Odbiór zgodny z prawem?

9

Informowaliśmy wcześniej o kontrowersjach związanych z planami budowy bazy transportu i hali do segregacji odpadów w miejscowości Krubki-Górki (gmina Poświętne). Tę lokalizację upatrzył sobie przedstawiciel Zakładu Usług Asenizacyjnych Marek Bakun, który zajmuje się odbiorem śmieci z terenu gminy Poświętne.

Przypomnijmy, że pan Karol Bakun w lipcu 2015 r. wystosował do wójta gminy Poświętne wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie bazy transportowej w miejscowości Krubki Górki. Zgodnie z wnioskiem, w wybudowanej bazie transportowej prowadzony miał być przeładunek materiałów stałych, produktów i surowców budowlanych, w tym gruzu, szkła, tworzyw sztucznych, papieru, tektury i ziemi. Wójt w styczniu tego roku, po licznych protestach ze strony mieszkańców gminy, wydał decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy. Sprawa się jednak nie zakończyła, bowiem firma Bakun złożyła niedawno odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. „Odmowy ustalenia warunków zabudowy dla projektowanej bazy transportowej dokonano w oparciu o: tzw. „brak dobrego sąsiedztwa” w zakresie kontynuacji funkcji zabudowy usługowej i magazynowej przy drodze powiatowej nr 4351W w m. Krubki Górki. Uważamy, że warunek ten został przez nas spełniony gdyż przy ww. drodze powiatowej nr 4351W w m. Krubki Górki w odległości około 1,5 km znajduje się zabudowa produkcyjno-usługowa tj. hale, w których odbywa się ciągła produkcja materiałów dla wojska, odbywa się na tej nieruchomości codzienny ruch pojazdów transportowych, dowożących surowce i wywożących wyprodukowane produkty. Uważam, że pobliska zabudowa produkcyjno-usługowa stanowi tzw. „dobre sąsiedztwo” dla projektowanej przeze mnie bazy transportowej i potwierdza możliwość jej lokalizacji, skoro dopuszczona została zabudowa produkcyjna i bez zbadania warunków tzw. ,,dobrego sąsiedztwa” – czytamy w niniejszym odwołaniu. Na rozstrzygnięcie trzeba będzie zatem jeszcze trochę poczekać.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że 22 stycznia br. skończyła się umowa na użytkowanie przez Zakład Usług Asenizacyjnych Marek Bakun bazy magazynowo-transportowej w Okuniewie. Co to oznacza dla gminy Poświętne? (…)

Więcej na łamach Wieści.

9 KOMENTARZE

 1. Na przykład to, że 11 stycznia 2016 roku Starostwo Mińskie wydało firmie Zakład Usług Asenizacyjnych Marek Bakun „pozwolenie za zbieranie odpadów” w oparciu o bazę transportową na działce 206/3 w Pustelniku, a już końcem stycznia, to samo Starostwo Mińskie wystąpiło do SKO o stwierdzenie nieważności swojej własnej decyzji.

 2. Nie wszyscy wierzą, że decyzja wójta będzie ostateczna. Niektórzy, boją się, że jeśli wszystko zacznie się od początku zostaną pominięci. To ważne szczególnie dla tych ludzi, którzy smród mieliby pod samym nosem. Pewnie dlatego złożyli wnioski do SKO. Bo w razie uchylenia decyzji wójta mogą liczyć na to, że staną się stroną postępowania. No i dobrze. Też bym tak zrobił. Żadne oszołomy, tylko przezorni ludzie. Ufać to można dobrej żonie.

 3. To fakt, że 22 stycznia br wygasły decyzje na prowadzenie działalności przez firmę MB w Okuniewie. Ale dla tego ,,przedsiębiorcy” to nic nie znaczy , Juz 25 stycznia zwoził do Okuniewa odpady na wyładowanej po brzegi śmieciarce, nie mówiąc juz o tym , że była baza nadal stanowi bazę dla wozów asenizacyjnych śmieciarek itp, wszystko nielegalnie. Na gruncie leżą tony odpadów niewiadomego pochodzenia. Jeden wielki bu…el. Teraz zobaczymy jak wykaże się WIOŚ w Mińsku Mazowieckim , oficjalnie mogę podać, że ma wymierzyć karę pieniężną dla tego bardzo nieuczciwego przedsiębiorcy , pytanie jakiego rzędu bedzię to kara ? Może byc tak że pan B przekalkulowali sobie wszystko i wie że niska kara bardziej się opłaci , urzędy są nad wyraz dla niego łaskawe . Przez kilka lat nie przekazywał odpadów do REgionalnej Instslacii Przetwarzania Odpadów nadal bezprawnie działa a Starostwo Powiatowe w Minsku bez mrugnięcia okiem daje nowa decyzje. To nieprawda ze starostwo chce wycofać swoją decyzje , robi to z uwagi na wniosek mieszkańców , takie prawo ze SKO musi to zbadać i pewnie okaże sie ze utrzyma w mocy decyzje. Nieprawidłowości jest tak wiele , a pomocy z urzędów mało. Cała nadzieja chyba tylko w NIK.

 4. PROPONUJĘ KRÓTKI TEST DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA SPRAWDZIĆ ODPOWIEDŻ NA PYTANIE:
  JAK OCENIAM POZIOM ŁASKAWOŚCI URZĘDU GMINY POŚWIĘTNE DLA PANA MARKA BAKUNA?
  (5 ODPOWIEDZI „NIE” OZNACZA POZIOM „URZĄD NADZWYCZAJ ŁASKAWY”)

  PYTANIE 1. Przez kilka lat wójt giny Poświętne, mimo ustawowego obowiązku, nie przeprowadzał kontroli bazy M. Bakuna w Okuniewie. Przeprowadzona w końcu (na miesiąc przed zamknięciem bazy) kontrola, wykazała że baza nie spełnia wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wygląda więc na to, że pan M.Bakun składał niezgodne z prawdą oświadczenia przystępując do przetargów na realizację usług związanych z odbiorem odpadów. Pytanie: czy Urząd Gminy Poświętne poinformuje o tym fakcie jakąś instytucję (np. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) ?

  PYTANIE 2. W dniu 11.01.2016 ZUA Marek Bakun otrzymał od Starosty Mińskiego pozwolenie na zbieranie odpadów na działce nr ew. 206/3 w Pustelniku. Pan M.Bakun dostarczył nowe pozwolenie oraz (w dniu 20.01.2016) złożył w Urzędzie Gminy w Poświętnem oświadczenie, iż posiada bazę magazynowo-transportowa spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pytanie: czy w związku z faktem, że poprzednie oświadczenia były sprzeczne z wynikami przeprowadzonej kontroli, wójt gminy Poświętne postanowił zweryfikować aktualne oświadczenie i skontrolować nową bazę?

  PYTANIE 3. Przeprowadzona w maju 2015 kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazała, że ZUA M.Bakun zwoził przez 2 lata niezgodnie z prawem odpady zmieszane do bazy w Okuniewie, a nie bezpośrednio do Regionalnej Instalacji. Wykazanie w trakcie ponownej kontroli recydywy w tym zakresie może skutkować odebraniem przedsiębiorcy pozwolenia na okres 3 lat. Pytanie: czy kontrola bazy w Okuniewie przeprowadzona przez Urząd Gminy Poświętne obejmowała sprawdzenie „kart odbioru odpadów” za WSZYSTKIE dni uwzględnione w harmonogramach odbioru odpadów w gminie Poświętne jako dni odbioru odpadów zmieszanych? czy zostały sprawdzone zapisy systemu GPS? czy fakty te zostały odnotowane w protokole kontroli?

  PYTANIE 4. Od początku obowiązywania umowy na odbiór odpadów z terenu gminy Poświętne, do Urzędu wpływają liczne skargi na realizację usług świadczonych przez ZUA M. Bakun. Wiele skarg dotyczy pojemników na odpady (worków), które nie spełniają wymogów określonych w SIWZ W grudniu 2015 M. Bakun przysłał do Urzędu pismo, w którym oświadczył, że co prawda nieprawidłowości były ale zostały usunięte i „nowa partia worków” spełnia kryteria określone w SIWZ. Pytanie: Czy wójt zweryfikował prawdziwość tego oświadczenia? Czy ktokolwiek z mieszkańców gminy otrzymał choć jeden worek posiadający opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „zakłady” ?

  PYTANIE 5. W dniu dzisiejszym mija termin określony w protokole podpisanym przez M. Bakuna po kontroli bazy w Okuniewie przeprowadzonej w grudniu 2015 przez UG Poświętne, jako ostateczny termin usunięcia odpadów zalegających w Okuniewie bezpośrednio na gruncie. Pomimo braku pozwoleń, M. Bakun nadal prowadzi działalność na terenie bazy w Okuniewie, nadal zalega tam znaczna ilość odpadów na gruncie niezabezpieczonym przed emisją. Pytanie: Czy UG Poświętne w dniu dzisiejszym sprawdzi wykonanie zaleceń pokontrolnych, a w razie stwierdzenia niewykonania zaleceń podejmie odpowiednie kroki prawne?

 5. Jest jeszcze jeden istotny fakt z przeprowadzonej przez UG Poświętne kontroli. Pracownicy gminy podczas kontroli wykazali duże ilość niezabezpieczonych odpadów leżących bezpośrednio na gruncie. Moim zdaniem powinni wezwać odpowiednie służby które sprawdziłyby czy nie doszło do skażenia gruntu. Dziwi mnie natomiast fakt że ZUA Marek Bakun udzielono 2 miesięcznego terminu uprzątnięcia śmieci. Ponadto powinno się oszacować ile tych śmieci zalega i podczas kolejnej kontroli sprawdzić czy wszystkie trafiły do RIPOK. Skoro WIOŚ w Mińsku Mazowieckim wykazał nieprawidłowości m.in. że ZUA Marek Bakun nie przekazywał odpadów do RIPOK to przedsiębiorca ten powinien być pod ścisła kontrolą przestrzegania prawa. Od 4 lat kontrole ZUA Marek Bakun wykazują różne nieprawidłowości. Już w poprzednich latach Starostwo Powiatowe lub WIOŚ skierował sprawę do prokuratury o możliwość popełnienie przestępstwa przez ZUIA MB poprzez wprowadzenie do gruntu zanieczyszczeń niewiadomego pochodzenia. Nie mam wiedzy jak to się skończyło ale widać ZUA MB nic sobie z tego nie robi. Dziwne zatem jest że firma Martka Bakuna tak szybko dostaje zgodę na prowadzenie działalności w Pustelniku nie życzę nikomu takiego sąsiedztwa. Mieszkańcy Okuniewa od 4 lat walczą z nieuczciwą firmą. Zgodnie z prawem baza w Okuniewie dla ZUA MB powinna przestać funkcjonować już 22. 01.2016 tymczasem mieszkańcy Okuniewa nadal walczą aby wyegzekwować prawo i zamknąć tą wołającą o pomstę do nieba pseudosortownię.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj