Słabe i mocne strony Marek

0

Marki przyjmują właśnie Strategię rozwoju miasta na lata 2022-2023. Poprzedziły ją badania, które wskazują na słabe i mocne strony miasta oraz prezentują opinie mieszkańców na temat codziennego funkcjonowania w Markach.

Lektura tego, ponad 100-stronnicowego, dokumentu okazuje się być niezwykle ciekawa. W sposób ekspercki diagnozuje stan obecny i potencjał obszaru oraz wskazuje kierunki przemian, a w szczególności optymalizację rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Porusza tematy społeczne, edukacyjne, analizuje stan infrastruktury miasta i czynniki aktywujące lokalną społeczność. Oto kilka z ciekawych wniosków, do jakich doszli eksperci, tworzący strategię dla Marek.

 „Sytuację demograficzną w Markach należy ocenić pozytywnie. Przyrost naturalny wynosił w 2020 r. – 568, co w przeliczeniu na 1 000 ludności daje wartość 8,5 i jest najwyższą w analizowanym okresie. Obserwowany wzrost liczby urodzeń jest zjawiskiem pożądanym, z uwagi na konieczność zapewnienia prostej zastępowalności pokoleń oraz stabilnego zasobu siły roboczej w przyszłości W ostatnich pięciu latach wyniósł on 29%.

Marki są atrakcyjne pod względem osiedleńczym, w szczególności ze względu na sąsiedztwo Warszawy. Na terenie warszawskiego obszaru metropolitalnego zachodzi zjawisko suburbanizacji. Polega ono rozlewaniu się sieci osadniczej poza funkcjonalne centrum w kierunku obrzeży. Zjawisko to jest jednocześnie szansą i wyzwaniem dla Marek. Saldo migracji w Markach w latach 2016-2019 wzrosło o blisko 47%, co świadczy o rosnącej atrakcyjności osiedleńczej. Niewielki spadek nastąpił w 2020 r., co może być wynikiem niepewnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Saldo migracji wewnętrznych w 2020 r. wynosiło 1 064, co w przeliczeniu daje wartość 28,1 na 1 000 ludności. Za atrakcyjnością osiedleńczą Marek przemawia również zajęcie piątego miejsca w rankingu ,,Tu warto mieszkać”, pokazującego miejsca, gdzie Polacy najchętniej się przeprowadzają. (…)

Więcej na łamach Wieści

http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=titleissues&id_title=154563

https://www.egazety.pl/marpan/e-wydanie-wiesci-podwarszawskie.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj