P I L N E !!! - z ostatniej chwili

Ząbki: Nowa karta, więcej korzyści

Ząbki: Nowa karta, więcej korzyści

25 maja w Ząbkach ruszyła nowa karta mieszkańca „Jestem Ząbek”. Karta jest dostępna w dwóch wariantach: wirtualnym (w postaci aplikacji, którą instaluje się w smartfonie) oraz tradycyjnym (w postaci plastikowego nośnika).

Wniosek o wydanie karty można złożyć poprzez stronę internetową www.jestemzzabek.pl, osobiście w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Do wniosku o wydanie nowej karty trzeba będzie dołączyć odpowiednie załączniki: aktualne kolorowe zdjęcie o wym. 35×45 mm (podpisane czytelnie na odwrocie przy składaniu wniosku w formie papierowej), skan dowodu osobistego oraz jeden z poniższych dokumentów:

– pierwsza strona złożonego PIT-u za 2019 rok (ta, na której jest adres zamieszkania) ze stemplem wołomińskiego urzędu skarbowego, poświadczającego rozliczenie podatku,

– urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego, składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,

– zaświadczenie z urzędu skarbowego, potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 roku i adresem zamieszkania.

Co ciekawe, kartę można też wyrobić dzieciom i uczniom. W tym przypadku wniosek składa rodzic lub opiekun prawny. Nową kartę mieszkańca dostaną tylko osoby, które rozliczyły podatek dochodowy za ostatni rok, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Ząbkach. Dla osób, które są zameldowane w Ząbkach karta będzie ważna przez 24 miesiące, dla osób, które nie są zameldowane na pobyt stały, karta będzie ważna przez 12 miesięcy. (…)

Więcej na łamach Wieści.

http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=titleissues&id_title=154563

https://www.egazety.pl/marpan/e-wydanie-wiesci-podwarszawskie.html

No Comments

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *