spot_img
Strona główna 8 listopada 2023 nr 45(1655)

8 listopada 2023 nr 45(1655)

Szkoła nie ma uczniów, ale płaci nauczycielom

0
Kiedy w 2019 r. w gminie Poświętne zaczęto rozmawiać o przeprowadzeniu reorganizacji m.in. szkoły w Turzu, rodzice obawiali się, że jest to pierwszy krok do likwidacji tej placówki. Jak się teraz okazało, mieli rację....

Kolejny termin zagrożony?

3
Niestety, nie mamy dobrych informacji w sprawie postępu prac przy budowie przedszkola w Wołominie. Jak już wcześniej informowaliśmy, opóźnienie przy tej inwestycji miało być spowodowane chociażby problemami z terminową dostawą materiałów budowlanych czy wystąpieniem...

Wstrzymują wydaną decyzję

0
W czwartek 23 października burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wydał komunikat ws. planowanych działań dotyczących prywatnej inwestycji polegającej na budowie kompostowni i kruszarni w Starym Dybowie na działce ewidencyjnej nr 284/2. Wznowił tym samym postępowanie...

Urząd odpowiada

22
Po pierwszym spotkaniu z mieszkańcami Zagościńca, podczas którego omawiano kontrowersyjny projekt zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar m.in. ul. Asfaltowej w Zagościńcu, pojawiło się wiele pytań. W związku z tym...

Powiatowe szkoły pod lupą

0
Większe niż zwykle poruszenie wzbudziło wśród radnych ubiegłotygodniowe sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w szkołach powiatowych. W czasie sesji zwrócono uwagę na dwa ciekawe zjawiska: wzrost liczby uczniów w szkołach powiatowych o 128 proc....