Petycja

Petycja

Mieszkańcy Zielonki nie skorzystają z bonifikaty od opłaty przekształceniowej związanej z użytkowaniem wieczystym dotyczącym gruntów będących dotychczas własnością Zielonki, ponieważ Rada Miasta do dnia dzisiejszego nie wyraziła zgody na taką bonifikatę. Bonifikata w Markach w pierwszym roku przekształcenia wynosi 90%, w Ząbkach i Kobyłce 60%. W przypadku przyjęcia bonifikaty dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntu związanego z lokalem mieszkalnym w budynku wielorodzinnym mogą uzyskać ulgę w granicach 500-1800 zł. Zachęcam do poparcia petycji. Jest o co walczyć.
Szanowna Rada Miasta Zielonka
Proces uwłaszczania obywateli związany z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego we własność trwa. Przypomnieć należy że samo przekształcenie we własność nastąpiło z mocy prawa 1 stycznia 2019 r. i rozpoczął się proces wysyłania zaświadczeń potwierdzających nastąpienie skutku przekształcenia. Przed nami dalsze etapy związane z wpisami do ksiąg wieczystych oraz wnoszenia opłat przekształceniowych z bonifikatami przez te osoby które podjęły decyzję o wniesieniu jednorazowej opłaty.
Z bonifikat nie skorzystają mieszkańcy Zielonki. Na dzień 12 kwietnia 2019 r. gmina Zielonka te nie ustaliła bonifikat i nie wiadomo czy ustali je w przyszłości.

Więcej na łamach Wieści.

http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=titleissues&id_title=154563

https://www.egazety.pl/marpan/e-wydanie-wiesci-podwarszawskie.html

No Comments

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *