Zielonka w sile wieku

Zielonka w sile wieku

41 lat – to średni wiek mieszkańca Zielonki. W 2020 r. 39,8% lokalnej społeczności było stanu wolnego, a 47,6% żyło w małżeństwie. Te i inne ciekawe statystyki, codzienne problemy miasta, jego wydatki i sukcesy opisano w opublikowanym właśnie raporcie o stanie miasta. Z liczącego ok. 250 stron dokumentu wybraliśmy dla Was najciekawsze informacje. (…)

Wydatki ogółem wykonano w kwocie: 109 940 709,98 zł. Niewątpliwie najbardziej doskwierającym balastem dla gmin jest oświata – w stosunku do wszystkich wydatków Miasta Zielonka koszty utrzymania placówek oświatowych wyniosły 33 257 274,88 zł, w tym subwencja oświatowa stanowiła tylko 13 641 612,00 zł.

Ciekawostką są wydatki miasta na osoby nagminnie nie płacące czynszów w lokalach komunalnych.  233 684 zł – to łączna kwota zaległości wobec Miasta Zielonka na dzień 31.12.2020 r. z tytułu użytkowania lokali z miejskiego zasobu mieszkaniowego. Aby umożliwić dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej spłatę zadłużenia, przyjęto „Program odpracowania zaległości z tytułu najmu lokalu wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego Miasta Zielonka”. Zgodnie z zapisami tego programu, spłata zadłużenia może nastąpić w formie świadczenia niepieniężnego, polegającego na świadczeniu przez dłużnika na rzecz miasta Zielonka drobnych prac porządkowych i naprawczych. Jaki był odzew? W 2020 roku wpłynął 1 wniosek, jednak wnioskodawca nie przystąpił do odpracowania zadłużenia! (…)

Więcej na łamach Wieści.

http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=titleissues&id_title=154563

https://www.egazety.pl/marpan/e-wydanie-wiesci-podwarszawskie.html

No Comments

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *