Unijne projekty przyniosły oszczędności

0

Dzięki nowym inwestycjom Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie odzyskuje dziś energię z biogazu, która pokrywa ponad połowę zapotrzebowania na energię elektryczną oczyszczalni ścieków. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nastąpiło także dzięki zakupionej za unijne środki wirówce dekantacyjnej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie w latach 2013-2015 realizowało dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I oś „Gospodarka wodno-ściekowa”, Działanie 1.1.: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Elementami obu projektów były działania inwestycyjne na oczyszczalni ścieków „KRYM” tj. zakup, dostawa i montaż agregatu kogeneracyjnego w ramach projektu pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze Miasta i Gminy Wołomin” oraz zakup, dostawa i montaż wirówki dekantacyjnej w ramach projekt pt. „Budowa i remont sieci kanalizacyjnych w gminie Wołomin oraz modernizacja urządzeń technicznych”. Wartość inwestycji związana z wyposażeniem oczyszczalni w agregat kogeneracyjny wyniosła 1 249 680,00 zł przy czym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wyniosło 85 proc., dla wirówki dekantacyjnej wartości wyniosły odpowiednio 537 510,00 zł i 55 proc.

Jakie korzyści dają przedsiębiorstwu oba zakupy? Agregat kogeneracyjny to urządzenie, które zasilane biogazem wytwarza energię elektryczną i cieplną. W oczyszczalni biogaz jest produkowany w wyniku fermentacji osadu nadmiernego, produktu odpadowego z procesu oczyszczania ścieków. Dotychczas biogaz był wykorzystywany do ogrzewania obiektu, ale w ponad 50 proc. bezproduktywnie spalano go w pochodni. Dziś większość wyprodukowanego gazu dostarczana jest do agregatu kogeneracyjnego, co pozwala na uzyskanie ok. 2950 kWh/dobę i na pokrycie ponad 50 proc. zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną. – Wyprodukowana energia cieplna z chłodzenia silnika spalinowego przez znaczną część roku pokrywa całkowicie nasze zapotrzebowanie na ten czynnik energetyczny – przyznaje prezes PWiK w Wołominie Paweł Solis.

Także zakupiona nowa wirówka dekantacyjna, służąca do odwadniania osadu nadmiernego, zmniejszyła zużycie energii elektrycznej potrzebnej do tego procesu i zwiększyła bezpieczeństwo technologiczne pracy oczyszczalni.

jmaz

pwik (1) pwik (5)