Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu

Gmina Radzymin przeprowadza właśnie konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia na obszarze „Osiedla Centrum” ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia dotyczą sprzedaży napojów alkoholowych prowadzonej między godziną 22:00 a 6:00.

Jak czytamy w dołączonym do ankiety projekcie uchwały, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Gminy Radzymin wyraźnie wskazuje, że biorąc pod uwagę ocenę ważności różnych problemów społecznych w środowisku lokalnym aż 88% respondentów stwierdziła, że wzrost uzależnienia od alkoholu w ostatnim czasie jest „bardzo istotny” (41%) i „raczej istotny” (47%). „Aż 81% osób jako wiek inicjacji alkoholowej wskazało ten, który jest poniżej dopuszczonego przepisami prawa – między 13 a 15 rokiem życia (16%) i między 16 a 18 rokiem życia (65%). 9% mieszkańców niemal codziennie i kilkukrotnie podczas tygodnia spożywa alkohol. 44% respondentów ocenia osoby pijące alkohol jako zagrażające bezpieczeństwu w środowisku lokalnym. Co ważne, 73% sprzedawców uważa, że dostęp do napojów alkoholowych powinien być ograniczony lub kontrolowany. Z innego badania zrealizowanego przez PARPA pn. Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce. Raport z badań kwestionariuszowych 2020 r. wynika, że 58,3% kobiet i 38,3% mężczyzn opowiada się za ograniczeniem nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. W poszczególnych grupach wiekowych dane przedstawiają się następująco: (…)

Więcej na łamach Wieści.

http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=titleissues&id_title=154563

https://www.egazety.pl/marpan/e-wydanie-wiesci-podwarszawskie.html

(5) Comments

  1. AB

    Zielonka wprowadziła taki zakaz kilka lat temu. Ciekawe, czy on nadal obowiązuje, a jeśli tak, jakie są efekty?

  2. mark

    Kiedy palenie na stosie, łamanie kołem , rwanie końmi, skazywanie na imfamie banicje i baty pod pręgierzem? Macie takich ludzi w powiecie- jakie daliście im peryspektywy do życia. A będzie jeszcze gorzej

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *