Do kiedy możemy rozliczyć PIT 37? Istotne terminy

0

Pierwsze miesiące nowego roku to tradycyjnie czas rozliczeń podatkowych. Wielu z nas odwleka obowiązek wypełnienia i wysłania deklaracji. Warto jednak pamiętać, że podatników obowiązują ustawowe terminy, których należy przestrzegać. W tym roku zmienia się końcowa data złożenia rozliczeń podatkowych. Sprawdź, do kiedy należy złożyć PIT 37.

Ustawowy termin na rozliczenie PIT-37

Co do zasady obowiązek złożenia deklaracji PIT 37 upływał 30 kwietnia. Rozliczenie PIT 37 do końca kwietnia wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Art 45. czytamy: „Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym„.

Co zrobić, gdy termin upływa w sobotę?

W 2022 30 kwietnia przypada na sobotę, czyli dzień ustawowy wolny od pracy. W związku z tym, że nieczynne były m.in. urzędy skarbowe, ustawodawca postanowił o wydłużeniu terminu na złożenie deklaracji do 2 maja (1 maja to również dzień wolny od pracy). Ta zasada wywodzi się bezpośrednio z przepisów ordynacji podatkowej. Art. 12 § 5 wskazuje jasno: ”jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej„.

Jak rozliczyć deklarację PIT

Składania deklaracji PIT-37 lepiej nie odkładać na ostatnią chwilę. Jeżeli chcemy uniknąć kolejek w urzędach warto złożyć deklarację PIT przez internet. Pozwoli to zaoszczędzić czas, a także uniknąć problemów z obliczeniami podatku. Poprzez dedykowane programy do składania deklaracji wyliczymy również ewentualne ulgi i zwrot podatku.

PIT 37: ważne terminy

Kiedy można rozpocząć składanie deklaracji? Przepisy podatkowe wskazują datę 15 lutego jako początek składania formularzy PIT. Co, jeżeli podatnik wyśle swój formularz przed czasem, np. pocztą lub internetowo? Czy wówczas deklaracja będzie nieważna? Nie. Wszystkie deklaracje, które wpłyną przed ustawową datą traktowane będą, jako złożone z dniem 15 lutego.

Aby móc rozliczyć się z fiskusem podatnik najpierw musi otrzymać PIT-11 od pracodawcy, zleceniodawcy czy np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin na przekazanie deklaracji podatnikom upływa 28 lutego. Do 31 stycznia pracodawca jest zobowiązany wysłać deklarację PIT-11 do Urzędu Skarbowego.

Brak deklaracji PIT-37 w terminie

A co, jeżeli zapomnimy o złożeniu deklaracji w terminie? Zgodnie z przepisami, jeżeli do 2 maja 2022 r. podatnik nie zaakceptuje zeznania udostępnionego przez Urząd Skarbowy, zostanie ono automatycznie – z dniem 2 maja – zaakceptowane. Dotyczy to jednak podatników, którzy nie osiągali innych dochodów, niż te wykazywane w PIT-11, PIT-11A, PIT-40A i PIT-R. Automatyczne zatwierdzenie pozbawia nas także otrzymania ewentualnej ulgi, o którą moglibyśmy wnioskować wypełniając deklarację osobiście. Z tych powodów warto więc wypełnić deklarację przed upływem ustawowego terminu.