Madziarowi w objęciu stołka Starosty. @rolnik napisz również, że po zaproszeniu na listę przez Sasina i wyborze ma takie samo prawo jak wszyscy stanąć na czele powiatu.

 11. Brawo Antoś, trafiłeś w sedno. Jestem drobnym „szarakiem” i nie wstydzę się tego. Szarpię za pańskie klamki, ale tylko dlatego, że chcę wyjaśnić jak to się stało, że w majestacie prawa, urzędnicy okradli mojego ojca, notarialnego właściciela, z połowy gruntów, przy pomocy lewych AWZ-tów i jak to możliwe że miejscowy sąd założył nowe księgi wieczyste na grunty przejęte przez oszustów, mimo że grunty księgi takie od dawna posiadały?.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj