Problemy z nauczaniem online

Problemy z nauczaniem online

Tydzień temu, podczas obrad Rady Miasta Kobyłka, dyrektorzy kobyłkowskich szkół podsumowali dotychczasową realizację programu nauczania zdalnego. Co stanowi największe problemy w prowadzeniu lekcji online?

Z powodu pandemii koronawirusa szkoły na terenie całego kraju musiały wprowadzić w życie tzw. zdalne nauczanie. Dla placówek oświatowych wprowadzenie nauczania w trybie online było nie lada wyzwaniem. Prowadzenie lekcji przez internet dla wielu nauczycieli stało się ciekawym eksperymentem i nowym doświadczeniem. Szerzej na ten temat wypowiedział się Tomasz Szturo, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kobyłce.

– Jeśli mówimy o pewnych przeszkodach, na które się natknęliśmy, to one były już od samego początku. Chcę zaakcentować, że przez pierwsze 2 tygodnie (do 24 marca) mieliśmy obowiązek prowadząc zdalne nauczanie na odległość, realizować materiał w formie powtórzeniowej. Od 25 marca wraz z kolejnym rozporządzeniem ministra zostaliśmy zobowiązani do realizacji podstawy programowej, czyli po prostu realizacji nowych treści. To zupełnie nowa dla naszego systemu edukacji sytuacja i metoda. Nikt z nas, łącznie z wieloma rodzicami, nigdy wcześniej nie zetknął się z taką formą prowadzenia zajęć nauczania i uczenia się. Wszyscy uczyliśmy się i nadal się uczymy jak to robić. Weszliśmy w cały ten system z tzw. partyzanta. Sposób przyswajania nowych metod przez poszczególnych nauczycieli, również i wyposażenie techniczne, powodował i nadal powoduje, że stopień realizacji tych zadań, które są przed nami jest różny. Natomiast bardzo ważne jest, co trzeba podkreślić, ogromne zaangażowanie kadry pedagogicznej w realizację zajęć zdalnych – zaznaczył dyrektor „Trójki”.  – Zaangażowanie tych nauczycieli, którzy mają swoje lata pracy w szkole, jest gigantyczne. Ci ludzie pracują i nadrabiają swoje naleciałości braku obycia technicznego. Jeśli chodzi o nowoczesne techniki to nadrabiają wszystko w olbrzymim tempie. Jak wyglądały przeszkody, na które się natknęliśmy przygotowując się do zdalnego nauczania? (…)

Więcej na łamach Wieści.

http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=titleissues&id_title=154563

https://www.egazety.pl/marpan/e-wydanie-wiesci-podwarszawskie.html

(3) Comments

  1. mark

    Ja nie widze problemów technicznych. Jest internet dla sołectw. Działa! Wołomin zapłacił 3 miliony złotych za tą instalacje. Podpisali- odebrali- działa!! W którym sołectwie? Bo zapomniałem??? 3 miliony z naszych pieniędzy.

  2. rodzic

    Jedna godzina lekcyjna dziennie z całego planu lekcji + słabo przygotowane prace domowe wysyłane do uczniów to rzeczywiście ogromny wysiłek ze strony nauczycieli. Sporadycznie są dwie lekcje dziennie.

  3. Ferenc

    Nauczycielom jakiekolwiek zmiany nie podobają się od zawsze. A teraz dochodzi jeszcze kopanina polityczna. Zamiast szczerze z głębi serca rzucić "kaczor wuj", jest rytualne stękanie o niedogodnościach. Ten pan ze zdjęcia to do sejmu z jakiej partii startował, bo zapomniałem?

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *