Wołomin w budowie

0

Od stycznia trwają prace związane z realizacją inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2015 r. Oto wołomińskie projekty, które już zrealizowano lub zostaną wykonane do końca 2015 r:

Rozpoczęto budowę:

 1. Budowa ulicy Broniewskiego na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie.

 2. Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew 153/4 w Wołominie.

 3. Budowa ulicy Sławkowskiej w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej.

 4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi Stare Lipiny.

 5. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie.

 6. Budowa sali gimnastycznej w Czarnej.

 7. Place zabaw i siłownie pod chmurką.

  ul. Reja róg ul. Kościelnej, ul. Głowackiego dz. nr ew. 18/3 obręb 0021,
  Lipiny Stare ul. Kwitnąca

 8. Doposażenie placów zabaw

  etap I

  – ul. Partyzantów róg ul. Legionów
  – ul. Warszawska
  – ul. Sikorskiego róg ul. Wileńska
  – ul. Reja róg ul. Kościelnej
  – ul. Kopernika.

  etap II

  oś. Niepodległości przy ul. Reja
  dz. nr ew. 110/3 obręb 0025,
  ul. Partyzantów róg ul. Legionów,
  ul. Warszawska, ul. Sikorskiego róg
  ul. Wileńska, ul. Wiosenna,
  ul. Reja róg ul. Kościelnej, ul. Kopernika.

Zakończono:

 1. Budowa parkingu Parkuj i Jedź (Park&Ride) na działce przy ul. Wąskiej w Wołominie.

 2. Budowa ulicy Partyzantów w Wołominie.

 3. Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149 obr. 24
  w Wołominie.

 4. Budowa chodnika w ul. Granicznej od ul. 100-lecia do ul. Piaskowej w Zagościńcu.

 5. Remont budynku hufca ZHP w Wołominie – budżet obywatelski.

 6. Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie (remont zbiornika retencyjnego).

W trakcie uzyskiwania dokumentacji:

 1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do 38+648 – projekt.

 2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską.

 3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kolorowej w Wołominie.

 4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Kiejstuta w Wołominie.
 5. Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie.

 6. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Złotej na odcinku od ulicy Głowackiego do ulicy Wiosennej w Wołominie.
 7. Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Szarej w Wołominie.
 8. Budowa ul. Długiej w Duczkach.

 9. Budowa ul. Traugutta w Wołominie.
 10. Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie.

 11. Remont ulicy Kościelnej w Wołominie.

 12. Budowa ulicy Grabicznej.

 13. Zagospodarowanie terenu Gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne.

 14. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie.

 15. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 – zadanie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

 16. Projekt chodnika ulicy Racławickiej w Majdanie.

 17. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia.

  Wołomin ul. Lipowa, Orzechowa, Różana, Jesionowa, Powstańców Warszawy, Szkolna, Akacjowa, Kochanowskiego

 18. Dokumentacja i budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Zagościńcu.

 19. Odwodnienie ulicy Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek.

 20. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Górnej w Nowych Lipinach wraz z naprawą nawierzchni tej ulicy.

 21. Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach.

W trakcie przetargu:

 1. Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie.

 2. Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie.

 3. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia.

  Wołomin ul. Graniczna, Stare Lipiny ul. Kwitnąca, Lipinki ul. Groszkowa,
  Majdan ul. Racławicka, Nowe Grabie droga dojazdowa do cmentarza.