Zamknięte przejazdy: Kolej nie może się zdecydować!

0

Rozmawiamy z Edytą Zbieć, wiceburmistrz Wołomina.

Pani burmistrz, czy znany jest już ostateczny termin zamknięcia przejazdów kolejowych?

– Zgodnie z informacją, jaka została przesłana przez TORPOL w dniu 19.10.2015 r. (pocztą elektroniczną) planowane są zamknięcia przejazdów kolejowych wg poniższego harmonogramu:

 1. przejazd kolejowy tymczasowy w ul. Sikorskiego będzie otwarty od dnia 20.10.2015 r. (od godzin wieczornych),
 2. przejazd kolejowy w Zagościńcu będzie zamknięty od dnia 20.10.2015 i pozostanie zamknięty do 29.10.2015 r. Powodem zamknięcia jest wykonanie docelowej nawierzchni drogowej na tym przejeździe,
 3. na czas zamknięcia przejazdu w Zagościńcu będzie otwarty dla ruchu przejazd w ul. Geodetów w Wołominie,
 4. przejazd kolejowy w ul. Sasina będzie zamknięty z chwilą otwarcia przejazdu tymczasowego w ul. Sikorskiego,
 5. przejazd kolejowy w ul. Geodetów będzie zamknięty w dniu 03.11.2015 r. (po otwarciu przejazdu w Zagościńcu).

 Władze Zielonki informują, że przejazd w ul. Kolejowej zostanie zamknięty dopiero po otwarciu przejazdu tymczasowego pomiędzy ulicami ks. Abramskiego, a Łukasińskiego. Czy przejazdy w Zielonce i Wołominie mają zostać zamknięte w tym samym czasie?

– Zgodnie z pismem TORPOL z dnia 02.10.2015 r. planowane jest zamknięcie przejazdów kolejowych w Wołominie i w Zielonce w tym samym czasie.

Jak wyglądało ubiegłotygodniowe spotkanie na przejeździe technicznym? Co zaważyło o odłożeniu terminu zamknięcia?

– Rzeczywiście, 15 października o godz. 13.00 miało miejsce spotkanie komisji odbioru tymczasowego przejazdu kolejowego w Wołominie wzdłuż ul. Sikorskiego – zgodnie z przekazaną nam informacją firmy TORPOL pismem z dnia 09.10.2015 r. Przedstawiciele PKP PLK S.A. (Inwestora) i przewoźnika tj., Koleje Mazowieckie KM stwierdzili usterki techniczne wykonanego przejazdu tymczasowego. Przedstawiciele UM w Wołominie, Policji oraz Starostwa Powiatowego stwierdzili usterki wykonanego przejazdu tymczasowego, m.in. w postaci braku kompletnego oznakowania pionowego i poziomego przejazdu (wg zatwierdzonego we wrześniu br. projektu czasowej organizacji ruchu).

Ponadto firma TORPOL w dniu 14.10.2015 r. poinformowała Urząd, że w terminie 19.10.2015 – 30.10.2015 r. planowane jest zamknięcie przejazdu kolejowego w Zagościńcu – o czym do tej pory nikt ze strony TORPOL i PKP PLK nas nie informował, UM w dniu 14.10.2015 r. pisemnie zaprotestował i nie wyraził zgody na jednoczesne zamknięcie wszystkich przejazdów na terenie gminy.

Wobec powyższego komisja nie dokonała odbioru tymczasowego przejazdu kolejowego w Wołominie ul. Sikorskiego oraz nie wyraziła zgody na zamknięcie przejazdów w ul. Sasina i Geodetów z dniem 19.10.2015 r.

W dniu 15.10.2015 r., nikt z ramienia inwestora i wykonawcy nie był w stanie udzielić precyzyjnej i wiążącej informacji o terminie usunięcia usterek, ponownego spotkania komisji odbiorowej i otwarcia tego przejazdu, celem rozpoczęcia robót na przejazdach w ciągu ul. Sasina i Geodetów.

Jakie najważniejsze zmiany w ruchu czekają na nas po uruchomieniu przejazdu technicznego?

– Objazd będzie poprowadzony:

 • dla pojazdów o d.m.c. pow. 10 t. – w tym również tych przewożących materiały niebezpieczne (ADR) będzie poprowadzony poza Wołomin – drogami wojewódzkimi (634, 635, 636) oraz ekspresową – S8,
 • objazd dla pozostałych pojazdów (osobowe, ciężarowe poniżej d.m.c. 10 t.) – celem odciążenia ruchu na ul. 1 Maja i Szosa Jadowska – od strony Kobyłki: ul. Ręczajską (na przejazd w Kobyłce) i dalej do ul. Armii Krajowej, Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie. Od strony Tłuszcza przez Duczki ul. Willowa, Zagościniec ul. 100-lecia do m. Czarna droga woj. 635 – ul. Witosa,
 • w drugą stronę – te same drogi,
 • ruch lokalny pieszy i kołowy – do przejazdu tymczasowego oraz dojazd do posesji zgodnie z czasową organizacją ruchu, tj. ul. Wąską, Żelazną, Sikorskiego, Reja, Wileńską, Legionów, 1 Maja – z jednej strony miasta, po drugiej stronie ul. Geodetów, Armii Krajowej, Głowackiego, Łukasiewicza – i dalej Podmiejską, Laskową,
 • zapewnione będą dojazdy mieszkańców do posesji oraz dojścia do peronów stacji kolejowych,
 • zobowiązano TORPOL do niezwłocznego informowania (z wyprzedzeniem) Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie o planowanych terminach zamykania ruchu i otwierania ruchu na pozostałych przejazdach kolejowych – Kobyłka, Zagościniec.

W związku z prowadzonymi robotami będzie utrzymany ruch kolejowy do Warszawy i do Tłuszcza.

Będą funkcjonowały przystanki osobowe Wołomin i Wołomin-Słoneczna.

Szczegółowe informacje nt. zmian w organizacji ruchu jakie będą spowodowane po uruchomieniu przejazdu tymczasowego w ul. Sikorskiego i zamknięciu przejazdów w Sasina i Geodetów są udostępnione na stronie internetowej UM w Wołominie.

Mapa_NOWA