Jesteśmy wśród liderów

Jesteśmy wśród liderów

Ząbki, Kobyłka i Marki to miasta w Polsce, które znalazły się w czołówce zestawienia dotyczącego liczby urodzeń. To niewątpliwie pozytywne zjawisko, z którego włodarze mogą się jedynie cieszyć.

O dokładne zestawienie gmin z najwyższą liczbą urodzeń pokusił się portal tuwartomieszkac.pl, który przeanalizował dane GUS za 2020 r. Jako wskaźnik przyjęto za Głównym Urzędem Statystycznym – liczbę urodzeń w ubiegłym roku na 1000 mieszkańców.

Średnia dla całego kraju na 1000 mieszkańców wynosi obecnie: miasta – 9,0, wieś – 9,6. Najwięcej dzieci rodzi się w województwie mazowieckim, pomorskim i małopolskim. Najmniej nowych mieszkańców urodziło się w województwie świętokrzyskim.

Duże miasta, notujące największy wzrost urodzeń to Kraków, Warszawa, Gdańsk i Wrocław.

Natomiast wśród mniejszych gmin to nasze miejscowości zostały liderami rankingu. (…)

Więcej na łamach Wieści.

http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=titleissues&id_title=154563

https://www.egazety.pl/marpan/e-wydanie-wiesci-podwarszawskie.html

(2) Comments

  1. lodzia

    Dużo dzieci w naszych miastach to cieszy. No ale z drugiej strony przeludnienie w przedszkolach i szkołach.

  2. Chaim

    Powód do dumy to byłby wtedy, gdyby powyżej średniej byłaby liczba rodzących się dzieci w odniesieniu do liczby kobiet w wieku pozwalającym na macierzyństwo. Bo to oznaczałoby, że w danej miejscowości są warunki sprzyjające liczniejszej rodzinie. A tak to wiadomo tylko, że do danych miejsc sprowadzają się rodziny na początku swojej drogi.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *