Lata czekania, ale jest!

Lata czekania, ale jest!

Kilka dni temu Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgodził się podpisać umowę z miastem Zielonka na dokończenie brakującego fragmentu ścieżki przy wiadukcie na DW 634. Na czy polegać będzie współpraca?

Miasto Zielonka przekaże MZDW pełną dokumentację budowlaną, natomiast zarządca drogi zobowiąże się do wykonania ścieżki. – Zatem od kwietnia 2021 r. MZDW będzie miał drogę otwartą do wykonania inwestycji. Oczywiście będziemy zwracać się z wnioskiem do MZDW o jak najszybsze rozpoczęcie prac w terenie i doprowadzenie do szybkiego finału tej sprawy, byście mogli w końcu bez przeszkód korzystać z sieci ścieżek rowerowych łączących nasze miasto z Warszawą – informuje burmistrz Zielonki.

Dla zainteresowanych tematem krótka historia tej kuriozalnej inwestycji: (…)

Więcej na łamach Wieści.

http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=titleissues&id_title=154563

https://www.egazety.pl/marpan/e-wydanie-wiesci-podwarszawskie.html

No Comments

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *