Yearly Archives: 2018

 • Wielka tajemnica

  Wielka tajemnica

  Władze Wołomina niechętnie zdradzają dane, dotyczące wpływu z podatku od nieruchomości z terenu, na którym powstało Centrum Handlowe. Przewodniczący Rady, który zauważył niewielki wzrost wpływu z podatków dla gminy, został pouczony na komisji finansów o konieczności zachowania tajemnicy. O wpływy z podatków galerii handlowych, znajdujących się na terenie po…

 • Zarobili na emerytach w Ośrodku Kultury

  Zarobili na emerytach w Ośrodku Kultury

  Zapewne wielu osobom zdarzyło się przynajmniej raz odebrać telefon z zaproszeniem do udziału w prezentacji wełnianej pościeli czy kompletu garnków. Oczywiście już na wstępie miły głos ze słuchawki zaznaczał, że każdy uczestnik takiego pokazu otrzyma darmowy prezent. Wystarczy tylko pojawić się w umówionym miejscu. Niestety, trzeba pamiętać, że tego…

 • Południowa obwodnica jeszcze nie teraz

  Południowa obwodnica jeszcze nie teraz

  Jak się okazuje, gmina Wołomin jednak nie dostała dofinansowania do budowy Południowej Obwodnicy Miasta – tak nazywa się projekt budowy ul. Zielonej, która w przyszłości miałaby zostać poprowadzona aż do cmentarza, w ten sposób wyprowadzając ruch na obrzeża miasta. Na grudniowej sesji Rady Miejskiej okazało się, że gmina Wołomin,…

 • Będzie protest!

  W poniedziałek 8 stycznia o godz. 12.00 na przejściu dla pieszych przy wołomińskim cmentarzu mieszkańcy zorganizują protest ostrzegawczy – jak mówią – przeciwko zwożeniu na nową kwaterę wysypiska odpadów niewiadomego pochodzenia, w niewiadomych ilościach.

 • Wołomińskie MZO zrezygnowało z umów

  Wołomińskie MZO zrezygnowało z umów

  Spółka Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie w ostatnich dniach zrezygnowała z dwóch umów na wywóz śmieci, które miała świadczyć dla Ząbek i Zielonki. W przypadku Ząbek wołomińska spółka zerwała umowę po niespełna kilku tygodniach jej funkcjonowania, a z gminą Zielonka wołomińska spółka nie podpisała umowy, pomimo przystąpienia do przetargu…

 • Wołomin: Budżet do poprawki

  Wołomin: Budżet do poprawki

  W sumie ponad 7 milionów złotych wołomińscy radni opozycji przesunęli pomiędzy paragrafami w ramach rekonstrukcji budżetu na 2018 rok, przedstawionego przez władze gminy. Radni zwiększyli zaproponowaną przez burmistrz kwotę przeznaczoną na transport i budowę dróg, a zabrali środki – i to znaczne – m.in. z wynagrodzeń i pochodnych, z…

 • Myśl za kierowcę!

  Myśl za kierowcę!

  Od września na drogach powiatu wołomińskiego doszło do 57 potrąceń pieszych! Znakomita większość to osoby przechodzące przez pasy. Rozmawiamy z asp. sztab. Pawłem Majewskim z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Wołomin. Przeglądając informacje podawane przez kroniki policyjne wyraźnie zauważalny jest wzrost wypadków z udziałem pieszych, zwłaszcza na pasach. – W…

 • Sąd przyznał rację Wieściom

  Sąd przyznał rację Wieściom

  Informowaliśmy już Czytelników o procesie, jaki wytoczyła Wieściom Podwarszawskim burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, która nie zgadzała się ze stwierdzeniami, zawartymi w relacji z sesji absolutoryjnej naszego tygodnika. W pierwszej instancji sąd przyznał rację Wieściom i nakazał burmistrz zapłatę kosztów sądowych oraz kosztów jakie poniosła redakcja tytułem procesu. Burmistrz odwołała…

 • Komu to służy

  Komu to służy

  Chyba nigdy jak dotąd na łamach Wieści nie powracaliśmy do jednego zadania inwestycyjnego tak wiele razy, jak do kuriozalnej modernizacji ulicy Załuskiego w Kobyłce. Będący we władaniu starostwa ten „utwardzony dukt” od wielu lat wzbudza emocje nie tylko mieszkańców miasta, ale tysięcy osób, co dzień nim podróżujących. Tak, tysięcy,…